Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Partneři webu

Výhody implementace informačního systému

Úterý, 08 Prosinec 2015 15:43

do výrobní firmy

11-Control01Mnoho firem se domnívá, že IS jim přináší jen práci navíc, spoustu promarněného času a nevratnou investici. Stále však existují subjekty, které vidí sklenici spíše poloplnou než poloprázdnou a uvědomují si výhody informačního systému. Důkazem je také číslo 192, které symbolizuje počet zákazníků společnosti Control.

Široké spektrum zákazníků z různých oborů činností, kteří dokázali ocenit přínosy IS Dialog 3000S jsou dnes našimi spokojenými klienty, kteří pracují na rozvoji svých podniků a mnohdy se také podílejí na vývoji samotného informačního systému.

Informační systém s sebou přináší především zvýšení efektivity výrobního procesu a odhalení nevyužitých kapacit podniku, které mu mohou přinést vyšší zisky. Díky nasazení IS dochází ke zprůhlednění procesů, ale také systému odměňování – každý vyrobený kus je danému pracovníkovi zaevidován do systému spolu s celkovým časem na pracovišti a následně je podle toho také hodnocen. Nyní je možné také evidovat jednotlivé šarže materiálu, zpětně je pro danou zakázku dohledat a prokázat tak požadovanou kvalitu výrobků. Nasazením zobrazovacích terminálů do výroby je zajištěna pružná práce s aktuální výkresovou dokumentací, také je možné sledovat seznam zakázek pro daný den či směnu a plnění plánu. Jde tedy také o motivační nástroj pro pracovníka.


Zavedením IS Dialog 3000S sledujeme zpřesnění toku informací ve firmě
a zautomatizování rutinních činností.


Pavel Bak, HOPAX s.r.o.

Foto: zdroj HOPAX s.r.o.

Jak Dialog 3000S pomohl ve firmě HOPAX?

Komplexní IS pokryl širokou škálu procesů firmy. Jedná se především o oblast konstrukce, technologie a řízení výroby. Dále systém Dialog 3000S zabezpečuje činnosti od nákupu materiálu včetně skladování, přes expedici a prodej výrobků až po vyhodnocení a vyúčtování zakázky. Veškeré vstupní materiály i konečné výrobky jsou ve společnosti testovány pomocí ultrazvuku a výsledky těchto kontrol jsou zaznamenávány přímo do informačního systému. Díky tomu, že společnost využívá elektronických certifikátů, je každý finální výrobek opatřen tzv. rodným listem, který zabezpečuje jednoznačnou identifikaci a dohledatelnost veškerých materiálových vstupů.HOPAX je jednou z prvních společností, kde byly instalovány infoboxy – jakýkoliv detail dílce je k dispozici na terminálu a v případě potřeby je možné jej také vytisknout. Cílem je dosáhnout nejaktuálnější výkresové dokumentace v kterémkoliv okamžiku.

Mimo elektronickou podobu výkresu se vy výrobě osvědčila tzv. průvodka. Na průvodce je vytištěn technologický postup výroby, doplněný o čárový kód pro čipování operací a také o výkres finálního výrobku.

Pro maximální výtěžnost plechů a následné vyhodnocení, využívá společnost tzv. Nestingy – vytěžování tabulí plechu kombinací několika zakázek a sledování využitelných zbytků materiálu.

O přínosech IS Dialog 3000S můžete přesvědčit v přehledu referencí, který naleznete na našem webu www.control.cz

 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP