Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Tematické seriály

Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Partneři webu

ESYCO.NET

Pátek, 01 Duben 2011 00:00

uvodniHranice ERP systémů předefinovány

E LINKX a.s. je dodavatelem kompletních informačních systémů v oblastech ERP, intranetových řešení na bázi Microsoft SharePoint, webových systémů a řešení pro logistické přepravní společnosti. Produktem třídy ERP, se kterým vás blíže seznámíme, je informační systém ESYCO.NET, systém určený především pro obchodní a distribuční společnosti, distributory nebo prodejce s tzv. přidanou hodnotou, tedy společnosti, které doplňují vlastní prodej různými druhy služeb. V poslední době se o systémy a služby z produkce společnosti E LINKX a.s. velmi často zajímají firmy prodávající velké objemy zboží a zákazníci, kteří prodávají nebo se chystají prodávat zboží především za pomoci internetu.

komplexni_schema
Obr. 1: Komplexní schéma ESYCO a navázaných aplikací

Na rozdíl od většiny výrobců informačních systémů ERP práce specialistů společnosti E LINKX a.s. nespočívá pouze v samotném vývoji a implementaci standardního informačního systému u zákazníků, protože tato činnost je jen prvním krokem, který zákazníkovi nabízejí. Kromě obvyklých ERP procesů jsou buď přímo do informačního systému, nebo do doplňkových subsystémů implementovány nástavbové moduly rozšiřující funkčnost ERP systému za pomoci nejmodernějších technologií. Zde se zmíníme o některých z nich.

Kromě standardních modulů evidence produktů, obchodu, účetnictví, skladové evidence, evidence právnických a fyzických osob, RMA, výroby apod. systém ESYCO.NET obsahuje moduly marketingu a CRM. Tyto moduly lze využít jak v samotném informačním systému pro podporu a řízení prodeje, tak zakomponováním přímo do webových nástaveb. Moduly CRM v informačním systému pak fungují jako administrační rozhraní pro web.

Velkou předností je možnost on-line napojení na systémy internetového prodeje (B2B, B2C, e-tail), které vycházejí z dlouholetých zkušeností specialistů z oblasti e-businessu. Přímé propojení ERP a e-commerce řešení zákazníkům umožní okamžité aktualizace všech údajů z ERP systému do e-shopu, stejně tak se data z portálu okamžitě a bez prodlevy dostávají do ERP, a to vše bez negativního dopadu na výkon celého systému. Na ESYCO.NET je možné napojit B2B systém pro obchodování s dealery daného distributora, stejně jako B2C systém prodávající denně tisíce produktů koncovým zákazníkům ať už přímo, nebo prostřednictvím sítě partnerů. Je možné, aby si zákazník dodal například vlastní a jedinečný návrh designu. Volitelnou součástí systému se může stát také internetová aplikace VPM ESYCO, jejímž prostřednictvím je možné spravovat produktové portfolio v ERP systému nebo jeho část přes internet. Lze ji využít například pro doplňování popisných textů k produktům brigádníky nebo k externí správě části sortimentu přímo pracovníky dodavatelů apod. V systému jsou využita také moderní rozhraní pro automatické přenosy dat směrem do ERP nebo z něj, například EDI, XML, pro zákazníky je k dispozici sada webových služeb poskytujících informace o produktech, dokladech RMA apod.

Další možnou součástí využívající moderní technologie mobilních terminálů a WiFi sítí je modul LogisCE (warehouse management). Tímto modulem jsou řízeny skladové operace umožňující jak evidenci zboží v adresovaných skladech, tak i příjem a expedici k zákazníkům, pohyb zboží mezi pobočkami, evidenci zboží na skladech konsignačních či projektových. Veškerá evidence i čísla dokumentů jsou označena čárovými kódy, čímž jsou v kombinaci se skenery minimalizovány omyly a ztráty způsobené lidskou chybou při operacích se zbožím.

Aktuální úlohou je modernizace samostatného modulu POS pro pokladní terminály, který umožňuje jak on-line komunikaci s ERP, tak scénář s odpojenými prodejnami, které svá obchodní data synchronizují s centrálním ERP jednou denně při uzávěrce pokladny.

reportovaci_sluzby
Obr. 2: Reportovací služby jako nástroj BI integrované v ESYCO

Jednou z důležitých nástaveb ESYCO.NET je intranetový portál IntraOffice, který řeší elektronickou evidenci dokumentů s napojením na informační systém ESYCO.NET (IntraPapers připojení vzhledů dokumentů k jejich záznamům v IS, pošta, datové schránky), vlastní OCR konektor IntraOCR umožňující vytěžování informací z dokumentů a archivaci dokumentů v řešení využívajícím technologii Microsoft SharePoint. Důležitou součástí je workflow management systém IntraFlow pro vícestupňové schvalování dokumentů, který je integrován do celého řešení.

Nejen pro velké zákazníky je určena možnost tvořit vlastní reporty business intelligence, které vycházejí buď z předdefinovaných datových pohledů, nebo využívají OLAP server pro tvorbu vícedimenzionálních datových kostek z datového skladu ESYCO.NET. Data z OLAP serveru jsou pak zpracovávána buď reportovacími službami, nebo napojením na Excel pomocí kontingenčních tabulek.

Obrovskou výhodou je možnost využití služeb divize ICT, která dokáže k navrženému řešení podle jeho topologie, požadovaného výkonu, možností a potřeb zákazníka navrhnout optimální schéma hardwaru a infrastruktury se zajištěním vysoké dostupnosti a plné redundance, jak pro provoz řešení u zákazníka, tak v případě hostování ať už celého řešení, nebo některé jeho součásti ve vlastním datovém centru.

Kromě těchto funkčních součástí samotného informačního systému nabízí společnost E LINKX a.s. také mnoho variant pořízení a provozování celého systému, licence je možné po modulech zakoupit například s využitím spolufinancování z fondů EU, pronajmout či provozovat celý systém včetně hardwaru a infrastruktury jako službu. Pro tyto varianty E LINKX a.s. nabízí procesní podporu ve formě řízení zákaznických požadavků prostřednictvím aplikace HelpDesk či zákaznickou podporu až do úrovně 7×24 jak pro ERP, tak pro infrastrukturu.

Filozofie E LINKX a.s. v oblasti vývoje ERP systémů je dána snahou o maximální využití dostupných perspektivních technologií. Použití technologie .NET a SQL serveru firmy Microsoft je jasným signálem dlouhodobé stability řešení. Míra flexibility systému ESYCO.NET a doprovodných aplikací je vyvážena komplexností zpracování konkrétní problematiky, kde se ve většině případů ESYCO.NET implementuje s minimální nutnou mírou změn, které definuje zákazník, protože komplexnost pokrytí funkcí a procesů je ohromná a přitom lehce parametrizovatelná. Tento postup se v dlouhodobém horizontu jeví jako optimální jak směrem ke složitosti administrace, tak k celkové ekonomice provozu ESYCO.NET a k zajištění dlouhodobé spolupráce mezi E LINKX a.s. a zákazníkem.

kontakt

- pr -


 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP