ERP news 17. září 2015
Pokud máte problémy se zobrazením NEWS, klikněte zde.
ERPnews
  
  
  
SystemOnLine.cz
Aktuální zprávy
Přehledy informačních systémů
[DATE]

JKR BYZNYS EVO 02-250Pod názvem Byznys EVO uvedla společnost J.K.R. na trh novou generaci podnikového informačního systému. Jedná se o od základu nově vyvinutý software, který je postaven na moderních technologiích a dlouholetých zkušenostech J.K.R. s nasazením ERP systémů v různých odvětvích.

pokračování

ginis 1538Společnost Českomoravská distribuce s.r.o. hledala pro své ekonomické procesy systém, který měl splnit především dvě podmínky. Poskytnout nástroje pro reporting, controlling i tvorbu finančních plánů a propojit ekonomická data s údaji provozního systému pro energetiku, který společnost převzala od svého zakladatelského subjektu. Pro splnění tohoto zadání si Českomoravská distribuce zvolila dodavatele PC HELP, a.s.

pokračování

ginis 1538Informační systém GINIS společnosti GORDIC nově podporuje platformu Microsoft Azure. Vybrané aplikační vrstvy systému, jako jsou DRMS nebo komponenty Interaktivního úřadu, je nyní možné provozovat formou instalace na Azure službu virtuálního počítače s cloudovou instalací nebo s využitím jednotlivých Azure produktů, jako jsou SQL Azure Database či Webapp.

pokračování

HeO IVEP 1536Ryze česká akciová společnosti IVEP, zabývající se především výrobou pro oblast energetiky, ale i elektrických systémů pro dopravu, průmysl a speciálních aplikací, používá od letošního června informační systém HELIOS Orange z dílny Asseco Solutions.

pokračování

ginis 1538Přestože má vyžívání CRM systémů pro řízení vztahů se zákazníky stále větší penetraci, podniky často díky jejich nedokonalé integraci s využívanými ERP systémy jen velmi málo vidí do dalších procesů, jako jsou například dodávky, servis či finance. To může vést k rozhodování na základě starých nebo nesprávných informací a místo konkurenční výhody přinést zbytečné zklamání. Řešením je volit CRM, které je přímo zabudované do ERP – například IFS Aplikace.

pokračování

HeO IVEP 1536Společnost Olympus pečuje o své zákazníky v celé Evropě s pomocí systému SprinxCRM 7 od společnosti Sprinx Systems. Pro systém SprinxCRM 7 jde o unikátní implementaci nejen svým rozsahem, ale i využitím nových funkcí typu Big Data, kterou budou využívány například k predikci délky trvání servisu produktu.

pokračování

Uživatelský zážitek jako seriózní vědaZákladem každého úspěšného projektu je detailní příprava, efektivní plánování a přesné stanovení cílů. A protože při sledování kapacit projektu Excel ani tužka s papírem neobstojí, přicházejí na řadu specializované nástroje, nebo ERP systémy s integrovaným projektovým řízením. Ve firmách napříč všemi obory fungují jako spolehliví supervizoři, kteří přináší přehledy o veškerých momentech projektu a kontrolují jeho rozpočet.

pokračování

Uživatelský zážitek jako seriózní vědaChytrá zařízení pro odečítání spotřeby energií ušetří ve spojení s informačním systémem peníze i čas. Sledovat spotřebu energií areálů, objektů a dalších menších celků, které mohou být na geograficky odlišných místech, je v rámci nutnosti všeobecného tlaku na šetření již nutností. Obcházení měřičů ručním odečítáním hodnot a následné přepisování (sehrávání) do centralizovaných aplikací je metoda dnes již velmi zastaralá...

pokračování

Uživatelský zážitek jako seriózní vědaPersonalistika, lidské zdroje, lidský kapitál, řízení talentů. Příslušná činnost i systémy pro její realizaci se označují různě, přičemž tyto názvy, ač jsou obvykle používány jako synonyma, mnohdy naznačují i určité rozdíly v přístupech. Termín „lidské zdroje“ totiž asociuje všeobecnou dostupnost, zatímco „řízení talentů“ zase vzácnost. Každopádně vývoj celého oboru podléhá změnám na všech frontách: mění se požadavky i návyky uchazečů...

pokračování

Uživatelský zážitek jako seriózní vědaZkratka AIM znamená Asset Information Management a do češtiny se tento výraz nejčastěji překládá jako správa informací o majetku. Jde o centralizovaný systém, který udržuje veškeré informace o aktivech dané organizace a je propojen s jejich celým životním cyklem – včetně například procesů souvisejících s návrhem, výrobou, uváděním do provozu, údržbou, transportem nebo prodejem. odniky, které spravují rozsáhlý majetek...

pokračování
  
Inzerce
  
Berghof
  
Časopis IT Systems / Speciální vydání
  
Aktuální číslo časopisu IT SystemsAktuální číslo speciálu
  
Z obsahu IT Systems
  
  
Inzerce
  
IT Systems - online trafika
  
Přehledy
  
  
Inzerce
  
LinuxEXPRES
  
  
ERP news zasílá redakce časopisu IT Systems
Vydavatelství CCB, spol. s r.o. | Okružní 19, Brno 638 00 Tel./Fax: +420/ 545 222 779
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám ERP news zasílali, klikněte prosím nebo nás kontaktujte
Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora
Technická realizace: Webservis © 2015 CCB, spol. s r.o.
  
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP