Payday Loans
OpenOffice

Banner

CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

Přihlášení ERP News


SystemOnLine.cz

IT Systems / ERP systémy

Partneři webu

Podpora podnikových procesů v ERP


Zaměření ERP systémů na procesy je v posledních letech jednoznačným trendem. Snad každý celopodnikový informační systém se nyní ohání podporou řízení procesů, jejich automatizací nebo prostě jen kouzelným slovíčkem workflow. Přesto nás stále nepřestává překvapovat, v jaké míře uživatelé různých ERP systémů...

Národní ústav pro vzdělávání nasadil další dva moduly Helios Green

HRMNárodní ústav pro vzdělávání (NÚV) v loňském roce rozšířil rozsah systému Helios Green o moduly Mzdy a Personalistika. Projekt zajišťovala společnost Asseco Solutions, která se o informační systém NÚV stará od roku 2012.

 

Nová verze IS Karat podporuje práci na více monitorech

IS Karat250V rámci informačního systému Karat verze 13 bylo proto od základu přepracováno uživatelské rozhraní v oblasti otevřených nabídek menu a vazeb mezi otevřenými okny v rámci jedné nabídky. Tato změna s sebou přinesla i vítanou podporu pro práci na více monitorech, díky níž lze výrazně zvýšit efektivitu práce. Funkce pracuje tak, že uživatel má možnost libovolnou spuštěnou nabídku menu „vytrhnout" do samostatného okna a toto přesunout na jiný monitor. Takto vytržená část aplikace je plně funkční a lze ji kdykoliv vrátit zpět do hlavního okna aplikace.

 

IT pomocník pro výrobu

Public relations   

it-vyroba-2Management výrobních firem dnes stále často tvoří lidé, kteří firmy v devadesátých letech privatizovali a úspěšně dovedli až k dnešku. Někteří z těchto manažerů poci­ťují hrozbu „vlády počítačů“. Mají proto obavy i z nasazení informač­ního systému, a to bez ohledu na to, že ten by mohl a měl jejich osobní pozici i pozici firmy naopak posílit.

Výstupy z informačního systému jsou oprav­du neocenitelným pomocníkem pro rychlé a správné rozhodování. Z hlediska výrobní firmy je asi nejpodstatnějším z nich hlášení o aktuálním stavu zakázek. Přestože jsou velmi časté porady, které se právě stavem zakázek zabývají, nedávají vrcholovému managementu opravdu detailní, souhrnné informace.

 

Specifika informačních systémů pro výrobu obalů

01-Prodirect-01Obaly se používají při skladování, manipulaci, ochraně zboží. Jsou také nositelem informací, designu, a stávají se tak důležitou součástí prodeje. Většina výrobků potřebuje nějaký obal. Jejich výroba je z hlediska informačního systému specifická, a to jak co se týká nároků kladených na část kalkulační, tak z pohledu řízení výroby a logistiky. V tomto textu se zaměříme na obaly papírové, lepenkové, tedy ty, které hojně využívají výrobci v oborech potravinářství, automotive, elektronika nebo farmacie.

 

Parfums.cz implementuje ERP systém Microsoft Dynamics NAV

parfums-logo250Provozovatel jednoho z největších on-line obchodů v České republice Parfums.cz právě implementuje podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV s cílem získat robustní informační platformu a ERP systém schopný reagovat na dynamický růst společnosti. Jako dodavatel nového systému byla vybrána společnost Navisys.

 

Informační systém Byznys ERP pomáhá Lukra – Holding

kabely250automatizovat procesy a řídit výrobu kabelových svazků


Rumburská společnost Lukra – Holding se zabývá výrobou kabelových svazků pro různá průmyslová odvětví. Spolu s dceřinou společností Lukra - Connect zpracovávají zakázky sériové výroby převážně pro německého partnera. S cílem dosáhnout vyšší automatizace procesů nasadila podnikový informační systém Byznys ERP, a to včetně speciálního „odlehčeného" řízení výroby.

 

Nová verze IS KARAT 13 rozšiřuje možnosti fulltextového vyhledávání

lupa-slozka250Díky stále širšímu záběru moderních ERP systémů v nich podniky rychle nashromáždí velké množství informací z různých oblastí. V podstatě se tak ERP systémy stávají jedním obrovským skladištěm podnikových dat, které jsou tak pohodlně dostupné na jednom místě. Jen je najít. S rostoucím objemem a různorodostí informací pochopitelně narůstá i problém, jak v informačním labyrintu najít přesně to, co právě potřebujete, a nestrávit tím zbytečně mnoho času. Je tedy stále důležitější, aby ERP systém disponoval funkcí inteligentního vyhledávání.

 

Dorazte se svým ERP projektem do cíle

ERP projekty jsou během na dlouhou trať, který začíná výběrem vhodného systému a podpisem smlouvy. Definovat jejich cíl může být složitější. Samotná implementace je (celkem pochopitelně) jasně termínově ohraničená a ukončená předáním projektu do provozu. Pro investora nebo uživatele je ale samozřejmě důležité, kdy se dostaví efekt změn, které chtěl implementací nového informačního systému docílit.

ERP řešení v podnicích

V oblasti řešení podnikových informačních systémů pro výrobní firmy se ustálil zvyk dělat silnou oddělovací čáru mezi podniky s diskrétní výrobou a podniky s výrobou procesního charakteru. Toto dělení se projevuje jak v nabídkách dodavatelů, tak v různých přehledech řešení a samozřejmě se promítá i do požadavků uživatelů těchto řešení. Co si však máme pod tímto dělením dle charakteru výroby představit?