Pomáháme firmám růst
IT Systems - předplatné

Přihlášení ERP NewsTematické seriály

Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

BERGHOF

Partneři webu

Oborová řešení ERP

Oborová řešení ERPZeptali jsme se vybraných dodavatelů ERP systémů, jak vnímají specifické požadavky různých odvětví na podnikové informační systémy.

Položili jsme jim následující otázky:

Zvětšují se podle vás rozdíly mezi požadavky a potřebami jednotlivých odvětví na vlastnosti a funkcionalitu ERP systémů, nebo se naopak stírají? Je možno odhadnout a uvést příklad, kolik procent z procesů podporovaných informačním systémem je specifických pro určité odvětví nebo konkrétního zákazníka? Pro která odvětví nabízíte předem připravenou modifikaci vašeho ERP systému nebo specializovaný produkt?

 

Vladimír Bartoš

Vladimír Bartoš, ředitel podpory prodeje, Minerva Česká republika

Podle naší zkušenosti se rozdíly mezi potřebami jednotlivých odvětví stále zvětšují. Zatímco před deseti lety hledaly výrobní firmy ERP systém, který by jim pomohl kromě účetnictví s plánováním a řízením výroby a zásob, dnes již na první pohled do poptávky poznáte, co a pro koho daná firma vyrábí. Automobilový průmysl požaduje EDI komunikaci, zákaznické a dodavatelské rozvrhy a odvolávky, čárové kódy, štíhlou výrobu, odchylkovou metodu pro řízení nákladů. Strojírenství potřebuje silnou podporu pro TPV, MRPII a APS plánování, evidenci práce přímo dělníky a sledování nákladů na výrobek. Potravinářství zjednodušené EDI pro řetězce, dobré řízení jakosti, plánování a řízení linkové výroby, aplikaci RFID a řízení nákladů dle odchylek. Ve spotřebním zboží se navíc setkáváme s požadavky na inteligentní řízení velkoskladu a ve zdravotnické výrobě s regulacemi, dohledatelností šarží a jakostními testy.
Některé funkce vyvinuté pro jednoprůmyslové odvětví někdy časem přejímají odvětví jiná. Dle mého názoru budou stále úspěšnější specializované ERP systémy a jejich dodavatelé. Informační systém QAD dodává Minerva do automobilového průmyslu, strojírenství/elektrotechniky, potravinářství, výroby spotřebního zboží, výroby pro zdravotnictví.

Miroslav Tichoň

Miroslav Tichoň, product manager, Karat Software

Řeší-li se daně, odvody a jiné legislativou stanovené agendy, nejsou rozdíly mezi ERP tak podstatné. Není divu. Podstatou státních a euro úředníků a legislativy je zdanit a pokutovat každého, kdo dokáže něco vyprodukovat, v duchu nemyslíš – zaplatíš. I zde lze ušetřit, ale moc konkurenčních výhod to uživateli ERP systému asi nepřinese. Snažíme se, aby byl IS Karat jednoduchý a praktický. Podobně jako ostatní dodavatelé ERP systémů garantujeme, že účetnictví vyhovuje platné legislativě a správně se počítají daně, aby klienti neměli potíže. Při změnách legislativy, které často platí zpětně, bývá v softwarových firmách děsná legrace.
Odlišné je to v oblastech, které podporují klíčové procesy – výrobu, prodej, nákup, řízení vztahů se zákazníky, logistiku skladů a distribuci. Zde rozdíly ERP systémů nemusí být významné, jestliže klient neví, co chce, respektive chce tzv. standardní řešení. Zákazník, který usiluje o získání konkurenční výhody pomocí softwaru, zpravidla nemá úplně stejný ERP jako konkurence. Software se může lišit v podstatných detailech. Jít vlastní cestou a odlišovat se někdy vyplatí. Dokáže-li se informační systém snadno a rychle přizpůsobit firemním procesům a novým představám a nápadům managementu, přináší to pozoruhodné výsledky. Možná rychleji, než snaha najít dokonalý a univerzální software.
Pokud se náš ERP Karat osvědčí na několika podobných zakázkách, vzniká přednastavená modifikace pro konkrétní obor podnikání nebo odvětví. Takových řešení máme několik. Pro slévárny a strojírny je to Karat Manufacturing Edition. Myšlenka vzniku tohoto produktu se postupně vytvářela při implementacích IS Karat ve firmách Beneš a Lát, Pilana MCT, Walker Pilana Magnetics, MRB Sazovice aj.
Karat Drink Edition je produkt určený pro výrobce a distributory nápojů a vznikal na základě zkušeností v Hanácké kyselce, Pivovaru Bernard, Linea Nivnice, Fruko Schulz. Další předpřipravená řešení IS Karat jsou určena například pro servisní organizace a půjčovny, distributory elektronických součástek nebo pro distributory textilu, oděvů a obuvi. Cílem je vyhnout se slepým uličkám a ušetřit čas při nasazování. Na dlouhé implementace nebyl čas nikdy, a dnes je ho ještě méně.

