Umělá inteligence je úžasná, ale sama se vám do firmy správně nenasadí, potřebujete strategii
Pokud máte problémy se zobrazením NEWS, klikněte zde.
ERPnews
  
  
  
SystemOnLine.cz
Aktuální zprávy
Přehledy informačních systémů
[DATE]

Za obrovskou vlnou zájmu o AI ve veřejném prostoru stojí bez­po­chy­by zabalení výsledků strojového učení do produktové­ho balíčku v podobě ChatGPT. Laik by tak mohl nabýt dojmu, že umělá inteligence přišla znena­dá­ní v roce 2022. Jenže její úspěch tkví v astronomických investicích do infrastruktury ...


KARAT Software

Udržitelnost je dnes často využíva­ným „zaklínad­lem“ praktic­ky ve všech sférách života i podni­ká­ní. Touha chovat se envi­ron­men­tál­ně zod­po­věd­ně a šetřit tak přírodu i město samo­zřej­mě pro­stu­pu­je i svět maloobchodu a s ním spjaté logistiky. Negativním jevem je časté sklouzávání k tzv. „greenwashingu“ a hledání...

Umělá inteligence momentálně patří mezi nejvíce skloňované pojmy ze světa technologií. Přitom nejde o novinku a např. technologie strojového učení je na světě již nějaký čas. Ovšem současný boom a doslova masové využití umělé inteligence výrazně urychlil až nyní nástup ChatGPT a dalších nástrojů založených na velkých ...


E LINKX sklad

Grit

Firmy a podnikatelé vedou účetní evidenci svého majetku, ale často pouze pro daňové účely a nemají tak k dispozici například informace o aktuálním umístění, servisní historii nebo datum exspirace. Do účetního majetku se navíc nezapisuje vše, a proto by se firmy měly zajímat o možnosti, jak majetek sledovat přesněji, aby si v něm udělaly ...

SAP

Správa železnic se jako jedna z prvních společností veřejného sektoru připravuje na přechod ze stávajícího systému SAP ECC 6.0 na novou verzi SAP S/4HANA. Veřejná zakázka na výběr implementátora byla vyhodnocena v červnu, následně proběhne implementace nové verze, kterou provede konsorcium společností Sabris a gd-Team.

ABRA

Ve společnosti ABRA Software do­chází k výměně CEO, když se vedení firmy ujímá Jan Přerovský, který ve funkci nahradí Jaroslava Řasu. Jde o pikantní výměnu, protože Přerovský dlouhé roky vedl konkurenční spo­lečnosti Asseco a LCS. Změna na postu CEO se odehrává zhruba rok od vstupu investorů z německého fondu Elvaston Capital do ABRA Software.

Infor

Infor oznámil rozšíření své partnerské sítě v regionu střední a východní Evropy (CEE) o dva nové partnery. Jde o společnost BCIT, která se zaměří na projekty ERP řešení postavené na produktu Infor LN, mashfrog Group bude podporovat zákazníky prostřednictvím řešení Infor M3, Infor OS, Infor HCM ...

RSM

Moderní HR už dávno není jen o sta­tis­ti­kách, admi­ni­s­tra­ti­vě a výpla­tách. Pomalu ale jistě se napříč obory stává důležitým strategickým partnerem nejužšího vedení společ­nos­ti. Řeší základní potřeby pod­ni­ku, podílí se na vytváření strategie a v neposlední řadě pečuje o spokojenost zaměstnanců.

SAP

V červnu letošního roku spustila Digitální a informační agentura (DIA) nové stránky s katalogem nabídek služeb cloud computingu, zapsaných podle pravidel účinných od září 2021. V polovině letošního srpna, tedy přibližně po dvou letech účin­nosti nové legislativy ...

SAP

Informační systém SAP S/4HANA Cloud, private edition, se stal první službou zapsanou v kata­lo­gu cloud computingu podle novely zákona o infor­mač­ních sys­té­mech veřej­né správy plat­né­ho od 1. 9. 2021. Velmi podrobný proces certi­fi­ka­ce potvrdil, že uvedené řešení splňuje zákonné požadavky na cloudové služby pro orgány veřejné správy.

Aricoma

V roce 1998 se v Praze uskutečnil první ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě a v úvodním projevu zazněla slova: „... schopnost využívat možností internetu se stává konkurenční výhodou nejen firem a jednotlivců, ale i států. (…) Zvládne-li Česká republika nástup moderních informačních technologií ...

Lechner

Pravidla pro elektronické systémy spisových služeb se aktuálně výrazně změnila. Pro zavedení těchto změn do praxe je vymezeno určité přechodné období, jehož délka je zatím různá pro různé zúčastněné subjekty.

Matzner

Vendor lock-in neboli stav uzamčení zadavatele k dodavateli je situace, která může vzniknout ve chvíli, kdy se zadavatel veřejné zakázky svým postupem při jejím zadávání dosta­ne do pozice závislosti na konkrét­ním dodavateli v oblasti IT. Bývá tomu tak především na základě nevhodně sjednaných licenčních oprávnění, která znemožňují provádět ...

AGD

Precizní práce s daty je dnes klíčo­vá prakticky ve všech odvětvích, a to platí i pro zemědělství. Nejde přitom jen o samotný sběr dat, ale i jejich vyhodnocení, sdílení a využití v rámci auto­ma­ti­za­ce co největšího množství procesů. V době vysokých cen pohonných hmot, energií, hnojiv, ale i pracovní síly tak hraje optimalizace zemědělské výroby klíčovou roli.

  
Inzerce
  
Informační řešení výrobních firem (ITeuro)
  
Kalendář akcí ...
  
 září - 2023 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1
6
7
8
26.9. Kontajnery v praxi 2023 SK
19.10. Abacus servery 2023
2.11. První česká Low-code / No-code konference 2023
8.11. Konference GIS Esri v ČR
  
Inzerce
  
Siemens ebook
  
Přehledy
  
  
Tematické seriály
  
IoT – internet věcí
  
virtuální realita
  
Industry 4.0
  
RPA – automatizace procesů
  
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
  
Časopis IT Systems / Tematická příloha
  
Aktuální číslo časopisu IT SystemsAktuální číslo speciálu
  
Z obsahu IT Systems
  
  
  
ERP news zasílá redakce časopisu IT Systems
Vydavatelství CCB, spol. s r.o. | Okružní 19, Brno 638 00 Tel.: +420/ 545 222 779
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám ERP news zasílali, klikněte prosím nebo nás kontaktujte
Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora
Technická realizace: Webservis © 2023 CCB, spol. s r.o.
  
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP