E LINKX
Minerva
IT Systems - předplatné

Přihlášení ERP NewsTematické seriály

Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

BERGHOF

Partneři webu

COMES Maintenance

Tisk Email

štíhlá údržba v každodenní praxi

Comes250Efektivní řízení, plánování a provádění údržby ve výrobním podniku je křižovatkou zájmů, která dělá vrásky nejednomu řídicímu pracovníku. Z výroby přichází požadavky na zajištění „bezporuchového" chodu výroby, doplněné současně požadavkem na minimální přerušování jejího bezproblémového chodu. Vedení podniků přijíždí v automobilu s nápisem „minimalizace nákladů na údržbu". Vedoucí údržby musí neustále zvyšovat kvalifikaci svých pracovníků, protože stroje a zařízení jsou čím dál sofistikovanější - kvalitní pracovníky do údržby však není snadné získat. Součet požadavků znamená využívat preventivních činností v údržbě i efektivní odstraňování poruch v co nejkratším čase a s co nejmenšími náklady.

Často proto vedoucí pracovník údržby pátrá po vhodném softwarovém produktu (EAM či CMMS), který by jeho práci usnadnil, optimalizoval procesy údržby a podporoval rutinní činnosti např. plánoval a pořizoval příslušné záznamy. Aby aplikace CMMS jak vedoucímu údržby, tak údržbářům a servisním technikům, pomáhala při údržbě jednoduchým využitím, přímo v místě údržby a aby CMMS v co největší míře ulehčil vedení často nenáviděného, zatěžujícího, ale přesto v nezbytné míře potřebného „papírování a výkaznictví".

Společnost Compas automatizace již řadu let dodává produkt COMES , který je určený pro MES úroveň řízení a sledování výroby. V posledních letech si řada podniků pořídila jeden nebo více modulů COMES , např. oblíbený modul COMES OEE pro monitoring výroby, analýzu výkonu linek a zařízení, prostojů DTM, jakosti - neshod aj. COMES Historian slouží pro sběr, archivaci a analýzu technologických dat pro optimalizaci výrobních procesů. O takto získaná, a v závodě pak všeobecně dostupná, historická výrobní data se stále častěji zajímají i útvary údržby a používají je pro periodicko-preventivní činnosti.

U našich stávajících zákazníků jsme tak často setkávali s vedoucími pracovníky z útvarů údržby, kteří se právem dotazovali, zda systém COMES neobsahuje i modul CMMS právě na podporu jejich práce. Na základě požadavků uživatelů COMPAS vyvinul nový, štíhlý a nadčasový modul COMES Maintenance, který mohou nasadit jak stávající zákazníci COMES, tak i zákazníci noví, kteří moderní aplikaci pro řízení údržby hledají.

CMMS modul COMES Maintenance nabízí uživatelům efektivní a uživatelsky přátelské řešení řízení údržby. Je vyvinut na moderní IT technologii Microsoft, uživatelským klientem je webový prohlížeč a díky responsivnímu designu umožňuje aplikace uživatelům transparentní přístup k informacím jak z PC kanceláře, tak z mobilních přístrojů.

Moderní design CMMS

Vývojáři COMES Maintenance se zaměřili na snadné ovládání a mobilního klienta údržby. Na funkcích a jejich podobě spolupracují s vybranými výrobními podniky, které projevily zájem o řízení údržby v COMES a předávají cenné připomínky a praktické informace o procesech údržby.

Výsledkem je CMMS aplikace COMES Maintenance, který představuje nové inovativní řešení řízení údržby, s rysy:

 • Kompletní webová funkčnost bez nutnosti instalace SW na prostředcích uživatelů, přístupná odkudkoliv přes webové rozhraní
 • Orientace na mobilní prostředky údržbáře (tablety, smartphone, NTB), ale i stacionární PC
 • Snadné a intuitivní ovládání, uživatelská přívětivost
 • Základní jednoduchá evidence požadavků na údržbu a jejich zpracování
 • Minimalizace činnosti pracovníků v kancelářích, zpřístupnění potřebných informací (instrukce, pracovní postupy a jiné dokumenty k zařízením) v terénu s využitím informačních terminálů ve výrobě i mobilních přístrojů
 • Vysoká míra automatizace vykazování úkonů údržbáře, a to již během jeho vlastní práce, odbourání či minimalizace následné činnosti u PC za účelem zpětného pořizování dat a jiného „výkaznictví"
 • Umožnit jednoduché zákaznické úpravy konfiguračním způsobem bez spolupráce dodavatele CMMS (např. volitelné přidávání položek do karty zařízení).
 • Sklad náhradních dílů (s možností dodání i jako samostatné aplikace)
 • "Štíhlost" a jednoduchost celé aplikace, zejména základních funkcí CMMS

Součástí konceptu je i minimalizace finančních a ekonomických agend, které mají být řešeny v ERP podniku. Tedy poskytovat pro ERP veškerá potřebná data, jako jsou (odpracovaná doba na úkolech údržbáře, náklady externích služeb, spotřebované díly apod.).

COMES-Maintenance-WF-pozadavku-na-udrzbuObr. 1: Workflow požadavku na údržbu

Přehled procesů řízení údržby

 • Zpracování (Workflow) požadavků na provedení operativní údržby na obr. 1
 • Zpracování požadavků preventivní údržby, rozvrh údržby:
 • Požadavky na specifikaci zařízení a osob/organizací (flexibilní konfigurace zařízení údržby, činností aj.)
 • Evidence údržbových prací (kromě záznamů lze přikládat dokumenty, fotky, zvukové záznamy a klipy)
 • Automatické informování údržby s upozorněním (SMS, e-mail, zvukové) s možností eskalace na vedoucí
 • Vykazování údržby, výstupy a statistiky (konfigurovatelné formuláře)

Mobilní charakter CMMS

COMES Maintenance podporuje orientaci údržbáře na plnění denních úkolů v terénu a minimalizuje čas strávený u PC v kanceláři různým výkaznictvím. K tomu slouží orientace na využívání tabletů, případně chytrých telefonů a budoucích mobilních prostředků.

Užitečné funkce pro údržbáře při práci v provozu:

 • Seznam úseků s jimi uvedenými požadavky na činnosti v těchto výrobních provozech
 • Zásobník úkolů s termíny a prioritami provedení
 • Detailní informace o každém servisním úkolu
 • Přístup k dokumentům všeho druhu (návody, postupy, apod.)
 • Automatické vykazování času stráveného při zpracování každého úkolu
 • Načítání potřebných informací pomocí integrované kamery (BC, QR kódy, ...)
 • Pořizování fotek nebo obrazových záznamů (klipy), které můžeme připojit k objektům údržby
 • Ruční odečty různých veličin a jejich přenos do centrální DB COMES Maintenance

Implementace COMES Maintenance

COMES maintenance obsahuje základní „PC či server" a „Mobilní" části.

"Základní" část aplikace

"PC" část je určena pro základní konfiguraci aplikace, administraci aplikace, pořízení prvotních dat a především pro analytické a protokolovací služby. Základem PC části aplikace je konfigurace struktury zařízení v závodě, organizační struktury osob provádějících údržbu (včetně externích pracovníků a dodavatelů), směnových vzorů, struktury dokumentů apod. Uživatel může zadávání dat efektivně kopírovat prvky, přiřazovat více prvkům stejné vlastnosti, které lze stanovit pro podřízené prvky jako děditelné a zadávat je tak pouze jednou a na jednom místě. Má-li určitá skupina prvků struktury např. stejnou periodu preventivní údržby, může tohoto efektivního způsobu zadávání s výhodou využít. Efektivně lze používat i různé předdefinované funkční ikony v záhlaví formulářů.Ve formulářích (statistikách, protokolech či vytváření reportů) lze používat různé filtrovací prvky ve shodě se zavedenými standardy, např. s MS Excel.

"Mobilní" část aplikace

Mobilní část je optimalizována pro tablety s hlavními přínosy údržbáři:

 • Seznam činností na jednotlivých lokalitách závodu
 • Rozlišení těchto činností podle jednotlivých stadií zpracování
 • Jednoduché a intuitivní zadávání nového požadavku na údržbu
 • Vhodnou dokumentaci, kterou lze na tabletu smysluplně používat

COMES-Maintenance-tablet1

COMES-Maintenance-tablet2Obr. 2. a 3.: Příklady mobilního ovládání: aktuální činnost údržbáře a seznam nových úkolů

Souhrnně o COMES Maintenance

S COMES Maintenance dostává vedoucí údržby i jeho tým jednoduchý i mocný nástroj na podporu své každodenní činnosti. Díky použití mobilních platforem získává údržbář příjemného pomocníka pro práci v provozech, při odbourání dosud běžného papírování a výkaznictví, takže mu zbude více času na údržbu svěřených zařízení. COMES Maintenance podporuje nákladově „štíhlou" údržbu a poskytuje:

 • Jednoduchou konfiguraci zdrojů a předmětu údržby s možností hierarchického členění
 • Vizuální plánování údržby v různých režimech
 • Evidenci provedených úkonů
 • Vytváření báze znalostí o provedených údržbách a opravách, její následné využívání.
 • Možnost sofistikované preventivní údržby
 • Vedení skladu náhradních dílů
 • Komunikaci s externími systémy, jak řídicími systémy technologií, tak i s podnikovým IT systémem (ERP)
 • Přehledy, statistiky a protokoly

Spojení s dalšími moduly systému COMES, např. COMES Historian a COMES OEE přinese podniku automaticky řadu bonusů, např.:

 • Automatický zápis moto-hodin či výrobních cyklů do karty zařízení a využití těchto hodnot při plánování preventivní údržby
 • Nahrazení rutinní činnosti „Odečet hodnot"
 • Možnost automatického generování požadavků na údržbu a jejich eskalaci na základě dosažení limitních hodnot vybraných veličin
 • Možnost automatického generování požadavků na údržbu a jejich eskalaci na základě příslušných typů prostojů klasifikovaných v aplikaci COMES OEE.
 • Vyhodnocování efektivity práce údržby porovnáním délky prostoje zařízení s reakční dobou údržby

Aplikace COMES Maintenance má minimálními náklady na IT administraci, aplikace běží na serveru podniku a díky webové architektuře není nutné ji spravovat u uživatelů. Případná IT podpora může být prováděna vzdáleným přístupem vlastními pracovníky podniku nebo výrobce COMPAS. Velkou předností je možnost provázání na technologii výrobního informačního systému COMES s jeho komplexními MES funkčnostmi (např. sběr výrobních dat a moto-hodin strojů, prostojů zařízení, poruch evidovaných v řídicích systémech technologií) a rovněž na související aplikace např. docházku, sklady či ERP.

Stávající uživatelé COMES získávají s CMMS aplikací COMES Maintenance moderně orientovaný nástroj, který představuje ve výrobním procesu přínos pro vyšší efektivitu, úspory, informovanost a prosperitu provozů.
Systém COMES ve svém konceptu podporuje filosofii nového průmyslového standardu Industry 4.0, spolupráci s inteligentními zařízeními a řídicími systémy strojů průmyslového podniku a bude s dalších rozvojem standardu Industry 4.0 dále vyvíjen.

Autoři článku, Ing. Josef Dušek a Ing. Vlastimil Braun, působí ve společnosti COMPAS automatizace s.r.o.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,
www.compas.cz, www.comes.eu


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci
 
další články o ERP

Automatizace procesů v ERP

 

Kritická místa ERP projektů

 

Digitální transformace a ERP