Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Partneři webu

Podnikové aplikace se mění

Pondělí, 12 Květen 2014 16:20

Prim hraje cloud, BI a evoluce infrastruktury

04-IDC-01ERPČeský trh podnikových aplikací (enterprise application software, EAS) je poměrně vyspělý. Nelze jej ale označit za strnulý. Naopak, dění na něm oživují významné trendy dotýkající se IT infrastruktury jako celku. Mezi ně patří zejména prosazování cloud computingových řešení a služeb, rostoucí důležitost business intelligence a analytiky a také pokračující evoluce infrastruktury, na níž tyto systémy běží nebo prostřednictvím které k nim uživatelé přistupují.

Migrace do cloudu není jen o nákladech

Výrobci podnikových informačních systémů se usilovně snaží přizpůsobit svoji nabídku změnám, které s sebou cloud přinesl. Zákazníci se zase snaží najít dodavatele, kteří jim jsou schopni na projektech typu proof of concept ukázat, jaký přínos pro jejich byznys bude znamenat migrace na off-premise (cludové) řešení. Důležitou roli přitom hraje načasování, protože organizace mají kapitál fixovaný v hardwaru a on-premise systémech. Migrace „do cloudu" by proto měla být naplánována dostatečně dopředu s ohledem na životní cyklus hardwaru (plán jeho obnovy) a redukci kapitálových výdajů (capex).

Organizace by také neměly být zaslepeny krátkodobými přínosy. Je pravda, že podnikové aplikace nasazené jako off-premise umožňují úsporu nákladů v prvních pěti letech a pravděpodobně také po uplynutí této doby (což závisí na tom, z jakého na jaký systém migrujeme). V dlouhém období se ale rozdíly mezi náklady on-premise a off-premise stírají, může dokonce dojít k jejich reverzi. Proto by každé rozhodnutí přesunout podnikové systémy do cloudu nemělo být prováděno pouze na základě kalkulace nákladů a ty by neměly být ani primárním důvodem změny. Prozíravý zákazník musí zvážit a analyzovat fundamentálnější aspekty. Jak dobře systém „sedí" našemu byznysu? Jaké vlastnosti a funkce poskytuje, a které v něm naopak chybí? Jsou pro nás kritické? Do jaké míry je možné systém přizpůsobovat? Které vnitřní zdroje budeme muset vyhradit jeho vývoji a udržování? To jsou otázky, kterým je třeba věnovat pozornost.

Enterprise application software podle IDC

IDC definuje podnikové aplikace (EAS) jako takové, které umožňují automatizovat procesy celé firmy. Jedná se vždy o sadu aplikací se společnými charakteristikami: EAS pokrývá čtyři základní oblasti (finance, skladový management, řízení nákupu a objednávek), jedna databáze je přístupná z konzistentního uživatelského rozhraní, které je společné pro všechny moduly, výrobce splňuje regionálně specifické požadavky na minimální počet instalací a objem příjmů z licencí a údržby za rok, software je vyvíjen na bázi multi-uživatelské platformy.

Přesun podnikových aplikací na off-premise platformu je také zajímavou alternativou pro společnosti, které očekávají nahrazení vlastních nebo na zakázku dodaných systémů. Ty už dnes nemusí být konkurenceschopné, nemusí vyhovovat všem potřebám firmy nebo náklady na jejich vývoj a udržování v provozuschopném stavu převažují nad benefity, které přináší. Cena investice do nového systému, potřebného hardwaru, extenzivního implementačního procesu a přeškolování zaměstnanců je často pro společnosti dostatečně velkou bariérou, které stojí mezi nimi a nahrazením zastaralého systému. Cloudové EAS umí tyto bariéry významně redukovat, nebo dokonce odstranit, a navíc připraví cestu modernizaci společnosti.

S cloudem jsou vedle očekávání přirozeně spjaty také některé obavy. Dvěma tradičními, které se vznáší nad společnostmi uvažujícími o této změně, jsou bezpečnost a výkon, respektive spolehlivost. Troufám si tvrdit, že dnes už postrádají relevanci a jsou trošku „off topic". Představte si například situaci, kdy si začátkem podzimu koupíte nové auto značky Škoda. Za pár dní udeří první mrazíky a auto po cestě do práce znenadání třikrát vypoví službu. Navíc, když konečně dorazíte ke kanceláři, odmítne poslušnost i centrální zamykání. A stejně jako vy budou trpět tisíce vlastníků škodovek po celé republice. Kolik aut Škoda prodá víkend poté, co se na sociálních sítích rozpoutá bouře příspěvků lynčujících tuto značku? Moc asi ne a Škoda dobře ví, že takovéto vady nemůže dopustit. To stejné platí pro výrobce a dodavatele podnikových aplikací, kteří je poskytují ze svého datacentra. Odstávky systému a kauzy kolem prolomení bezpečnosti si prostě nemohou dovolit, a proto masivně investují do infrastruktury, která jim a jejich zákazníkům poskytne nezbytné záruky. Porovnáme-li to se situací v malém výrobním podniku o čtyřiceti zaměstnancích a jednom či dvou „ajťácích" zodpovědných za celou IT infrastrukturu, ti se přirozeně nemohou specializovat pouze na bezpečnost a stejně tak si jejich společnost nemůže dovolit upgradovat vlastní hardware tak, aby vždy odpovídal nejvyšším standardům vysoce výkonných systémů. Cloudový provider by měl tyto vysoké požadavky pokrýt lépe, než to firma dokáže svépomocí.

Výše jsme popsali některé důvody, které mohou společnosti vést k migraci jejich EAS do cloudu. Jak je to ale s nabídkou těchto řešení na trhu? Zaměříme-li se na Českou republiku, nabídka off-premise řešení zde dál roste. Daří se například Algotechu, který v cloudu poskytuje produkt Oracle JD Edwards. Společnost Versino, partner SAP, láká zákazníky na Business One na platformě HANA. Netsuite tvrdí, že má v České republice a na Slovensku kolem sta zákazníků a chystá se letos v Evropě otevřít dvě datacentra (systém je zákazníkům momentálně poskytován z datacenter společnosti ve Spojených státech). Aktivní jsou také lokální hráči, jako společnost K2 atmitec, která v poslední době oživila svůj SaaS byznys. Podíváme-li se za hranice komplexních podnikových systémů, jsou některé segmenty, co se týká cloudu, ještě vyspělejší. Jde například o kancelářské sady (Google Apps, Microsoft Office 365), CRM (např. Microsoft a SalesForce) nebo řízení lidských zdrojů (např. Vema, Oracle Taleo). Jejich úspěch prošlapává cestičku nasazení komplexních EAS v cloudu, seznamuje společnosti s off-premise systémy a dává jim „ochutnat" benefity spojené s absencí vlastní IT infrastruktury.

Renesance business intelligence a analytiky

Druhým všudypřítomným trendem je rozšiřování business intelligence nástrojů a aplikací pro business analytics. Ty jsou dnes poskytovány jako součást EAS řešení dodavatelů jako SAP, Oracle a Microsoft, nebo jako samostatné produkty a rozšíření nabízené specialisty jako SAS, IBM, Qliktech, Teradata či Adastra. Trh těchto řešení v roce 2013 meziročně vzrostl přibližně o čtyři procenta a lze na něm sledovat posun k extenzivnějším implementacím aplikací pro business analytics, které využívají high performance computing a v zájmu obohacení sady dat a zvýšení hodnoty generovaných analýz kombinují transakční data z EAS s daty z ostatních zdrojů. Zatímco vyspělé EAS systémy pomáhají podnikům zlepšovat a optimalizovat business procesy, business intelligence a analytika se stávají stále důležitějšími v konkurenčním boji. Tím, jak jsou reporting a analýzy mnohem snadněji a rychleji dostupné liniovým manažerům a jejich týmům, BI se stává všeprostupujícím prvkem. Dobrým příkladem takové aplikace je například Visual Analytics, kterou nasazuje SAS. Řešení dává manažerům díky in-memory processingu možnost provádět real-time analýzy na jejich tabletech. Tento přístup staví na trendu odstartovaném Qliktechem v druhé polovině uplynulé dekády, následovaném například firmami Micro Strategy nebo Information Builders. Nedávno se do této oblasti včlenil také SAP se svým řešením Lumira. S rozšiřováním BI a analytiky jde ruku v ruce řada dalších sil, například integrace prostorových dat do analýz, sledování sociálních sítí, kustomizace pro mobilní zařízení a posouvání se k BI řešením nasazovaným jako SaaS nebo cloud.

Výše uvedené je přirozeně důsledkem pokračující evoluce technologií, zejména v oblastech in-memory computing a mobilita. Trh je čím dál víc penetrován mobilními řešeními určenými pro EAS, které obchodním zástupcům a zaměstnancům v terénu umožňují pracovat odkudkoliv přímo s požadovanými moduly. Taková řešení mohou zvyšovat efektivitu, šetřit čas a náklady. Roste zájem o dostupnost BI a reportingu na mobilních zařízeních. Zrychlující se odezvy zvyšují spokojenost zákazníků, jejich retenci a celkově zisk dodavatelů. Kooperace s partnery je díky nim rychlejší a efektivnější. Tyto benefity jsou zčásti umožněny in-memory processingem, který umí zacházet s většími objemy dat a zrychlovat jejich zpracování.

Child Mark Mark Child
Autor je manažerem výzkumu společnosti IDC pro střední a východní Evropu. Text čerpá z výzkumné studie Czech Republic EAS Market 2014–2018 Forecast and 2013 Vendor Shares, která bude publikována v červnu 2014.
 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP