Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Tematické seriály

Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Partneři webu

Kvalitní ERP systém se dokáže přizpůsobit

Pondělí, 18 Duben 2011 00:00
03-jkr-01x

Aby byl uživatel uspokojen ve svých specifických nárocích, vznikají systémy na míru dle segmentů, tzv. oborová či branžová řešení, která kladou důraz na vysokou míru specializace. Jejich hlavním cílem je zautomatizování procesů firmy v daném odvětví podnikání. Většina ERP systémů je dnes schopna se přizpůsobit specifickým potřebám, které vycházejí ze zaměření každé společnosti, a to zejména prostřednictvím úpravy systému v oblasti klíčových procesů.

Na trhu jsou dnes v podstatě k dispozici dvě skupiny systémů. První tvoří informační systémy, které se úzce zaměřují na určitou oblast podnikání. Jsou vysoce sofistikované a uživatelům nabízejí maximální podporu. Dodavatelé těchto systémů mají ve svých řadách odborníky, kteří oboru podnikání, ve kterém svá řešení nasazují, rozumí na špičkové úrovni. Nevýhodou takto úzce specializovaných systémů je však to, že často neřeší evidenci dalších oblastí, jako například ekonomiku, BI, CRM, správu elektronických dokumentů či workflow. Tyto systémy pochopitelně mají zajištěnu kompatibilitu evidence chybějících oblastí s dalšími systémy, avšak to s sebou nese další náklady a otázky, kterými je třeba se zabývat.

Druhou skupinu pak tvoří takzvaná univerzální řešení, mezi která řadíme i ERP systémy vyšší kategorie. Takové systémy umožňují, a to do poměrně velké míry, vytvořit pomocí stávajících modulů, nebo díky modulům vytvořeným na míru, oborová řešení. Výhoda těchto řešení je zřejmá – jednotný systém a ve finále i levnější řešení.

Základní moduly pro vybraná odvětví

Rozdělme si firmy dle základních oblastí – výrobní, obchodní a zaměřené na služby. Moduly, které řeší ekonomickou agendu, jsou všude stabilní a při jejich nasazení se požaduje pouze minimální míra úprav vycházející spíše ze zvyklostí uživatele. Další moduly už nesou tíhu úprav dle konkrétního zaměření firmy.

Například pro stavební firmy je systém nosný v oblasti rozpočtů a kalkulací, kam vstupuje mnoho specifických položek ze sborníku cen stavebních prací, následuje velmi podrobné sestavení projektu dle jednotlivých zdrojů činností v návaznosti na kapacitní a finanční sledování. Nad tím musí bdít věrný „přítel“ stavebních firem, tzv. pozastávky (zádržné). Zde je obrovské plus komplexních ERP systémů – existující návaznosti na fakturaci a platby. Oproti tomu výrobní firmy potřebují zase dobře a včas naplánovat svoji výrobu, aby uspokojili náročného zákazníka a byly schopny pružně reagovat na změnu výroby – toto vše může podtrhnout systém odvolávek. ERP systém musí také umět automaticky zakládat výrobní zakázky pro sledování nákladů a s ohledem na dodací lhůty vytvářet materiálové rezervace, které následně slouží jako podklad pro objednávání materiálů u dodavatelů. Důležitým funkčním prvkem pro výrobní firmy je možnost kooperace. Samozřejmostí je pak automatický přenos kusovníků pro technologický postup z různých CAD systémů.

Firmy zaměřené na poskytování služeb obecně musí svůj systém podřídit zákazníkovi, pro kterého jsou služby určeny. Vše začíná u správného oslovování těch správných zákazníků. A to jak stávajících, tak i nových. Systém musí umět selektovat zákazníky dle jejich potřeb – tyto potřeby jsou pochopitelně evidovány v systému a jsou průběžně aktualizovány (obr. 1). ERP systémy obecně disponují mnoha nástroji, které hýčkají zákazníka. Například automatický export informací o stavu zakázky na mobilní telefon zákazníka.

03-jkr-02
Obr. 1: Ukázka číselníku obchodních partnerů s informacemi, kontakty a poznámkami o jednotlivých zákaznících

Obchodní firmy od systému zase obecně potřebují přesnou skladovou evidenci, robustní cenotvorbu, jednoduchý proces příjímání objednávek na straně jedné (nejlépe dle nastavených pravidel) a automatické generování vydaných objednávek na straně druhé (obr. 2). Cíl je jasný – uspokojit zákazníka, kterým může být jak řetězec nadnárodní společnosti s EDI komunikací, tak i koncový uživatel, který si zboží objednal přes e-shop.

03-jkr-03
Obr. 2: Informace o vydané objednávce s detaily o objednaném zboží na skladové kartě

Pro lepší představu lze použít konkrétní příklady, jak ERP systém pro obchodní firmu může pracovat:

  1. Zákazník (v tomto případě obchodní řetězec) doslova chrlí objednávky pomocí EDI komunikace (nejlépe ještě upravené pro svoje potřeby, byť EDI komunikace se tváří jako univerzální). Tyto jsou automaticky natahovány do ERP systému, který je vyhodnocuje – dle dodací lhůty, místa dodání, typu zboží apod. – a posílá k dalšímu zpracování. V rámci skladového hospodářství jsou v systému vystaveny příkazy k vyskladnění dle lokací tak, aby skladník při vyskladnění použil optimální trasu. Na takzvané vychystávací pozici jsou jednotlivé objednávky připraveny dle rozvozových tras. Vše za podpory čteček čárových kódů.
  2. Jako druhý příklad může posloužit zboží objednané pomocí e-shopu. Po objednání zde dojde k automatickému propadu do přijatých objednávek skladového hospodářství v ERP systému. V případě, že je zboží na skladě, následuje jeho rezervace. Pokud tomu tak není, dojde dle nastavení k automatickému nebo poloautomatickému objednání u nejvýhodnějšího dodavatele, od kterého je naexportován nákupní ceník. Následně dojde k vyskladnění zboží s cenou dotaženou automaticky ERP systémem dle předem určených pravidel a předání zákazníkovi dle požadavku. Po celou dobu realizace objednávky je klient dle nastavených kritérií informován o stavu své objednávky.

Výhody a přínosy uceleného ERP řešení jsou tedy jednoznačné. Díky provázanosti finanční oblasti s oblastí obchodní je zajištěna větší schopnost reagovat na změnu trhu a okamžitě nastavit celý systém dle nových pravidel. Například díky centrálnímu úložišti dokumentů přímo u karty klienta dokáže systém poskytnout uživateli ucelený přehled o daném klientovi. Lze pak cíleně pracovat se stávajícím zákazníkem nebo oslovovat zákazníky nové.

Požadavky na oborově zaměřené ERP řešení

Aby se ERP systém stal pro daného zákazníka, který potřebuje oborové řešení, přínosem, musí poskytovat řešení požadavků a potřeb daného odvětví, nabízet jednoduché a přívětivé ovládání pro obsluhu, disponovat možností pohlédnout na systém dle jednotlivých činností uživatele, důležitá je také rychlost odezvy bez ohledu na objem dat a možnost úpravy systému kdykoliv v průběhu jeho užívání – nejlépe vyškolenou obsluhou, nebo přímo dodavatelem systému. Z principu ERP systémů by měl mít zákazník rovněž garantováno, že veškeré prvky ovládání budou pro celou společnost jednotné. Tím lze plně využít unifikaci ovládání pro společné postupy získávání informací a pro zvýšení efektivity controllingu společnosti a zrychlení pracovních činností bez ohledu na lokace pracovišť. Prostřednictvím procesních modulů ERP systému musí být zavedena podpora procesů spolu s kontrolou jejich plnění, tím se výrazně zvýší informovanost managementu se současným snížením tlaku na rutinní neproduktivní kontroly.

Na konec

Vše dnes směřuje k efektivitě. Do budoucna tomu nebude jinak. ERP systémy už ukázaly, že jsou tím správným nástrojem, pomocí kterého firmy šetří své náklady. Ať budou technologie postavené jakkoliv, mají velký prostor na trhu informačních systémů a záleží pouze na tvůrcích, jak je využijí. Tešme se, co nám všeobecný pokrok na poli ERP systémů přinese – a připravované novinky tvůrců ERP systémů říkají, že se máme na co těšit!

Martin Korejs
Autor článku je ředitelem divize Praha společnosti J.K.R., která je producentem informačních systémů Byznys ERP. Popisy postupů uvedené v článku odpovídají řešení v rámci systémů Byznys ERP.


 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP