Payday Loans
JKR

Přihlášení ERP News


SystemOnLine.cz

IT Systems / ERP systémy

Partneři webu

Co ovlivňuje cenu informačního systému

Co ovlivňuje cenu ITCena jakéhokoli produktu je při jeho pořizování až na prvním místě, a informační systém není výjimkou. Není to však jednorázový výdaj, je to dlouhodobá investice, při jejímž pořízení se nezaměřujeme jen na okamžitou cenu, ale na poměr ceny a užitné hodnoty a na tzv. dlouhodobou cenu, které se správně říká „celkové náklady na vlastnictví“.

Oracle zve na největší konferenci společnosti v ČR

Cloud, mobilita, big data, podnikové sociální sítě a jejich vliv na transformaci podnikání. To budou témata konference Oracle Day 2014, která se uskuteční 5. listopadu v pražském Clarion Congress Hotelu. Registrace na největší akci společnosti Oracle v České republice je otevřena právě nyní.

 
Public relations   

HELIOS Green a Simac Technik ČR: partnerství s přidanou hodnotou

Koncem roku 2012 byl ve společnosti Simac Technik ČR, a.s. odsouhlasen záměr realizovat výměnu hlavního informačního systému. Vedení uložilo odpovědným osobám neprodleně zahájit veškeré potřebné činnosti tak, aby bylo možné nový informační systém plnohodnotně provozovat od 1. října následujícího roku. Volba padla na systém HELIOS Green od společnosti Asseco Solutions.

 

VN machinery nasadila nový informační systém

Společnost VN machinery, která vyrábí nerezové komponenty pro stroje a zařízení, ocelové konstrukce a prvky stavebního zámečnictví, se rozhodla pro implementaci nového informačního systému. Vzhledem k nárůstu objemu výroby, lidských zdrojů a obratu se společnost rozhodla nahradit stávající informační systém novým, který jednotně zastřeší všechny výrobní i obchodní procesy.

 

Tritón Pardubice upgraduje na Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Společnost Tritón Pardubice přechází na nejnovější verzi ERP systému Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. Výrobce datových a silových rozvaděčů tím nahradí starší podnikový systém MS Dynamics NAV 5.1. Implementačním partnerem je NAVISYS.

 

ERP systémy se přibližují lidem

Podnikové informační systémy ERP procházejí relativně pomalou, ale patrnou evoluční obměnou. O co méně je na první pohled viditelná, o to více ovlivňuje celou oblast, od zákazníků přes software až po dodavatele.

 

Mobilní přístup k ERP

Převáží přínosy nad riziky?

Mobilita je v oblasti podnikového softwaru jedním z hlavních trendů. Zákazníci požadují, aby i kritické aplikace typu ERP systémů umožňovaly vzdálený přístup z mobilních zařízení, samozřejmě při zachování patřičné úrovně zabezpečení klíčových dat i podnikové sítě jako takové.

 

Jak na podnikové procesy v malé firmě

Při výběru informačního systému mají malé firmy či živnostníci oproti velkým společnostem některá omezení. Prvním je fakt, že nechtějí či nemohou uvolnit příliš mnoho finančních prostředků. Druhým, že jejich pracovníci často neumějí dobře pracovat s počítačem. Jak tedy za těchto okolností postupovat při výběru informačního systému? Na to jsme se zeptali Valdemara Střelky, manažera obchodu ze společnosti Asseco Solutions.

 

Technické aspekty IS formou služby

Technické aspekty IS formou službyTrendem současnosti je poskytování podnikových informačních systémů formou služby z cloudového úložiště. Přístup k takovýmto systémům je zajišťován prostřednictvím přístupového portálu na straně dodavatele, který slouží jako rozcestník ke všem poskytovaným službám. Při přípravě na využití podnikového informačního systému formou služby...

5 kroků k bezproblémovému servisu ERP

5 kroků k bezproblémovému servisu ERPŽivot firemního ERP systému ve většině případů nekončí jeho implementací. Společnosti neustále mění svou strukturu, procesy, rostou či reagují na změny legislativy. Právě pro podobné případy je nutné software postupně přizpůsobovat stávajícím podmínkám. Následujících pět bodů by vám mělo pomoci k předejití případných problémů při jeho údržbě a servisu.