Luděk VydraLuděk Vydra, ředitel, K2 atmitec

Firmy se liší především svými myšlenkami a jejich vyjádřením ve hmotném světě. V tom je rozdílnost požadavků firem teď i v budoucnu. Proto je pro informační systémy důležité umět se přizpůsobit dané firmě a případně, pro implementátora, umět fundovaně poradit, obohatit ji svými myšlenkami. Paušálně odhadnout procenta specifičnosti firem i v jednotlivém odvětví je obtížné. Většina našich zákazníků má alespoň jednu specifickou úpravu přizpůsobující IS K2 jeho jedinečnosti. Nezáleží tedy na tom, ze kterého odvětví firma pochází, ale na její nápaditosti, inovativnosti, modernosti a kreativitě.
K naší nabídce branžových řešení lze obecně říci, že nabízíme řešení pro všechna odvětví, přičemž převažují soukromé instituce nad těmi veřejnými. Všichni naši zákazníci běží na stejné „kádvojce“, se stejnými možnostmi. Úpravy na míru děláme pomocí nastavení, při složitějších požadavcích pomocí skriptovacího jazyka. Máme předpřipravena některá nastavení a postupy, typicky například pro výrobu, obchod, která urychlují vlastní implementaci. Nicméně, podle mého názoru, nejdůležitější pro naše zákazníky je pružnost, s jakou je možno přizpůsobit informační systém měnícím se požadavkům zákazníka, a jeho otevřenost směrem k jiným systémům.

Filip Myška

Filip Myška, territory manager, Epicor Software Czech

V dnešní době můžeme sledovat trend globalizace a konsolidace snad ve všech odvětvích. V praxi to znamená, že i firmy, které se historicky specializují na jedno odvětví, diverzifikují své činnosti a rozšiřují podnikatelské aktivity do jiných, někdy i úplně odlišných sfér podnikání. Příkladem může být výrobní podnik, který v rámci ERP vždy kladl největší důraz na procesy výroby a jejich efektivitu, musí dnes stejnou měrou monitorovat procesy distribuce nebo efektivitu prodejního cyklu. V případě, že by se tento výrobce rozhodl otevřít vlastní maloobchodní síť se svými výrobky, je žádoucí, aby tato funkcionalita byla jednoduše dostupná v rámci využívaného řešení. Každá oblast podnikání, ať je to výrobní sféra, distribuce, hotelový průmysl nebo poskytování služeb, vyžaduje specifické funkce, na což se snaží reagovat i poskytovatelé ERP řešení. V posledních letech jsme viděli mnoho pokusů o vytvoření univerzálního ERP řešení pokrývajícího všechna odvětví. Řada z nich však skončila neúspěchem, zejména kvůli rozdílům v architektuře a rozdílným technologickým platformám. Naše společnost však koncem minulého roku dokončila úspěšně první projekt svého druhu, jehož výsledkem je ucelený superprodukt pokrývající všechna klíčová odvětví.
Epicor Software poskytuje oborově specializované ERP řešení pro odvětví výroby (včetně mnoha specializovaných řešení pro jednotlivé typy průmyslových podniků), distribuce, maloobchod a pohostinství, služby, státní správu a vzdělávání, finanční služby a neziskové organizace.

Jiří Melzer

Jiří Melzer, hlavní analytik, DC Concept

Dá se říct, že v obecných aplikacích, jakými jsou například finanční toky, evidence majetku, mzdy apod., se rozdíly v požadavcích stírají. V oblastech týkajících se hlavního procesu firmy nebo specializovaných modulů se naopak požadavky neustále rozšiřují.
Většina našich zákazníků využívá například ekonomické moduly, které obsahují procesy vhodné pro řadu firem. Zhruba čtyřicet procent procesů, které obsahuje QI, jsou pak specializované aplikace, pro vybrané zákazníky. Jako příklad můžu uvést Servis a údržbu nebo procesy využívané ve zdravotnictví.
Jelikož je QI modulární systém, může se přizpůsobovat všem odvětvím. Navíc vyvíjíme i specializovaná oborová řešení, abychom uspokojili potřeby našich zákazníků. Jako příklad bych uvedl nedávno dokončené řešení Správa prostor. Toto řešení se úzce specializuje na potřeby správců budov. Při vývoji jsme spolupracovali s firmami, které se na poli správy pohybují, a hlavním cílem bylo vyhovět specifikům tohoto oboru. Držíme se pravidla, že vývoj probíhá ve spolupráci s odvětvovou společností. Máme tak záruku kvalitního řešení, které obstojí v praxi. Stejně tak jsme vyvíjeli i řešení Docházky QI, modulů do oboru vodárenství apod.

Martin Mikyšek

Martin Mikyšek, vedoucí implementací, Cígler Software

Klienti zastupující jednotlivá odvětví a obory se mění a jdou s dobou a novými možnostmi. Časům, kdy většinu svých procesů a požadavků přizpůsobovali z větší míry krabicovým systémům, již odzvonilo a firmy vyžadují stále sofistikovanější řešení podle specifických potřeb jednotlivých oborů. Současně potřebují přímo řešit dané procesy, které se mohou i u firem ve stejném odvětví značně lišit. Obecně lze konstatovat, že požadavky a potřeby jednotlivých odvětví se zvětšují a prohlubují, a to v různé míře podle oboru, požadavků a možností konkrétního klienta. Úpravy a implementace procesů se proto mohou odlišovat zásadně odvětví od odvětví, klienta od klienta, v řádu procent až desítek procent. Cígler Software má připravené modifikace pro většinu odvětví ve službách, průmyslu a obchodu – od pekárenských řetězců přes mobilní prodej až po služby pro energetické giganty.

Jan Tomíšek

Jan Tomíšek, člen představenstva a ředitel Divize služeb, Vema

Z pohledu naší společnosti, která je zejména dodavatelem informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, jsou požadavky v naprosté většině dány legislativou. Ta se samozřejmě v některých oblastech liší pro různé typy organizací. Například státní správa má jiné zákonem dané povinnosti než podnikatel. Tento stav však trvá už dlouho a žádné významné posuny neregistrujeme.
Všechny produkty Vema pro oblast řízení lidských zdrojů pokrývají v souladu s legislativou celé spektrum organizací v ČR a v SR bez výjimky. Pouze při implementaci systému se zcela automaticky vygeneruje verze databáze odpovídající typu organizace a systém pak již uplatňuje jen tu legislativu a ty procesy, které se dané organizace týkají.

Martin Jirmann

Martin Jirmann, Abra Software

Funkcionalita informačního systému je z velké části shodná pro všechny typy odvětví. Speciální sady nástrojů vyvinutých pro různé obory jsou v porovnání s počtem funkcionalit komplexního řešení ve výrazné menšině. Tyto agendy jsou však často pro uživatele rozhodující a klíčové i při výběru nového ERP. Pokud jde o míru specifických procesů, liší se to odvětví od odvětví, oborová funkcionalita je v počtu funkcí výrazně nižší než základní funkcionalita komplexního ERP řešení.
Abra Software nabízí specializovaná řešení pro mnoho odvětví. Pro příklad můžeme uvést výrobní a velkoobchodní firmy se svými podobory.


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci
 
další články o ERP

Faktory výběru ERP systému

 

Příprava a realizace ERP projektů

 

Kritická místa ERP projektů