Payday Loans
Comes

Přihlášení ERP News


OpenOffice

Partneři webu

ERP systémy s novou tváří

Čtvrtek, 17 Únor 2011 11:35

02-epicor-01I v podnikových aplikacích nastupují technologie Web 2.0

Technologie Web 2.0 a sociální sítě se nejprve uplatnily ve světě koncových uživatelů, pro něž představovaly rozšíření způsobů, jimiž lidé až dosud pracovali s internetem a vzájemně komunikovali. Přístupy Web 2.0 ale nyní ve stále větší míře nacházejí cestu i do podnikových aplikací.


Tradiční ERP

Systémy ERP (enterprise resource planning) si v průběhu let vydobyly pověst samotného jádra informačních procesů firmy. Právě od kvalitního a dobře nasazeného ERP systému se odvíjí efektivita podnikání prakticky ve všech odvětvích, alespoň ve větších firmách. Náklady na ERP systém podle průzkumu společnosti AMR Research často představují až třetinu veškerých financí vynaložených na aplikace podnikového IT. Taková investice se ale vyplatí, protože ERP optimalizuje nejen fungování vlastní firmy (včetně jejích vzdálených poboček), ale i celých dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Spolupráce mezi firmou a jejím okolím vyžaduje jednotnou a bezpečnou platformu, která by podporovala sdílení informací v reálném čase. Nástroje pro spolupráci by měly umožňovat rychlý přenos kritických (mission-critical) informací 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Efektivní komunikace například mezi zákazníky, dodavateli, manažery a pracovníky IT současně vyžaduje systémy disponující bohatou funkčností. Výkonné ERP řešení takové požadavky splňuje, a může proto zajistit lepší podporu rozhodování odpovědných pracovníků, snadný přístup k personalizovanému obsahu a využití informací ze systémů business intelligence. Dobře implementované ERP zvýší transparentnost dodavatelských řetězců a zajistí včasnou dodávku produktů a služeb, čímž samozřejmě zvyšuje i spokojenost zákazníků.

Všechny popsané přednosti a výhody ale neznamenají, že by stávající ERP systémy již nebylo jak vylepšit. Požadavky zákazníků rostou, podnikatelské prostředí se mění, konkurenceschopnost vyžaduje neustálé inovace. Nemohou se vyhnout ani světu ERP, který postupně přichází s novinkami, jako jsou mobilní technologie, servisně orientovaná architektura (SOA, service-oriented architecture) umožňující snadnou implementaci i integraci s okolními systémy, koncept cloud computingu či nové prvky jako správa dokumentů (DMS), projektové řízení nebo business intelligence. ERP tak zahrnuje stále nové a nové funkcionality a moduly, které dříve příslušely spíše specializovaným systémům, a tím se stává robustnější a často bohužel i nepřehlednější, což může být kamenem úrazu. Zvýšení produktivity totiž neleží jen v sofistikovaném systému, ale především ve schopnosti jej efektivně využívat a komunikovat s okolím. A to jsou důvody, proč do sebe ERP svět postupně vstřebává některé koncepty Web 2.0 z Facebooku, Twitteru či Wikipedie.

02-epicor-02

Jednoduchost sdílení

Technologie Web 2.0 původně vznikly ze snahy přemostit fyzické bariéry a lépe komunikovat s jinými lidmi. Stejně jako řadě lidí změnily osobní život, mohou nyní zvýšit také efektivitu podnikových procesů. ERP může najít v aplikacích 2.0 celou řadu inspirací i konkrétních technologií. Podnikové informační systémy se zde mohou „naučit“ například efektivnější seskládání informací pocházejících z různých zdrojů (mash-up). Sociální sítě dnes představují výkonné, uživatelsky přívětivé a do značné míry odzkoušené nástroje pro sdílení, které ukazují, jak může vypadat spolupráce mezi lidmi i v rámci podnikových aplikací: personalizované stránky i portály, publikování informací jediným kliknutím myši, jejich sdílení podle jednoduše přednastavených skupin, komunikace v reálném čase, která vše výrazně zrychlí. Významnou funkcí sociálních sítí je například informace o „statutu“ uživatele, která sděluje, kdo je aktuálně on-line, a může se tedy podílet na řešení příslušné záležitosti. Inspirací pro spolupráci profesionálů v rámci podniku může být třeba i síť profesních kontaktů LinkedIn. Pro publikování informací lze použít systémy obdobné známé Wikipedii, které dovolují komfortní editování obsahu, ale zároveň umožňují mít nad tímto procesem kontrolu. Webový chat nebo instant messaging má samozřejmě své místo při poskytování zákaznické podpory. Z dalších rozšiřujících technologií stojí za zmínku blogy, podcasting nebo streamovaná média. Shrnuto, pohodlnost i funkčnost aplikací Web 2.0 překonává tradiční nástroje pro spolupráci.

Web 2.0 se proto může stát přímo základní platformou (rozhraním) pro podnikové aplikace. V kombinaci s webovými službami a architekturou orientovanou na služby se podnikové aplikace stávají méně náročnými. Na straně klienta vyžadují jen webový prohlížeč, což je přirozeně levnější než nutnost separátních „tlustých“ klientů. Vývoj a integrace takových aplikací je jednodušší a levnější. Dodavatelé podnikových řešení mohou za těchto okolností zkoušet i nové obchodní modely a vyvíjené aplikace snadno a levně nasazovat. Musí ale počítat s tím, že zákazníci na druhé straně ve stále větší míře vyžadují, aby aplikace fungovala tak efektivně a byla tak jednoduše ovladatelná, jako jsou zvyklí ze sociálních sítí.

Od webu po desktop

Tenký klient neznamená (nebo by alespoň neměl znamenat) omezenou funkčnost. I v rámci webového prohlížeče dnes běžně fungují bohaté internetové aplikace (RIA, rich internet application), které umožňují plnohodnotnou práci s daty, zdaleka ne jen jejich pouhé prohlížení. Funkčnost zde lze navíc snadno rozšiřovat vývojem doplňujících modulů (plug-inů), které dále propojují svět webových aplikací, ERP systém a desktop. Takové prostředí pak může nabídnout transparentní přístup k informacím, jak ho známe z ERP, a současně umožnit produktivitu, kterou lidem dávají běžné kancelářské aplikace na desktopech. Podnikové a desktopové aplikace tak spolu budou ještě těsněji svázány. Stejně jako lze data z ERP systému jednoduše integrovat do osobní webové stránky, dá se s nimi pracovat i v rámci kancelářského balíku.

Pozor na zahlcení

Podobně jako v klasických sociálních sítích existuje i v případě podnikového systému využívajícího technologie Web 2.0 riziko záplavy dat, které hrozí zaměstnance firmy zahltit. Vhodným přístupem tomu však lze předcházet, a to vytvořením a prosazením jasně definovaných zásad (politik), které by měly umožnit přicházející data ovládat – a nikoliv se jimi nechat ovládnout. Pak už je možné ze sociálního ERP jen profitovat.

Tomáš Pogány
Autor působí jako territory manager společnosti Epicor Software Czech.


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci