Od modernizace personalistiky k novému ERP systému
Pokud máte problémy se zobrazením NEWS, klikněte zde.
ERPnews
  
  
  
SystemOnLine.cz
Aktuální zprávy
Přehledy informačních systémů
[DATE]

Akciová společnost Slovenské magnezitové závody (SMZ) je největším těžebním a zpracovatelským závodem magnezitu na Slovensku. K řízení všech klíčových procesů dnes využívá ERP systém KARAT, přestože původně hledala pouze nový informační systém pro personalistiku a mzdy. Po zvážení...


E LINKX sklad

06-berghof-01z

Společnost Strojírny PRECIOSA, patřící do koncernu PRECIOSA, a. s., má více než třice­ti­le­tou zku­še­nost v oblasti výroby jedno­ú­če­lo­vých strojů a sklář­ských forem. Stro­jír­na PRECIOSA je ser­vis­ním závo­dem zaji­šťu­jí­cím veš­ke­rou strojírenskou výro­bu, tzn. výrobu většiny strojních zaří­ze­ní, náhradních dílů a přípravků pro...

Dnešní trh je rychlý a konkurenč­ní, což klade vysoké nároky na efektivitu a produktivitu všech procesů ve firmě. Správně nastavená informační podpora skladových procesů je jedním z klíčových faktorů pro zajištění fungující interní logistiky. Ta totiž umožňuje firmě rychle a spolehlivě dodávat zboží zákazníkům a současně minimalizovat náklady na skladování a expedici.


KOMAS

Společnost KOMAS se zabývá zpracováním plechů za studena technologií postupového lisování a v posledních letech hodně investovala také do technologie odmašťování za pomoci ultrasonického čištění, díky čemuž dosahuje vysoké úrovně kvality a technické čistoty vyráběných produktů. S růstem a rozvojem společnosti postupně dochází také k realizaci mnoha...


KARAT Software

Týmová spolupráce a zákaznická orientace jsou témata, která nebývají ve výrobních firmách dostatečně frekventovaná, přestože mají opravdu veliký význam pro postavení firmy na trhu. Navíc jsou obě natolik vzájemně propojená, že je vlastně nejde ani od sebe oddělit. Je zřejmé, že hlavním cílem dobré týmové spolupráce ve firmě je maximální snaha vyhovět zákazníkům, které firma má, nebo...

Historie firmy RUDOS se začala psát v roce 1996 založením společnosti, která měla dva pracovníky, a to majitele a servisního technika. Specializace firmy byla v té době založená na opravě a dodávce dmychadel do domovních čistíren odpadních vod a servisu průmyslových kompresorů značky Kaeser.


Bez podpory informačního systému se dnes neobejde žádný výrobní podnik. Imple­men­ta­cí ERP do výroby sleduje každý určité cíle. Ale někdy se imple­men­ta­ce do výroby nedaří. Někdy se můžete imple­men­ta­cí dostat do ještě horší situace než před ní. Níže uvádím několik problémů, s nimiž jsem se v praxi setkal.


E LINKX aplikace

Umělá inteligence (AI) se v poslední době dostala na titulní stránky novin, přičemž velké množství mediál­ních pří­spěv­ků bylo věno­vá­no tomu, jak ChatGPT a podob­né tech­no­lo­gie ovlivňují náš každodenní život. Při vší této pozornosti by se zdálo, že AI je nová technologie, ale ve skutečnosti lze její počátky datovat až do 50. let 20. století. To, čeho jsme dnes svědky, jsou výsledky desetiletí...

KPŽ

Název firmy KPŽ – Knoflíkářský průmysl Žirovnice, a. s., odkazu­je na historii výroby knoflíků, ale KPŽ má již mnoho let i jiné hlavní aktivity. Vyrábí především komponenty pro automotive, konkrétně plastové výrobky pro světlomety automobilů.


Stále více firem využívá moder­ních softwarových řešení k digi­talizaci svého skladového řízení. Bylo by ale chybou na systémy pro řízení skladů (WMS) nahlížet pouze jako na způ­sob, jak svůj sklad zbavit tužky a papíru. WMS totiž dokáže pomoci i v řadě dalších oblastí.


Řízený sklad neboli WMS je firemní systém, který zrychluje vyskladňo­vá­ní zboží, zpřehledňuje evidenci i pohyb zásob, mini­ma­li­zu­je chybo­vost sklad­ní­ků nebo auto­ma­ti­zu­je mnohé skladové procesy. I proto počet firem s WMS za poslední roky ve světě několikanásobně vzrostl. Dnes už navíc existují lehké cloudové varianty WMS řádově za...

Potřeba zlepšit logistické proce­sy v továrnách dlouho nebyla investiční prioritou oproti investi­cím do rozvoje výroby a automa­ti­za­ce výrobních procesů. I když logistické procesy z pohledu štíhlé výroby nepřináší přímo hodnotu do výrobku, má zlepšení intra-logistických procesů zásadní vliv na výkon továrny.


  
Inzerce
  
CGI IT Czech Republic
  
Kalendář akcí ...
  
 červenec - 2023 
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1
2
3
4
5
6
5.9. Konference etického hackingu CYB3R DAYS 2023
20.9. Cyber Attacks 2023
26.9. Kontajnery v praxi 2023 SK
24.10. Bezpečnosť a dostupnosť dát 2023
  
Inzerce
  
IT Systems - předplatné
  
Přehledy
  
  
Tematické seriály
  
IoT – internet věcí
  
virtuální realita
  
Industry 4.0
  
RPA – automatizace procesů
  
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
  
Časopis IT Systems / Tematická příloha
  
Aktuální číslo časopisu IT SystemsAktuální číslo speciálu
  
Z obsahu IT Systems
  
Inzerce
  
Informační řešení výrobních firem (ITeuro)
  
  
ERP news zasílá redakce časopisu IT Systems
Vydavatelství CCB, spol. s r.o. | Okružní 19, Brno 638 00 Tel.: +420/ 545 222 779
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám ERP news zasílali, klikněte prosím nebo nás kontaktujte
Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora
Technická realizace: Webservis © 2022 CCB, spol. s r.o.
  
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP