Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Tematické seriály

Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Partneři webu

Krok za krokem projektem ERP, 3. díl
Čtvrtek, 26 Březen 2009 09:53

Skutečný příběh implementace podnikového informačního systému

projekt ERP III
Krok třetí: Výběrové řízení, uzavření smlouvy, příprava a řízení implementačního projektu

Ve třetím pokračování našeho seriálu o implementaci informačního systému se dostáváme k vlastnímu výběrovému řízení, uzavření smlouvy a následné přípravě a řízení celého projektu.

Jak již bylo uvedeno v závěru minulé části seriálu, došlo k předběžnému výběru šesti produktů, přičemž ve všech případech byla naplněna uvedená rámcová kritéria (vhodnost řešení, lokalizace do českého jazyka, kvalitní konzultační tým, předpoklad dlouhodobého partnerství a adekvátní cena). Po oslovení dodavatelů těchto řešení nastala intenzivní a náročná fáze seznámení se s jednotlivými produkty a nabízenou
 
Krok za krokem projektem ERP, 2. díl
Úterý, 27 Leden 2009 12:17

Skutečný příběh implementace podnikového informačního systému

projekt ERP 2

Krok druhý: Předimplementační příprava, kritéria výběru vlastního řešení a výběr dodavatele

Po úvodním a v souhrnu více teoretickém článku se v dnešním pokračování zaměřím již na zcela konkrétní kroky v projektu implementace informačního systému – předimplementační přípravu, kritéria výběru vlastního řešení a výběr dodavatele.
V dobách ještě ne příliš vzdálených se někdy vedly vášnivé diskuse o tom, zda předimplementační příprava není jen ztrátou času a prostředků a zda implementace informačního systému takříkajíc „z chodu“ nakonec nepřinese totožný výsledek. Dnes jsou naštěstí tyto názory již jen ojedinělé a dialog se vede spíše o tom, jakým způsobem tuto fázi projektu realizovat. Předimplementační přípravu obvykle chápeme jako zmapování firemních procesů a jejich přenesení do standardních procesních modelů a schémat.
 
Krok za krokem projektem ERP, 1. díl
Pondělí, 26 Leden 2009 00:00

Skutečný příběh implementace podnikového informačního systému

projekt ERP 1

Krok první: Motivace projektu, sestavení projektového týmu, role IT manažera

Dovolte, abych se na úvod představil. Jsem IT manažer středně velkého, exportně orientovaného průmyslového podniku s převahou zakázkové výroby. Před několika týdny jsem byl pověřen řízením projektu implementace nového podnikového informačního systému ve své mateřské společnosti. Není to poprvé, kdy jsem se ocitl v podobné roli, ale nyní se jedná o zřejmě nejrozsáhlejší řešení vzhledem k významu mého zaměstnavatele i vzhledem k náročnosti celého projektu. Zároveň pokládám za mimořádnou příležitost možnost podělit se o tuto zkušenost se čtenáři časopisu IT Systems a odbornou veřejností. Budu považovat za úspěch, pokud se mi prostřednictvím několika článků podaří podnítit byť jen částečnou diskusi na výše uvedené téma. Celý projekt je ze zřejmých důvodů prezentován anonymně.
 
IFS Aplikace pro výrobu měřicí a regulační techniky v JSP
Pondělí, 27 Říjen 2008 16:14

pro výrobu měřicí a regulační techniky v JSP

IFSSpolečnost JSP vyrábí a dodává měřicí a regulační techniku pro průmyslové firmy z oblasti energetiky, chemického průmyslu a teplárenství. Vzhledem náročnosti a povaze aplikací (prostředí s nebezpečím výbuchu, tlaková zařízení, jaderná energetika,...), podléhá sortiment atestům, zkouškám a certifikaci. Z toho vyplývají přísné požadavky na organizaci a dodržování postupů včetně evidence hmotných i nehmotných toků procházejících firmou.


Od svého vzniku v roce 1993 byl ve společnosti k dispozici vlastní informační systém, který byl postupně zdokonalován a doplňován v souladu s rostoucími potřebami společnosti - vše bylo provázané do ekonomiky a účetnictví. Nedílnou součástí informačního systému byl Dokument Management a systém sběru, evidence, vyhodnocování a využívání marketingových dat (kontakty, aktivity, znalostní databáze).
 
TOP Professional ERP
Pondělí, 27 Říjen 2008 15:27
TOP ProfessionalSoutěž TOP Professional je tradiční součástí TOP programu, který hodnotí a vyhlašuje neúspěšnější IT firmy a systémové integrátory na českém trhu. V letošním roce byla soutěž vyhlášena ve dvou kategoriích TOP Professional projekt systémové integrace a TOP Professional projekt implementace ERP.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 16 projektů, z nichž bylo sedm v kategorii TOP Professional implementace ERP řešení a devět projektů bylo přihlášeno do TOP projektu systémové integrace desetiletí. Z nich byly expertní skupinou v kategorii implementace ERP řešení vybrány a oceněny tyto společnosti:
  • AutoCont CZ a.s.
  • E.ON IS Czech Republic s.r.o.
  • SAP ČR, spol. s r.o.
  • Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.
 
Reálné očekávání při implementaci informačního systému
Úterý, 21 Říjen 2008 15:45

a jeho role při implementaci informačního systému

role při implementaci informačního systémuInformační systémy jsou dnes již součástí našeho každodenního života. Systémy jsou stále více sofistikované, poskytují nové funkce. Ovšem o úspěšnosti zavedení nového systému zpravidla rozhodují jiné faktory než samotná kvalita softwaru – jsou to pocity uživatelů a kvalitní vedení projektu.
Je to logický důsledek vývoje oboru. Kvalita softwaru je dnes téměř samozřejmostí a dostupnost technologií a metod je pro všechny srovnatelná. Stejně tak většině projektových manažerů dobře známá metodologie implementace velí definovat jasné cíle pro „úspěšné“ ukončení projektu. Požadovaných přínosů lze ovšem zpravidla dosáhnout až po ukončení projektu a předání díla k užívání. Přesto jsou uživateli i zadavateli očekávány často nereálně mnohem dříve. A mimo ně ještě spousta jiných nevyřčených očekávání, kterých třeba nelze dosáhnout vůbec.

 
IFS Aplikace pomáhají rozvoji společnosti FARMAK, a.s.
Pátek, 25 Červenec 2008 09:36
IFS a 

FarmakAkciová společnost FARMAK používala dlouhou dobu vlastní informační systém, který vypracovali její zaměstnanci a který byl neustále zdokonalován tak, aby odpovídal potřebám společnosti. Byl tvořen samostatnými moduly, které byly připraveny a nastaveny přesně na jednotlivé procesy a poskytovaly výstupy dle daných oblastí nasazení. Velkou nevýhodou však bylo to, že jednotlivé moduly (agendy) pracovaly izolovaně a vzájemně nekomunikovaly. To působilo uživatelům čím dál větší problémy a nasazení nového informačního systému se postupně stalo nezbytným.
 
Draka Kabely roste s podporou Infor ERP System21
Pátek, 18 Červenec 2008 15:56

Draka KabelySpolečnost Draka Kabely, která je stoprocentní dceřinou firmou holandské společnosti Draka Holding, působí v oblasti výroby kabelů, vodičů a kabelových svazků pro použití ve stavebnictví, strojařském a automobilovém průmyslu. Tyto výrobky prodává nejrůznějším typům zákazníků, mezi kterými jsou elektrotechnické velkoobchody, další zpracovatelé kabelů, automobiloví výrobci, výrobci těžkých strojů atd. Firma zaměstnává 710 pracovníků a v roce 2006 dosáhla obratu ve výši 5,1 miliardy korun. Společnost již několik let úspěšně využívá k podpoře svých business aktivit podnikový systém Infor ERP System21, ERP řešení od společnosti Infor.

 
<< Začátek < Předchozí 31 32 33 34 35 Další > Konec >>

Strana 34 z 35
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP