E LINKX
Minerva
IT Systems - předplatné

Přihlášení ERP NewsTematické seriály

Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

BERGHOF

Partneři webu

Cesta k flexibilnímu českému ERP systému

Čtvrtek, 19 Květen 2011 10:53

karatpr-01Informační systém KARAT u výrobce špičkových odlitků Prague Casting Services

Vývoj podnikové informatiky společnosti Prague Casting Services je úzce spjat se změnami vlastnické struktury a jejím začleněním do koncernu Walter Group. Ten používal „velké systémy“, jako jsou Oracle Financials, Avalon, Elanor, i2, a nástupnická organizace koncernu je zabezpečovala pro řízení Prague Casting Services až do poloviny roku 2009. Vzhledem k tomu, že se chystalo ukončení této spolupráce, bylo nutné ve velmi krátkém čase vybrat a nasadit informační systém, který by pokryl veškeré potřeby samostatné Prague Casting Services.

„Chtěli jsme opět používat informační systém, který by pokryl a propojil většinu procesů uvnitř firmy. Proto jsme se rozhodli vybrat komplexní ERP řešení, nikoliv dílčí aplikace, které by bylo nutné následně integrovat. Vzhledem k našim zkušenostem s Oracle a i2 jsme rovněž chtěli nasadit řešení, které by bylo funkčně a technologicky vyspělé, avšak s výrazně lepším poměrem ceny a kvality,“ komentuje požadavky na nový systém Petr Šída, vedoucí úseku informatika a logistika.

Prague Casting Services

Historie slévárenské společnosti Prague Casting Services a.s. sahá až do padesátých let minulého století, kdy byla součástí Motorletu, posléze firmy Walter. V roce 1991 vznikl joint-venture s britskou slévárenskou společností Triplex Lloyd Deritend, díky němuž se firma dostala k novým průmyslovým aplikacím, jako jsou velké turbínové motory. Po následné změně vlastníka se firma přejmenovala na Prague Casting Services a stala se součástí koncernu Walter Group. V roce 2005 došlo k jeho rozdělení a Prague Casting Services dále pokračovala v činnosti jako samostatný subjekt, byť se ještě několikrát změnila její vlastnická struktura.

V současnosti se Prague Casting Services zabývá výrobou dílů pro energetický průmysl, které tvoří zruba šedesát procent celkové produkce. Třicet procent výrobků je určeno pro letecký průmysl, zbývajících deset odebírá jaderné strojírenství. Téměř všechna produkce jde z hlediska koncového zákazníka na export, nejvíce do USA, zemí Evropské unie a Blízkého východu. Společnost zaměstnává 55 pracovníků a dosahuje obratu kolem sto milionů korun.

Společnost disponuje výjimečným know-how. Dokáže vyrábět odlitky podle technologicky komplikovaných voskových modelů za využití keramických jader. V roce 2010 firma prošla auditem a získala certifikát AS 9100, což je nadstavba ISO 9001 pro letecký průmysl. Nyní usiluje o získání certifikace NADCAP na zvláštní procesy – tepelné zpracování, barevnou defektoskopii a rentgen – což jí umožní více rozvíjet podnikání právě v leteckém průmyslu.


Specifika výběrového řízení

V prvním čtvrtletí roku 2009 bylo proto uskutečněno výběrové řízení, v němž zvítězil informační systém KARAT. Ten uspěl jak proti světové konkurenci, tak proti řešením tuzemské provenience. Výběrové řízení probíhalo ve dvou kolech. V první fázi odpovědní pracovníci oslovili se zadávací dokumentací dodavatele osmi aplikací. Z doručených nabídek pak vybrali tři nejlepší a jejich autory pozvali k prezentacím. Následovaly referenční návštěvy, jichž se u zákazníků všech tří finalistů uskutečnilo hned několik, a poté vypracování upravených nabídek.

„V prvním kole jsme vyřazovali uchazeče z několika důvodů. Jejich systém byl buď příliš drahý, nebo nebyl schopný pokrýt námi požadované procesy, popřípadě by jeho zavádění trvalo příliš dlouho. Ve druhém kole jsme pak posuzovali kvalitu funkcionality a poměr ceny a kvality celkového řešení,“ hodnotí výběr systému Petr Šída.

„Prvořadé je, aby výběr a implementace systému měly podporu vedení společnosti. Vedoucí pracovníci musejí firmu dobře znát a umět promítnout tyto znalosti do požadavků na systém a dodavatele. V neposlední řadě musejí umět vybrat odpovídající řešitelský tým a přidělit mu adekvátní kompetence,“ shrnuje své zkušenosti Petr Kocián, ředitel a předseda představenstva společnosti.

Systém byl zaveden za tři měsíce

Implementační projekt, který realizovala společnost KARAT Solution, byl zahájen na konci dubna 2009 předimplementační analýzou. Během úvodních tří týdnů byly zanalyzovány podnikové procesy a zpracovány požadavky uživatelů na údaje číselníků. Vzhledem k velmi krátkému času na přípravnou fázi byla procesní analýza provedena jen rámcově, detailní prvky a náměty na zlepšení se do procesů a systému zapracovávaly až později, což však nebránilo předání systému do ostrého provozu a jeho rutinnímu používání.

Po analýze následovala příprava dat, rozbor a porovnání datových struktur, exporty a importy. Celý tento proces byl poměrně náročný, neboť bylo nutné zajistit migraci ze tří odlišných systémů do jednoho. Po čtyřech týdnech práce s daty následovala školení koncových uživatelů, která se podařilo úspěšně zvládnout za dva týdny. Na začátku července pak mohl být systém předán do ostrého provozu, tedy v souladu s plánovaným časovým harmonogramem.

karatpr-02

Kritické faktory úspěchu

Během rekordně krátké doby se podařilo nasadit téměř vše, co firma potřebovala k zajištění svého chodu. KARAT pokryl veškerou ekonomickou, účetní a personální agendu, skladové hospodářství a odvádění výroby. Systém odvádění byl přitom krátce po implementaci ještě vylepšen o čárové kódy. Některé dílčí funkcionality, jako podpora manažerského rozhodování modulem Manažer a workflow, byly odloženy na později.

Petr Šída k tomu uvádí: „Podílel jsem se na zavádění již třetího informačního systému a musím konstatovat, že rozhodující pro úspěch projektu jsou lidé, jejich znalosti, kompetence a podpora vedení společnosti. Vzhledem k tomu, že jsme požadovali velmi rychlou implementaci systému KARAT, bylo nutné celý projekt řídit direktivně tak, aby byly dodrženy veškeré milníky harmonogramu.“

„Při rychlé implementaci považuji za velmi důležitou spolupráci dodavatele na přípravě školicích materiálů. Proto mohu v těchto případech doporučit každé společnosti více investovat do školicího procesu včetně uživatelských manuálů, z nichž pak lidé mohou čerpat při své každodenní práci se systémem,“ dodává Petr Šída.

Co bychom příště udělali lépe

„Pokud bychom na implementační projekt měli více času a mohli si dovolit řešit pokrytí a integraci procesů do detailu včetně plánování a řízení výroby, které nás ještě čeká, pak bych bezesporu preferoval méně direktivní vedení projektu a zaměřil bych se více na pozitivní motivaci lidí,“ dodává Petr Kocián.

„V žádném případě bychom ze zkušenosti nepodcenili přípravu smluvního zajištění projektu. Smlouvy je potřeba doladit do nejmenšího detailu, a to jak z hlediska implementace, rutinního provozu, tak především servisní podpory. Tomu jsme i přes časovou tíseň věnovali maximální úsilí a mohu říci, že se nám to vyplatilo. Podařilo se nám tak nejenom eliminovat třecí plochy, ale také přesně specifikovat obsah a rozsah projektu. Dodavatel tedy přesně ví, co a za kolik od něj požadujeme,“ uzavírá svá doporučení Petr Kocián.

Přínosy implementace

Hlavním přínosem projektu je bezesporu zajištění chodu firmy i po ukončení poskytování IT služeb bývalého koncernu. K tomu významně přispěla rychlá implementace informačního systému a jím úspěšně zajištěné pokrytí klíčových podnikových procesů.

Dále se podařilo učinit pořádek v podnikových datech, který je viditelný zejména ve skladovém hospodářství. Stávající transakční systém představuje dobrý základ pro jeho doplnění o moduly podporující plánování výroby. Ve druhé polovině roku 2010 nasazuje Prague Casting Services modul Gantt, který umožní plánování podle materiálových požadavků, do neomezených i omezených kapacit.

 

„Již nyní můžeme říci, že plánování v systému KARAT bude pro firmu přínosné. Dle našich odhadů se ušetří více jak šedesát procent času hlavního plánovače. Odstraní se rovněž značný podíl lidské práce, kterou je dnes nutné vynakládat na koordinaci výroby a logistiky.“

Petr Šída, vedoucí úseku informatika a logistika, Prague Casting Services

 

„Důležitým přínosem je možnost vidět dispozice materiálu v delším časovém horizontu jako podklad pro komunikaci s dodavateli. Umožní nám mimo jiné predikovat objednávky a realizovat plánované kalkulace. V konečném důsledku nám lepší plánování celé výroby a navazujících logistických procesů dovolí zkracovat termíny dodávek, a posílit tak naši konkurenční výhodu,“ uzavírá Petr Kocián.

 

 


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci
 
další články o ERP

Automatizace procesů v ERP

 

Kritická místa ERP projektů

 

Digitální transformace a ERP