Kvalitní UX je nedílnou součástí dobrého ERP systému
Pokud máte problémy se zobrazením NEWS, klikněte zde.
ERPnews
  
  
  
SystemOnLine.cz
Aktuální zprávy
Přehledy informačních systémů
[DATE]
RSM

ERP systémy již dávno nejsou pro firmy jen „něčím navíc“ a v dnešním vysoce konkurenčním business prostředí jsou prakticky nezbytné. Pomáhají společnostem napříč sektory koordinovat a automatizovat klíčové operace a procesy a šetří tak drahocenný čas.


Point.X

K2

Skupina K2 uvolnila na trh novou verzi informačního systému K2 alba, která je prvním ryze webovým podnikovým systémem od českého výrobce. Je tak zcela nezávislá na operačním systému uživatele a je dostupná na jakémkoli zařízení, které dokáže zobrazit webovou stránku.

Infor oznámil hned několik zásadních vylepšení a technologických inovací v rámci nových verzí svých odvětvově specifických řešení CloudSuites. Nové verze již mají k dispozici zákazníci z automotive, průmyslové výroby, distribuce a řady dalších odvětví. Současně Infor oznámil, že nyní bude produktové verze vydávat v novém, půlročním cyklu ...


IFS

Jedna z nejvýznamnějších firem v Moravskoslezském regionu, společnost OSTROJ a.s., která se řadí mezi významné výrobce sortimentu důlních strojů pro hlubinné dobývání uhlí a rud, dopravníkových systémů pro povrchové aplikace, speciálních mobilních bednění pro betonáž tunelů a automatizovaných dopravních linek a širokého portfolia dalších ...


K2

Petr Schaffartzik stojí v čele sku­pi­ny K2, ve které už od jejího zalo­že­ní v roce 1991 vzniká podnikový infor­mač­ní systém K2, který dnes pomá­há podnikům a orga­ni­za­cím různých velikostí v mnoha odvětvích. Může tak stavět na bohatých zkušenostech ze stovek ERP projektů. Se svými zákazníky udržuje velmi úzký kontakt a získává zpětnou vazbu ...

ITEuro

Pro firmy je klíčovým prvkem ovliv­ňu­jí­cím úspěch efektivní informační systém. Především v oblasti výroby hrají ERP systémy důležitou roli při správě a optimalizaci procesů. Vý­rob­ní systémy však mohou po čase vykazovat technické nedostatky nebo s nimi pracují málo proškolení zaměstnanci.


Abra

Založení vlastní firmy je snem mnoha mladých lidí, kteří chtějí jít vlastní cestou a sami si určit, jak bude jejich pracovní život vy­pa­dat. Každý rok tak u nás vzniká mnoho inovativních startupů, bo­hu­žel jich ale většina, a to do­kon­ce více než 90 procent, do tří let zaniká.


QI

Implementace není jen tech­nic­kou nutností, ale také jedi­neč­nou výzvou a pří­le­ži­tos­tí k revizi i zefek­tiv­ně­ní firem­ních procesů. Toto ale platí za předpokladu, pokud se nepodcení její příprava a realizace. Jak tedy nasazovat ERP systém bez stresu a nečekaných překvapení?

RSM

Téma systémové integrace není ve světě informačních technologií žádnou novinkou. V souvislosti s celkovou digitalizací, která v posledních dekádách masivně probíhá snad ve všech odvětvích, se pojem integrace začal stále častěji objevovat i na předních ...


KARAT Software

Caflou

Věděli jste, že mnoho malých firem zkrachuje během prvního roku své­ho založení? Dokonce i během prv­ních deseti let své existence přežije pouze 30 % malých firem. Důvodem těchto neúspěchů je více, ale nej­čas­tě­ji se zmiňuje špatné finanční řízení, neefektivní plánování a špatná alokace zdrojů.

SAP

Na konferenci SAP TechEd předsta­vila společnost SAP další novinky v oblasti generativní umělé inteligence včetně řešení SAP Build Code nebo nástroje AI Foundation. Současně SAP ozná­mil rozšíření nabídky kurzů a cer­ti­fi­ka­cí zdarma pro vývojáře v programovacím jazyce ABAP.


E LINKX aplikace

Sluno

Správné zboží ve správném množ­ství a kvalitě ve správný čas a na správném místě. Dnes je bohužel standard, že jedna z těchto částí nefunguje. Obje­vu­je se stále více požadavků na zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty. Násobně se zvyšují náklady na pořízení dalších skladů, pokud vůbec jsou k dispozici. Přesto dnes stále existuje mnoho skladů s jednoduchou skladovou ...

Sluno

Není pochyb, že poslední roky hlu­bo­ce ovlivnily vývoj výrobních sys­té­mů a přístup k inovacím v provo­zech. Ať už se jedná o posun smě­rem k digitální transformaci, rostou­cí složitost dodavatelských řetězců, nebo neúprosné hledání efektivity a produktivity, tyto faktory se podepisují pod potřebu robustního MES systému, především ...

ITEuro

Aby firmy zůstaly konkurence­schop­né, stále víc digitalizují výrobní pro­cesy. Při přechodu na nové techno­logie ale často opomíjí modernizaci údržby výrobních zdrojů a dalšího majetku. Přitom zejména prediktivní údržba může firmě ušetřit nemalé peníze a zajistit jí konkurenční výhodu. Využívají se při ní automaticky posbíraná data ze strojů ...

  
Inzerce
  
Infor
  
Kalendář akcí ...
  
 listopad - 2023 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2
3
4
8
9
10
21.11. Automotive industry transformation - Are you ready?...
22.11. Meet Up - setkání strojírenských firem
23.11. Získejte víc z Microsoft 365
5.12. Jak se připravit na NIS2
6.12. XVII. konference SAM v kostce 2023
  
Inzerce
  
Informační řešení výrobních firem (ITeuro)
  
Přehledy
  
  
Časopis IT Systems / Tematická příloha
  
Aktuální číslo časopisu IT SystemsAktuální číslo speciálu
  
Z obsahu IT Systems
  
Inzerce
  
Webinář "Získejte víc z Microsoft 365" Allium
  
  
ERP news zasílá redakce časopisu IT Systems
Vydavatelství CCB, spol. s r.o. | Okružní 19, Brno 638 00 Tel.: +420/ 545 222 779
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám ERP news zasílali, klikněte prosím nebo nás kontaktujte
Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora
Technická realizace: Webservis © 2023 CCB, spol. s r.o.
  
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP