ERP news 17. října 2013
Pokud máte problémy se zobrazením NEWS, klikněte zde.
JKR
ERPnews
  
  
  
SystemOnLine.cz
Aktuální zprávy
Přehledy informačních systémů
[DATE]
IFS Aplikace 8 přináší vylepšené projektové řízení

IFS Aplikace 8Společnost IFS oznamuje uvedení nových a vylepšených funkcí pro řízení projektu v produktu IFS Aplikace 8. Tato verze zahrnuje plnou podporu pro rozpočetnictví a prognózu v několika měnách. Různé měny jsou automaticky převáděny do měny pro vykazování hlavního projektu. Tím dochází k eliminaci nepřesných a časově náročných ručních výpočtů. Vylepšený proces změnového řízení nákupních objednávek umožňuje lepší kontrolu jednotlivých verzí nákupních...

pokračování

Comes OEE
Farmaceutická společnost Bioveta používá
ERP QAD

bioveta qad 1339Farmaceutická společnost Bioveta si pro řízení podnikových procesů vybrala ERP systém QAD, který dodá a zavede Minerva Česká republika. QAD splnil specifické požadavky farmaceutického průmyslu, včetně sledování a řízení šarží. Řešení podnikového informačního systému pro Biovetu zahrnuje ERP QAD s podporou validace informačního systému, propojení na laboratorní systém LIMS...

pokračování
Infor SyteLine pokryje standardní procesy
ve společnosti Sanborn

Infor SyteLine ve společnosti SanbornInfor oznámil, že společnost Sanborn bude implementovat řešení Infor SyteLine s cílem zefektivnit své výrobní procesy. Řešení nasadí firma ITeuro, implementační partner Infor na českém trhu. Řešení by mělo být uvedeno do provozu v prvním čtvrtletí roku 2014. Infor SyteLine pokryje veškeré standardní procesy v rámci podniku, včetně ekonomických, výrobních a logistických procesů.

pokračování
Měření efektivity výroby OEE v praxi

Měření efektivity výroby OEE v praxiSnadno a rychle aplikovatelné měření efektivity výroby za minimální náklady – to je stručně řečeno roční historie aplikace COMES OEE po roce od uvedení na trh. COMES OEE získal rychle své uživatele a stal se osvědčenou aplikací pro monitoring výroby, management prostojů DTM a klasifikaci neshod výrobků.

pokračování
TS Moravská Ostrava a Přívoz nasadily
HELIOS Green

HELIOS GreenPříspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz nasadila od letošního ledna podnikový informační systém HELIOS Green. V minulosti byl ve společnosti používán jednak účetní program a dále samostatný provozní systém, který organizace používala ke kalkulaci nákladů a informacím které nebylo možno získat z účetního programu. Proto organizace ve výběrovém řízení vybrala systém HELIOS Green...

pokračování
Klíčové trendy v oblasti ERP systémů

Klíčové trendy v oblasti ERP systémůSvět ERP systémů se odjakživa snažil odrážet aktuální potřeby firem, jejichž chod má podnikový systém řídit. V souvislosti s nedávnou krizí se však změnil způsob fungování firem, a díky tomu se výrazně proměnily tyto systémy.

pokračování
Než začnete implementovat ERP systém

Než začnete implementovat ERP systémJakmile obchodní zástupci dodavatele podnikových informačních systému u potenciálního zákazníka zjistí, že projevuje vážný zájem o koupi jimi nabízeného systému, přizvou k jednání svého kolegu – vedoucího projektu. Tím začíná složitý proces, který končí spuštěním ostrého provozu. Podívejme se však nyní na začátek onoho procesu, který je pro jeho zdárné dokončení extrémně důležitý.

pokračování
Implementace ERP systému – ostrý provoz

Implementace ERP systému – ostrý provozV předcházejícím článku jsme se zabývali první fází implementace ERP systému. V případě jejího úspěšného absolvování jsme se dostali do okamžiku, kdy máme v ruce zákazníkem protokolárně akceptovanou detailní analýzu. Tím nastává období vlastní implementace – pro zákazníka o něco klidnější, zatímco pro dodavatele období plného nasazení s cílem stihnout stanovený termín.

pokračování
Tři otázky pro dodavatele ERP

Tři otázky pro dodavatele ERPV následující anketě jsme se zeptali zástupců vybraných dodavatelů ERP systémů na vývoj trhu a požadavků českých zákazníků. Převážně se shodnou, že dochází k určité komoditizaci podnikových aplikací. Naopak na stírání hranice mezi all-in-one a best-of-breed systémy nahlíží každý jinak.

pokračování
„Aktualizace ERP by neměly být otázkou
měsíců či let,"
říká Petr Schaffartzik, ředitel systémové integrace v K2 atmitec

Petr SchaffartzikInformační systém „Kádvojky" je na českém ERP trhu zavedená značka. Její byznys už ale nestojí čistě na softwaru. V roce 2010 otevřela jako první z tuzemských výrobců ERP vlastní datové centrum a posunula se směrem k poskytování komplexních ICT služeb, včetně cloudových. Jak se v poslední době mění požadavky zákazníků? Co bude určujícími faktory ERP trhu? Na to jsme se Petra Schaffartzika zeptali...

pokračování
  
Inzerce
  
Inzerce
  
Časopis IT Systems / Speciální vydání
  
Aktuální číslo časopisu IT SystemsAktuální číslo speciálu
  
Z obsahu IT Systems
  
  
Inzerce
  
IFS
  
Přehledy
  
  
Inzerce
  
LinuxEXPRES
  
  
ERP news zasílá redakce časopisu IT Systems
Vydavatelství CCB, spol. s r.o. | Okružní 19, Brno 638 00 Tel./Fax: +420/ 545 222 779
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám ERP news zasílali, klikněte prosím nebo nás kontaktujte
Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora
Technická realizace: Webservis© 2013 CCB, spol. s r.o.
  
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP