Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Partneři webu

Infor VISUAL 9 – ERP, který zvýší váš výkon

Pondělí, 26 Březen 2018 16:45

Infor VISUALVýrobní podniky zažívají v současné době nebývalý boom. Zakázky se jen hrnou. Klíčovou otázkou je, jak vytěžit z příznivé situace na trhu co nejvíc. A odpověď? Nová verze podnikového informačního systému Infor VISUAL 9. Infor VISUAL ve výrobním podniku prokazatelně zvyšuje výkon firmy díky souboru důležitých vlastností.

Schopnost měřit výkonost

Nákladovou kalkulaci zakázek umí provádět většina podnikových systémů. Ovšem nákladová cena vypočtená jako prostý součet nákladů na materiál, práci a režie není tak docela vypovídající. Pokud totiž zakázka s obchodně zajímavou marží blokuje delší čas kritické zdroje, může podniku nakonec způsobit i ztrátu. Proč? Podrobně se tímto jevem zabývá Teorie omezení (TOC). Podle ní je správné využití úzkého místa rozhodující pro maximalizaci zisku.

Infor VISUAL využívá poznatky TOC v praxi. Umí určit úzká místa a přepočítat jejich využití na dosažený zisk. Tak lze jednoduše seřadit zakázky od nejvýhodnějších po nejméně výhodné. A právě to je v současné době klíčová schopnost. Nikdo přece nechce ztrácet čas s nevýdělečnými zakázkami!

Udržet pořádek ve výrobě

Čím více zakázek, tím větší nároky na řízení výroby. Všichni v podniku potřebují vědět, jak na tom která zakázka je. Které výrobní operace už proběhly, kolik materiálu bylo spotřebováno, na čem se pracuje právě teď a co se bude dělat zítra?

Infor VISUAL nabízí unikátní nástroj Řízení výroby. Zobrazuje přehledně celou zakázku s grafickým znázorněním všech operací, materiálů, kooperací a potřebného nářadí. Jedním pohledem obsluha zjistí aktuální stav a co je ještě potřeba zařídit.

Přesně a spolehlivě plánovat

Ve výrobním podniku nejde jen o to vědět, kolik bude potřeba materiálu a kolik času zabere výroba. Jde o to sestavit optimalizovaný výrobní rozvrh se zohledněním skutečné kapacity potřebných zdrojů a s jasným zobrazením potenciálně kritických míst.

Infor VISUAL poskytuje pro tento účel dva nástroje.

Výkonné plánování kategorie APS (Advanced Planning and Scheduling) s možností simulace detailního výrobního rozvrhu a plánování DBR (Drum-Buffer-Rope), které zohledňuje úzká místa ve výrobě přesně podle Teorie omezení.

Infor VISUAL navíc umožňuje vytvářet simulační výrobní rozvrhy. Tam, kde plán nevychází, může snadno zasáhnout plánovač. Infor VISUAL zohlední návrhy změn v simulačním rozvrhu, který lze jednoduše porovnat s původním plánem nejen z pohledu termínů, ale i možných finančních efektů.

Díky plánování v systému Infor VISUAL podnik snadno uhlídá termíny dodávek zboží zákazníkům, dokáže plně využít své výrobní zdroje a maximalizovat zisk.

ERP VISUAL dashboard


Další nástroje Infor VISUAL

Dodavatelé v oblasti automotive ocení podporu EDI komunikace, která je již v tomto oboru standardem.

Většina firem využije nástroje WMS (Warehouse Management System), které usnadní práci ve skladech díky podpoře mobilních terminálů a využití čárových či QR kódů.

Infor VISUAL poskytuje plně lokalizovanou funkčnost v oblasti řízení financí a účetnictví s plně automatizovaným účtováním. Finanční ukazatele jsou tak vždy aktuální a odrážejí skutečný stav v podniku.

Zkušenosti z praxe

Infor VISUAL není na českém trhu nováčkem. Řada výrobních podniků ho již roky úspěšně používá.

Například Ing. Jan Hřebec, jednatel společnosti C.I.C Jan Hřebec shrnuje, co očekává od nové verze: „Infor VISUAL používáme už téměř 15 let pro řízení zakázkové výroby klimatizační techniky. V současné době připravujeme upgrade na novou verzi 9, od které očekáváme nejen technologickou modernizaci, ale především ještě lepší podporu uživatelů při práci se systémem."

Ing. Ivan Zezula, vedoucí IT ve společnosti PBS Turbo na dotaz ohledně spokojenosti s IS Infor VISUAL říká: „V současné době se PBS Turbo výrazně zvyšuje počet zakázek. Díky systému Infor VISUAL dokážeme efektivně plánovat výrobu a maximálně využívat naše strojní vybavení. To nám umožňuje zvládat nápor zakázek a dodávat našim zákazníkům velké objemy výrobků včas, což pozitivně ovlivňuje hospodářské výsledky naší společnosti."

Tomáš Hanáček, obchodní manažer společnosti GEMMA Systems


 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP