E LINKX
IT Systems - předplatné

Přihlášení ERP NewsTematické seriály

Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

BERGHOF

Partneři webu

Tři otázky pro dodavatele ERP

Středa, 16 Říjen 2013 09:55

anketa250V následující anketě jsme se zeptali zástupců vybraných dodavatelů ERP systémů na vývoj trhu a požadavků českých zákazníků. Převážně se shodnou, že dochází k určité komoditizaci podnikových aplikací. Naopak na stírání hranice mezi all-in-one a best-of-breed systémy nahlíží každý jinak.

1. Souhlasíte s tvrzením, že ERP systémy už jsou dnes komoditou, u které se vyrovnala nabídka z hlediska vlastností a funkcí samotného produktu, a proto záleží především na schopnostech dodavatele vytvořit na základě ERP systému kvalitní řešení?

Algotech: Pokud hovoříme o produktech ve stejné kategorii, tak lze s tímto tvrzením souhlasit. Obecně ale platí, že kvalitní produkt je základním předpokladem úspěšné implementace, nikoli však dostačujícím. Dodavatel musí být schopen poskytnout nejen služby potřebné pro nasazení systému, ale měl by být vybaven i znalostí odvětví a jeho specifik a disponovat týmem zkušených odborníků.

Asseco: Jednoznačně se pod to mohu podepsat. Dalo by se to i ilustrativně dokázat na případu, kdy jeden ERP systém dáte do rukou vícero dodavatelům s cílem pro každého z nich naimplementovat jej každému zájemci co nejlépe. Dopadlo by to různě, od totálního propadáku již u prezentací zákazníkovi přes standardní výsledek až po optimální výsledek – přinesení zákazníkovi prokazatelné a měřitelné přidané hodnoty. Velmi často ve finálním rozhodování zákazníků hrají roli detaily. Nezřídka se rozhoduje subjektivně.

Karat: Jinými slovy lze říci, že u jednoho zákazníka může být s úspěchem implementováno více ERP řešení. Z toho vyplývá, že kvalita výsledného řešení je přímo úměrná kvalitám implementačního týmu, jeho zkušenostem s oborově (procesně) podobnými zákazníky, schopnosti dodržet zásady projektového řízení, orientace na cíl.

Minerva: Domnívám se, že u ERP systémů patřících do světové špičky se vyrovnalo pokrytí potřeb zákazníka nabízenými funkcemi. To však neplatí pro lokální ERP systémy, které na první pohled obsahují totéž, ale kvalita a hloubka funkcionality je výrazně nižší, a to i v základních oblastech, jako je například plánování výroby, řízení nákladů, cenotvorba apod. Velké rozdíly u všech systémů jsou v uživatelském komfortu a dále ve schopnosti dodavatelů systém naimplementovat, případně doplnit o speciální funkcionalitu dle potřeb klienta.

JKR: Ano, souhlasím. V dnešní době se už jinak systémy typu ERP ani nenasazují. Rozsah funkčnosti se ustálil a vzrůstá schopnost modifikace pro potřeby uživatele.


2. Podle poslední analýzy českého trhu ERP se u nás lépe daří kategorii all-in-one produktů na úkor best-of-breed řešení. Vnímáte uvedený trend? Bude podle vás pokračovat, nebo existuje hranice, za kterou už ERP systém snažící se pokrýt všechny procesy začne ztrácet na pružnosti a efektivitě? Patří do ERP systému řízení projektů, správa dokumentů, business intelligence, řízení workflow apod.?

Asseco: Vždy existovala jistá hranice mezi all-in-one a best-of-breed systémy. Dříve byla snadno rozpoznatelná. Některé funkce, jako například řízení managementu jakosti, správa dokumentů, BI apod., standardně ERP systémy neobsahovaly. Dodavatelé ERP systémů neměli moc chutí, přiznejme, že i znalostí, podporu těmto funkcím do svých systémů budovat. V krizi ale zákazníci začali v rámci nákladových úspor tlačit své dodavatele k redukci využívání více různých systémů v podniku a k jejich integraci do jediného ERP systému. Hranice existuje i dnes, ale s tím rozdílem, že jí není funkcionalita jako taková, ale spíše individuální požadavky uživatelů na šíři, hloubku, rychlost a objem zpracovávaných dat. Proto ani nevnímám posun na českém trhu na úkor best-of-breed jako nijak zásadní.

JKR: Stále více platí, že rostoucí firmy hledají ucelený systém typu all-in-one. A do tohoto systému chtějí implementovat své best-of-breed nabyté zkušenosti. Tento model je dnes nejčastější. Do ERP samozřejmě patří workflow, správa dokumentů, business intelligence – to jsou moduly, které efektivně doplňují běžné ekonomické a výrobní moduly. Kdo z producentů má v této oblasti problémy, pak zaspal dobu.

Karat: Co se týká budoucího trendu, tak opravdu může dojít k tomu, že v určitých méně komplikovaných procesech mohou výrobci ERP systémů nabídnout variantu natolik srovnatelnou se specializovaným řešením, že pro zákazníka bude výhodnější „uskromnit" se v požadavcích na funkčnosti a těžit z výhod integrace do ERP systému. Na druhou stranu se dá předpokládat, že některé úlohy jsou natolik specifické a vyžadují velké know-how, například pokročilé systémy pro APS, že budou i v budoucnosti tvořit pro určitou skupinu náročných zákazníků přirozenou nadstavbu nad ERP systémy.

Minerva: Již dvacet let implementujeme systém, který je světovými analytiky označován jako best-of-breed. Tak jako většina dodavatelů ERP systémů jsme i my zaznamenali po krizi snížení marží, ale proti tomu jde výrazné zvýšení prodeje objemu licencí a služeb. Nemohu tedy potvrdit zvýšenou konkurenci ze strany all-in-one produktů. Co se týká modulů jako řízení projektů, správa dokumentů, podpora rozhodování atp., podle mého názoru do ERP určitě patří, protože zvyšují efektivitu práce všech uživatelů systému.

Microsoft: Už delší dobu existuje jasný trend sdružování všech informací do jediného informačního systému. Doby, kdy firmy používaly třeba i pět různých specializovaných systémů, které pak náročně a nákladně integrovaly, jsou již pryč. ERP systém současnosti musí být univerzálně použitelný, ale zároveň by měl nabízet ony potřebné best practices. Moderní ERP systémy to řeší tak, že kromě standardních oblastí, jako HR, finance, sklad apod., v sobě zahrnují i řadu předpřipravených specializovaných modulů pro řízení procesní výroby, štíhlou výrobu, retailový prodej, distribuci atd.


3. Ať už použijeme slovo cloud, hostované řešení nebo webová služba, pravděpodobně se shodneme, že poskytování a užívání podnikových aplikací formou služby se bude postupně prosazovat u stále většího počtu zákazníků. Včetně ERP systémů. Jaké to sebou přinese výhody a současně i omezení?

Algotech: Z pohledu finančního ředitele jsou zcela jistě atraktivní argumenty jako nulová počáteční investice, rozložení plateb do měsíčních splátek či nižší náklady na provoz systému. Dalším zajímavým prvkem provozu v cloudu je vysoká dostupnost systému s tím, že veškeré odpovědnost je přenesena na dodavatele služby a zákazník se může plně věnovat svému businessu.

Asseco: Mám pocit, že během příštího roku se snad již konečně otevře pomyslná krabice se skutečnou nabídkou cloudových (hostovaných či webových) aplikací. Je jisté, že tento trend bude postupovat zespodu, tzn. od nejmenších uživatelů k větším. Navíc je patrné, že průnik těchto technologií do segmentu velkých podniků a korporací bude obtížný. Zdá se, že konečně již i doposud technologicky orientovaní dodavatelé hostingu pochopili, že hostované infrastruktury v podobě pracovního výkonu, diskového prostoru, zálohování, virtualizace apod. je již na trhu dostatek. Teď je již čas na skutečnou nabídku aplikací, které by mohly na této nabízené infrastruktuře běžet.

IFS: Cloud se prosazuje v čím dál větší míře, i když skutečné nasazení je stále malé. Zásadním faktorem pro rozhodování převážně u menších firem jsou stále klesající ceny provozu v cloudu. U velkých firem je třeba brát v úvahu více faktorů a zvažovat i riziko, co se bude dít, pokud se poskytovatel cloudového řešení dostane například do exekuce. To může vést k okamžitému zastavení poskytování služeb, bez možnosti dostat se k datům. Pokud systém běží na serveru, který zabavil exekutor, může to mít fatální dopady na provoz podniku. V případě, že má zákazník ERP systém na svém serveru, dál bez omezení pokračuje ve svém podnikání.

V anketě odpovídali:

Algotech Kieswetter Karel Asseco Petr Hampl IFS Pavel Blahovec JKR Jiri Rakosnik Karat Martin Valek Microsoft Milan Cvrkal Minerva Vladimir Bartoš
Karel Kieswetter,
Algotech,
senior sales manager
Petr Hampl,
Asseco Solutions,
obchodní ředitel
Pavel Bláhovec,
IFS Czech,
ředitel obchodu a podpory
Jiří Rákosník,
J.K.R.,
obchodní ředitel
Martin Válek,
Karat Software,
generální ředitel
Milan Cvrkal,
Microsoft,
produktový manažer
divize Microsoft Dynamics
Vladimír Bartoš,
Minerva ČR,
ředitel podpory prodeje

 

 


 
další články o ERP

Automatizace procesů v ERP

 

Kritická místa ERP projektů

 

Digitální transformace a ERP