Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Partneři webu

7 rad pro výběr ERP systému

Úterý, 13 Říjen 2015 12:40

09-Dynamica-01Dobré zprávy z české ekonomiky a hospodářský růst zvyšují zájem podniků o ERP systémy. Lze se tedy domýšlet, že jde o vzájemnou korelaci – ekonomický růst přispívá k zájmu o ERP a zároveň ERP systémy pomáhají podnikům zlepšovat jejich hospodářské výsledky. V současné době mohou sklízet ovoce firmy, které neváhaly a využily období ekonomické stagnace k posílení svých IT nástrojů.

Naopak podniky, které do IT v uplynulém období neinvestovaly, musí dnes dohánět ztrátu, které se dalo předejít. Tlak na rychlé zavedení ERP, vyvolaný většinou rychlým růstem zakázek a neschopností efektivně koordinovat jejich zpracování, může ale vést k chybám při výběru a nasazení software. Výsledek pak neodpovídá očekáváním a investice financí i lidského úsilí zůstane nevyužitá. A na co si dát pozor?

1. Optimalizujte na růst výkonu

Především je důležité důkladně analyzovat podnikové procesy a najít hlavní omezení, která by měla být nasazením nového ERP odstraněna. Měřítkem je zvýšení efektivity řízení promítnuté do reálného finančního zisku. Lépe je soustředit se na růst výkonu podniku než pouze na úspory.

2. Určete si priority

Není dobré honit všechny zajíce najednou. Nalezená omezení formulované jako požadavky na nový ERP musí mít přiřazenou prioritu. Priority pomohou při výběru vhodného ERP i implementačního partnera tím, že umožní soustředit se na podstatné vlastnosti řešení a hlavní zkušenosti potenciálního dodavatele.

3. Počítejte s časem

Důležité je zohlednit časové hledisko. Podnikový ERP je především investicí do budoucnosti. Současné požadavky se mohou v budoucnosti jevit jinak než dnes. Ideální je, když je systém flexibilní, umožňuje měnit nastavení a zahrnout do řešení nové požadavky. Základní představa o dalším rozvoji firmy by však měla být předem promyšlená. Zejména změny struktury společnosti mohou mít na nasazení a využití ERP systému významný vliv.

4. Berte ERP jako komunikační nástroj

ERP je pouze částí podnikového informačního systému. I když moderní ERP systémy zahrnují obrovskou škálu řešení pro nejrůznější typy podnikání, jsou oblasti, které nepokrývají a z principu pokrývat nebudou. Proto je potřeba, aby ERP byl integrální součástí celého informačního systému a přirozeným nástrojem komunikace nejen mezi uživateli, ale i v rámci celého dodavatelského řetězce.

5. Pokud nemáte čas, neřešte nadstandard

Pokud je podnik pod časovým tlakem a nový ERP systém potřebuje rychle začít využívat, měl by v maximální možné míře implementovat standardní funkčnost ERP a vyvarovat se větších softwarových změn. Každá úprava prodlužuje implementaci, klade zvýšené nároky na testování a může komplikovat budoucí upgrade systému.

6. Nepodceňte roli implementátora

Úspěch při zavedení ERP z velké míry závisí na lidském faktoru. Základem je zkušený implementační partner, který má ověřené reference v požadovaném odvětví. Ještě důležitější je kvalitní implementační tým složený ze zkušených klíčových uživatelů schopných dobře vzájemně komunikovat, rozhodovat a přijímat nezbytné změny. Důležitá je podpora nejvyššího vedení podniku a vhodná motivace.

7. Zvažte, co má největší přínos

Moderní prvky ERP systémů jsou díky marketingu výrobců nejvíce na očích a často významně ovlivňují rozhodování podniků při výběru. Je jasné, že obrovské investice do datových center musí být využity prosazením cloudových řešení. Masové nasazení mobilních technologií vybízí k jejich využití i v podnikových ERP systémech. Cílem ovšem není přijmout jakoukoliv technologickou novinku za každou cenu. Hlavním kritériem musí být reálný přínos pro uživatele a řízení podniku.

Některé moderní nástroje však přináší užitek prakticky vždy. Zejména kvalitní grafické prostředí a nástroje BI, které umožňují přehlednou a názornou prezentaci podnikových výsledků a ukazatelů. Mobilní aplikace nejen umožní získat informace z firemního systému kdykoliv a kdekoliv, ale také lze s jejich pomocí zadávat data okamžitě a na místě, kde právě vznikla. Díky tomu se zvyšuje nejen aktuálnost dat v ERP, ale i jejich spolehlivost. Časový odstup totiž vede často k opomenutím a chybám.

Na závěr je třeba dodat, že podniky by neměly investici do informačního systému a ERP chápat jako jednorázovou. K růstu podniku bude ERP přispívat, pokud mu bude věnována patřičná péče a bude zajištěna jeho údržba a rozvoj stejně jako u jiných podnikových provozních prostředků.

Tomáš Hanáček, Dynamica a.s. Tomáš Hanáček
Autor článku je obchodním ředitelem společnosti Dynamica a.s.

 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP