Na co si dát pozor při implementaci ERP řešení?
Pokud máte problémy se zobrazením NEWS, klikněte zde.
ERPnews
  
  
  
SystemOnLine.cz
Aktuální zprávy
Přehledy informačních systémů
[DATE]
ERP

Příprava a následná samotná implementace ERP řešení nebo jiné podnikové aplikace je proces, který není radno podcenit. Existuje samozřejmě celá řada ověřených procesů a technik projektového managementu, které vám usnadní práci, i tak však může dojít k celé řadě nepříjemností.

ERP

V praxi se často ukazuje, že společnosti nedokážou dostatečně vytěžit potenciál svého ERP systému. Běžně se setkáváme s tím, že takový systém vnímají pouze jako nástroj pro vedení účetnictví či skladů. ERP systémy jsou přitom navrženy k tomu, aby byly „pravou rukou“ celé firmy. Je tedy velká škoda, že mnoho firem využívá jen malý zlomek toho ...


laptop

V mnoha podnicích poslední měsíce stále více rezonuje téma úspor. Podívejme se tedy blíže na to, jak správně zvolený a naimplemen­to­va­ný ERP systém pomůže ušetřit náklady.


Deloitte

Implemen­ta­ce nového podniko­vé­ho informač­ní­ho systému (ERP) vyža­du­je velké množství práce a každá společnost si musí dobře rozmyslet, jestli se do takto rozsáhlého projek­tu pouštět a kdy. Tento náročný proces s sebou totiž nese řadu nástrah a rizik, jejichž podchycení se zpravidla řeší v rámci standardního řízení projektu.

Coalios

ERP systém integruje všechny pro­ce­sy potřebné k řízení společ­nos­ti. Před­sta­vu­je komplex­ní nástroj na řízení celé firmy. ERP systém umož­ňu­je prová­zá­ní a komu­ni­ka­ci mezi různými podni­ko­vý­mi oblastmi, což vede ke schopnosti systému poskytovat jediný zdroj informací a přesné vykazování dat v reálném čase.


Abra

Za digitální proměnou podniků vždy stojí inteligentní software, který dokáže řídit a automatizo­vat všechny firemní procesy. Platí to i v případě významné moravské výrobní firmy ELKO EP, která se řadí mezi přední světové výrobce elektronických zařízení pro domovní, office a průmyslové automatizace.


Team implementace

V každé firmě dříve či později nastane okamžik, kdy staré softwarové nástroje přestanou plnit funkce, pro které byly do firmy pořízeny. Týká se to pochopitelně také informačních systémů či jiných nástrojů pořízených pro správu ekonomické agendy. Jakmile taková situace nastane, je třeba rychle jednat. Odklady a záplatování nic neřeší a firmu nakonec stojí zbytečné peníze navíc.

ERP

Pokud jste se ve firmě rozhodli, že nastal čas na implementaci nového ERP systému, zřejmě vás čeká výběrové řízení. Na jeho konci by mělo být vítězné duo jednak nejvhodnějšího systému pro vaši společnost, ale zároveň i dobrého implementačního partnera tohoto softwaru.

ERP

Řešení pro plánování podniko­vých zdrojů (ERP) je pro většinu společností základem, který může přinést potřebnou digitali­zaci a automatizaci procesů. Přesto jsou transformace ERP stále časově náročné a složité a rozhodně patří mezi nejsložitější projekty vůbec. Řada společností se již potkala s implementací ERP systému ...

IFS

„Hrnce, misky i rendlíčky dejte drá­ááááto­vat ženičky!“ Toto volání se po několik staletí ozývalo po ves­ni­cích a městech nejen v tehdej­ším Rakousku-Uhersku. Dráteníci křižo­va­li téměř celou Evropu s krosnami na ramenou a džbery po boku.

ABRA

Digitalizace už řadu let mění způsob fungování podniků. Digitalizace pomáhá podnikatelům a manažerům vědět, co se v jejich firmě děje, uvolnit jim ruce od administrativních úkonů a činit správná rozhodnutí. Základním prvkem digitalizace je přitom firemní informační systém, tedy ERP software. Při správném využití se může se stát jednou z rozhodujících konkurenčních výhod.

QI

Společnost QI GROUP opět uspěla v soutěži o Případovou studii roku. Odborná porota ohodnotila Cenou za finanční efektivitu měřitelné přínosy, kterých dosáhla společnost TMETAL, výrobce ocelových konstrukcí, implementací informačního systému QI.

K2 Sluno

V Ostravě došlo 1. prosince k jedné z nejzásadnějších tuzemských akvizic poslední doby v oblasti IT, když společnost K2 CAPITAL oznámila koupi 50% podílu ve společnosti Sluno. Dochází tak k synergickému spojení firem, které mají velmi podobné rysy a svým zaměřením se skvěle doplňují.

Asseco

Téměř tisícovku zákazníků, včetně nejvýznamnějších společností v rámci svých segmentů, má na čes­kém a slovenském trhu společnost ANeT-Advanced Network Technol­ogy, poskytující komplexní služby v oblasti docházkových systémů, systémů pro plánování lidských zdrojů a dále přístupových a stravovacích systémů.

Seyfor

Společnost Seyfor, donedávna zná­má jako Solitea, pokračuje v expanzi prostřednictvím akvizic a kupuje 100% podíl ve slovenské společnosti Commander Services. Jde o vůbec první akvizici společnosti z oblasti fleet managementu a monitoringu vozidel, kterou Seyfor značně posílí své postavení na českém a slovenském trhu.

  
Inzerce
  
IT Systems - předplatné
  
Kalendář akcí ...
  
 prosinec - 2022 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
26.1. 17. výroční konference itSMF Czech Republic
22.2. Kontejnery v praxi 2023
21.3. IT Security Workshop 2023
16.5. Cloud Computing Conference 2023
  
Inzerce
  
MicroStation Bentley
  
Přehledy
  
  
Tematické seriály
  
IoT – internet věcí
  
virtuální realita
  
Industry 4.0
  
RPA – automatizace procesů
  
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
  
Časopis IT Systems / Tematická příloha
  
Aktuální číslo časopisu IT SystemsAktuální číslo speciálu
  
Z obsahu IT Systems
  
  
ERP news zasílá redakce časopisu IT Systems
Vydavatelství CCB, spol. s r.o. | Okružní 19, Brno 638 00 Tel.: +420/ 545 222 779
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám ERP news zasílali, klikněte prosím nebo nás kontaktujte
Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora
Technická realizace: Webservis © 2022 CCB, spol. s r.o.
  
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP