E LINKX
Minerva
DT Summit MP

Přihlášení ERP NewsTematické seriály

Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

BERGHOF

Partneři webu

ERP v HR – moderní způsob náborů i řízení zaměstnanců

Tisk Email
Pondělí, 06 Říjen 2014 00:00

IFS HRPomocí ERP řešení lze automatizovat řadu procesů. Dokonce i v oblasti lidských zdrojů. Široká škála funkcí umožňuje například koordinovaný nábor zaměstnanců, podporu a rozvoj talentů, výpočet mezd či hlídání platnosti certifikací a souladu s regulatorními nařízeními. ERP řešení IFS Aplikace nabízí ještě více. Mimo jiné snadný sběr dat a podrobnou analýzu, která poskytuje manažerům efektivní nástroj pro rozhodování.

Kvalifikovaný lidský kapitál patří k nejhodnotnějším a zároveň i nejobtížněji nahraditelným složkám každé organizace. Firmy věnují řízení lidských zdrojů maximum pozornosti a využívají nejmodernější technologie. Jednou z nich je informační systém ERP, jehož hlavní přínos spočívá v automatizaci, která umožňuje naplánovat a řídit jednorázové i opakující se činnosti tak, aby podporovaly stabilitu, rozvoj a konkurenceschopnost společnosti a vedly k potřebným úsporám.

ERP Forum IFS HR02Pomocí profilů požadavků (např. pro úlohy) lze srovnávat kvalifikace a dovednosti zaměstnanců s dlouhodobými i krátkodobými cíli. Profily mohou být užitečné také při alokování pracovních objednávek a projektových činností.

Firmy mohou díky nasazení ERP v oblasti lidských zdrojů pracovat s daty v rámci uspořádaného systému, který nabízí přehledná hlášení z nejrůznějších oblastí, jako je nábor a přijímání zaměstnanců, smlouvy, školení, plánování kariéry, výpočet mezd a mnohé další. ERP systém IFS Aplikace disponuje také rozsáhlými možnostmi, díky nimž lze definovat a následně flexibilně upravovat jakoukoli formu spolupráce podle potřeb firmy či jednotlivých oddělení. Zjednodušeně řečeno, ERP systém, v našem případě modul Lidské zdroje systému IFS Aplikace, zajišťuje soulad mezi obecnými cíli a strategií organizace a plánovaným kvalifikačním rozvojem jednotlivců.

Podpora talentů

Koordinovaný nábor zaměstnanců šetří zdroje a čas. Podpora talentovaných jedinců zahrnuje správu údajů o hodnotících pohovorech a plánech rozvoje. Funkce správy školení v systému IFS Aplikace umožňuje společné plánování kurzů na základě zmapovaných vzdělávacích potřeb organizace. Mapování jasné kariérní dráhy pomáhá zvyšovat stabilitu organizace a snižovat důsledky odchodů z funkcí.

Kontrola a správa dokumentů

ERP může fungovat i jako kontrolní systém, který včas upozorní na nesoulad v rámci určité agendy, například ohledně platnosti certifikací, či s regulatorními nařízeními. Podobně je to i v otázce zabezpečení přístupových práv jednotlivých zaměstnanců v rámci závislosti na pozici ve firmě a v souvislosti se změnami těchto pozic.

Výhodou jsou i nástroje umožňující správu dokumentů týkajících se například náboru pracovníků, pracovního poměru, doložení kvalifikace nebo hodnocení pracovníků. Důležitá je pak možnost využití automatizovaného modulu Workflow pro řízení náboru a přijímacího procesu zaměstnanců nebo sledování termínů školení, zdravotních prohlídek a dalších povinných nebo volitelných událostí.

Dostupnost

Velmi důležitá je dostupnost systému. Pomocí všeobecného rozhraní mohou obchodní zástupci i distanční pracovníci snadno komunikovat a podávat zprávy z terénu, hotelu či z domova. Jako plně integrovaná součást IFS Aplikací se komponenta IFS Lidské zdroje začleňuje do všech podnikových procesů.

Systém personalisty: samostatná aplikace nebo součást ERP?

Některé firmy upřednostňují pro podporu personalistiky samostatný systém namísto komplexního ERP řešení. Argumentují tím, že ERP je vhodnější spíše pro větší organizace. Podle odborníků však bude ERP systém přínosem pro každou společnost, která se rozhodne nahradit stávající tabulkový systém, nebo systém drobných aplikací, které jsou sice vzájemně propojené, ale neposkytují pružnost v získávání informací a nenabízí dostatečné zabezpečení citlivých dat.

 

 

 
další články o ERP

Automatizace procesů v ERP

 

Kritická místa ERP projektů

 

Digitální transformace a ERP