ERP news 19. září 2013
Pokud máte problémy se zobrazením NEWS, klikněte zde.
JKR
ERPnews
  
  
  
SystemOnLine.cz
Aktuální zprávy
Přehledy informačních systémů
[DATE]
America Tours začala využívat informační systém Byznys ERP

JKR BERP 1338Společnost America Tours, specializovaný touroperátor pro cesty na americký kontinent, se rozhodla nasadit informační systém Byznys ERP od JKR. Na základě předimplementační analýzy, byly stanoveny stěžejní body a harmonogram implementace systému. Na počátku implementace bylo provedeno školení obsluhy, došlo k uzpůsobení systému potřebám společnosti tak, aby byla...

pokračování
Měření efektivity výroby OEE v praxi

Měření efektivity výroby OEE v praxiSnadno a rychle aplikovatelné měření efektivity výroby za minimální náklady – to je stručně řečeno roční historie aplikace COMES OEE po roce od uvedení na trh. COMES OEE získal rychle své uživatele a stal se osvědčenou aplikací pro monitoring výroby, management prostojů DTM a klasifikaci neshod výrobků.

pokračování
SG strojírna nasadila informační systém
HELIOS Orange

sg ho 1335Společnost SG strojírna migrovala z informačního systému Safír na systém HELIOS. Od ledna 2013 zdejší management i pracovníci využívají systém HELIOS Orange. Ve společnosti SG Strojírna byly zavedeny všechny potřebné funkcionality pro ekonomiku, dále Technická příprava výroby (TPV) a řízení výroby. Jako u každé výrobní firmy bylo nutné systém nastavit...

pokračování
Toyoda Gosei zakončila první fázi implementace ERP Oracle

ojdeo 1338Společnost Algotech implementovala ve firmě Toyoda Gosei Czech komplexní ERP systém Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Mezi hlavní důvody výběru tohoto řešení patří jeho schopnost pokrýt veškeré požadované agendy a procesy, možnost integrace specializovaných podpůrných systémů a přizpůsobení se změnám, ke kterým dochází na úrovni jednotlivých procesů v jednotlivých částech podniku.

pokračování

Comes OEE
IFS uvádí novou verzi ERP systému IFS Aplikace 8

ifsa 1337IFS představuje novou verzi svého podnikového informačního systému IFS Aplikace 8, kompletně založenou na agilní metodice vývoje. Významným rysem této metodiky je začleňování zpětné vazby od zákazníků do systému během celého procesu vývoje. Agilní metodika vývoje společnosti IFS je z 80 % založena na metodice SCRUM a iterace obvykle probíhají po dobu 2–4 týdnů. Ke konci každé iterace...

pokračování
Specifika různých druhů výroby v požadavcích na IT

Specifika různých druhů výroby v požadavcích na ITPokud bychom chtěli porovnat specifika všech existujících druhů výroby a rozdíly v jejich požadavcích na informační technologie, nestačilo by nám celé jedno vydání IT Systems. Vybrali jsme proto čtyři z dnes v podstatě stěžejních druhů výroby, kterým se budeme věnovat podrobněji.

pokračování
Bezpapírové postupy ve výrobě

Bezpapírové postupy ve výroběTechnologie nás dovedla od rýsovacích prken a papírů k počítačům umožňujícím zprvu 2D, poté i 3D navrhování, a nyní už i plně prostorové modelování. Většinu dat, která se dříve ručně zaznamenávala na formuláře nebo pracovní listy, lze dnes uchovávat a spravovat v jednom z mnoha počítačových systémů, a to jak v konstrukčních odděleních, tak přímo na dílnách.

pokračování
Analytické operace ve firmě trochu jinak
(3. díl: Prediktivní údržba)

Analytické operace ve firmě trochu jinak (3)Aktuálním článkem uzavřeme třídílný seriál zaměřený na využití analytiky ve výrobních podnicích. V prvním díle jsme zevrubně probrali otázky údržby a kvality. Druhý díl se zabýval zpracováním CRM. Dnes bych se rád věnoval prediktivní údržbě. Důvod? Často se s tímto pojmem setkávám. Pátráním však zjišťuji, že není prediktivní jako prediktivní a to, co dnešní údržba nazývá predikcí, jí zdaleka nemusí být.

pokračování
  
Inzerce
  
Inzerce
  
Časopis IT Systems / Speciální vydání
  
Aktuální číslo časopisu IT SystemsAktuální číslo speciálu
  
Z obsahu IT Systems
  
  
Inzerce
  
IFS
  
Přehledy
  
  
Inzerce
  
Inzerce - Vision
  
  
ERP news zasílá redakce časopisu IT Systems
Vydavatelství CCB, spol. s r.o. | Okružní 19, Brno 638 00 Tel./Fax: +420/ 545 222 779
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám ERP news zasílali, klikněte prosím nebo nás kontaktujte
Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora
Technická realizace: Webservis© 2013 CCB, spol. s r.o.
  
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP