Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Tematické seriály

Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Partneři webu

Představujeme ERP systémy na českém trhu - Helios Green

Úterý, 25 Srpen 2009 00:00

Helios Green - vyspělá technologie od jedničky českého trhu

Helios GreenHelios Green je ERP produkt nejvyšší třídy od společnosti LCS International. Jeho technologická a funkční vyspělost ho předurčuje k nasazení ve středně velkých, a zejména velkých organizacích s rozsáhlými a složitými podnikovými procesy. Ovšem i menší firmy mohou zvážit pořízení Helios Green, zvláště pokud hodlají do budoucna expandovat. Pro ně je určeno přednastavené řešení Helios Green Now, a to již za částku jeden milion korun. Podívejme se ale nejprve do samých počátků vzniku systémů Helios a firmy, která v současnosti vede žebříček českých ERP producentů.

Z garáže k mnohamilionovým investicím do softwaru

Společnost LCS International vstoupila na trh již v roce 1990, kdy jako malá „garážová“ firma uvedla svůj první produkt LCS Helios, tehdy pochopitelně na platformě DOS, určený pro menší obchodní a výrobní firmy. O několik let později začala pracovat na řešení LCS Noris, předchůdce dnešního Helios Green, které bylo určeno pro středně velké a větší společnosti. Pilotním zákazníkem se stal významný prodejce zemědělských a stavebních strojů, firma Phoenix Zeppelin, která je svému dodavateli věrná dodnes.
LCS International postupně na českém trhu expandovala. Získala stovky nových zákazníků, což ji přinutilo k vnitřní transformaci a rozvoji partnerské sítě. Společnost uskutečnila také několik akvizic, načež se sama začlenila do portfolia nadnárodní korporace Asseco, federativního uskupení významných IT společností v Polsku, Slovensku, České republice, Rumunsku, Německu, Rakousku, Litvě a v zemích Adrie.
Nyní společnost LCS zaujímá první příčku mezi dodavateli ERP systémů v ČR, a to v segmentu malých a středně velkých společností. Zároveň je nejúspěšnějším českým výrobcem ERP systémů. Tohoto úspěchu by ale dosáhla jen těžko, pokud by se spolehla na vlastní síly a nevyužila potenciálu partnerských organizací.

Synergické řízení partnerské sítě

Společnost LCS nabízí své produkty formou přímého i nepřímého prodeje (hybridní obchodní model). Koncept sítě obchodních partnerů byl nastolen již v roce 1997, a to původně pro systém LCS Noris. Nyní zahrnuje všechny produktové řady a stala se tak z něj „nadproduktově orientovaná“ partnerská síť pod názvem Helios Open. Dnes tato síť sdružuje sto aktivních partnerů pro všechny tři nabízené produkty (Green, Orange, Red). Z toho Helios Green podporuje celkem dvacet partnerských organizací (15 v ČR, 5 v SR).
Zákazník tak má možnost pořídit Helios Green i další produkty přes implementačního partnera, který je například specialistou na výrobu či konkrétní oborové řešení, nebo zvolit jako dodavatele přímo společnost LCS. V praxi se u zákazníka často přestavují týmy složené se zástupců LCS a partnerské organizace, a to s cílem uspokojit požadavky zákazníka co nejlépe. Mohou vzájemně spolupracovat i při implementaci systému, přičemž garance díla včetně smluvního zajištění leží na jednom z nich, a to podle přání zákazníka.
Jedním z mnoha pozitivních rysů synergického řízení Helios Open je skutečnost, že se jednotliví partneři nestřetávají v souboji o zakázku, jako tomu bývá u některých konkurenčních partnerských sítí. Pokud chce partner usilovat o zakázku, musí potenciálního klienta registrovat v rámci extranetu LCS. V této evidenci systém ověří, zda již firma není registrovaná jiným partnerem, rezervuje požadovaný obchodní případ, přičemž ostatní spolupracující organizace jsou s touto skutečností seznámeny. Jednotlivé fáze práce se zákazníkem jsou dále partnerem oznamovány, přičemž je celý proces řízen interními pravidly společnosti LCS.
Od července Helios Green pod křídly Asseco SolutionsOd 1. července letošního roku bude podnikový informační systém Helios Green, stejně jako oba další systémy Helios z produkce společnosti LCS International, spadat pod křídla jednoho z největších dodavatelů ERP řešení na středoevropském trhu – Asseco Solutions. Toto uskupení vzniklo na jaře letošního roku spojením dvou lokálních tvůrců ERP systémů – LCS International a slovenského Datalocku.

Technologie Microsoftu jako základ

Nyní se vraťme k důležitému milníku, který významně ovlivnil vývoj samotného ERP systému Helios Green. Tím byl rok 2004, kdy byla započata migrace systému (původně pod názvem LCS Noris) z dvouúrovňové architektury, napsané v programovém prostředí Sybase PowerBuilder, na tříúrovňovou platformu Microsoft.NET. Tato náročná přeměna produkt technologicky významně posunula vpřed, zejména v oblasti integrace s jinými aplikacemi, otevřenosti k externím technologiím, jako jsou webové služby nebo portálová řešení. Posíleno bylo také zabezpečení, práce se systémem přes vzdálená připojení či datová komunikace.
Od té doby využívá Helios Green všechny nástroje pro vývoj, integraci a komunikaci od společnosti Microsoft. Podporovanou databázovou platformou je MS SQL Server. LCS je přitom největším vývojovým partnerem Microsoftu v ČR, v oblasti distribuce Runtime licencí MS SQL Serveru zaujímá vedoucí místo. Úzká spolupráce s lídrem světového softwarového trhu má významný vliv na standardizaci produktu a záruku jeho vývoje do budoucna. Další důležitou výhodou je oboustranná integrace Greenu s řadou významných aplikací Microsoftu, jako jsou Office, Outlook, Project a Visio.
Platforma Microsoft.NET, na níž je Helios Green vyvinut, zajišťuje tomuto systému zejména otevřenost vůči externím technologiím. Green pracuje na úrovni HTTP(S) protokolů, respektive URL odkazů. Je možno jej nasadit ve spojení s nejrůznějšími publikačními systémy, webovými obchody, specializovanými výrobními aplikacemi a mnoha dalšími softwarovými řešeními. Podporuje také webové služby. Například při pořizování záznamů o servisním problému je využíváno webové rozhraní. Požadavky na služby se automaticky zobrazují v systému, v němž je integrováno workflow pro servisní techniky. Aby byl komfort práce se servisními požadavky dokonalý, je možné vzájemnou komunikaci řešit prostřednictvím mobilních zařízení, jako jsou PDA.

Flexibilitu ocení uživatelé i správci systému

Další důležitou vlastností systému je jeho vysoká flexibilita. Uživatelé ji ocení při modelování formulářů či nastavení statických a dynamických vztahů. Například pracovníci v roli účetních se tak mohou dostat z jednoho formuláře (karta organizace) na všechny související vztahy a informace typu saldo, faktury došlé atp.
Vysokou míru flexibility ocení rovněž administrátoři, kteří mohou koncovým uživatelům připravit vzhled a uspořádání prostředí systému podle rolí, nebo jej dokonce uzpůsobit podle požadavků jednoho konkrétního pracovníka. Například obchodníci mohou mít kartu stejného zákazníka zobrazenu jinak, podle svého individuálního přání. Zkušenější uživatelé si mohou dokonce vytvářet vlastní typy zobrazení a modelovat si tak rozhraní systému podle vlastních představ.

pracovní prostředí
Obr.1:Ukázka uživatelského pracovního prostředí ERP systému Helios Green

Škálování jako konkurenční výhoda

Významnou konkurenční výhodou systému Green v oblasti technologické vyspělosti je bezesporu možnost škálování, a to díky aplikačním serverům a webovým farmám. Například společnost Phoenix Zeppelin provozuje tři aplikační servery pro 150 uživatelů. Dále využívá webovou farmu, která zjišťuje zatížení těchto aplikačních serverů a podle aktuální situace na ně směruje uživatele. Škálování umožňuje provoz některých funkcí na pozadí vybraného aplikačního serveru (např. při hromadném účtování), což nezatíží servery, k nimž přistupují uživatelé požadující další funkce systému.
Škálování najde uplatnění také u společností, které v rámci společných aktivit řídí v systému Helios Green své procesy, které prochází napříč společnostmi. Přes vzdálené přístupy, které jsou optimalizované webovou farmou, si navzájem sdílí funkcionalitu, která jim zabezpečí jednoduchou a řízenou komunikaci například v podobě pořizování společných provozních dokladů (objednávky, faktury apod.). Komunikace je realizována na základě XML a předdefinovaném workflow procesu. Pro takto využívaný extranet, v němž jsou zpřístupněné jen některé omezené funkcionality systému, lze z bezpečnostních důvodů vyčlenit vlastní aplikační server.

Architektura systému

Helios Green je postaven na třívrstvé architektuře (MS SQL Server – aplikační server – klient). Základ řešení představuje jádro (Helios Green Kernel) – sada objektů, která se používá k tvorbě systémové logiky. Pro vývoj aplikační logiky slouží nástroj Helios Green Case, který je určen pro partnery i zákazníky. Case nástroj zajišťuje i to, že se při tvorbě nových funkcionalit a modulů nemusí zvlášť řešit generátory šablon, formuláře, provázání na účetnictví a další legislativní moduly. Veškeré uživatelské vlastnosti, legislativní a lokalizační podpora i standardní a oborové agendy jsou k dispozici na úrovni jádra systému, nad kterým mohou partneři a zákazníci rozvíjet další přidanou hodnotu řešení dle svých potřeb.
Uživatelé systému mohou pracovat jak v režimu tenkého, tak tlustého klienta (Win32). Tenký klient využívá webové služby a slouží pouze k aktivní prezentaci dat s podporou workflow a elektronického řízení dokumentů. Je v něm možno pořídit fakturu, ale ne ji zaúčtovat. Tenký klient neobsahuje žádnou aplikační logiku, pouze několik knihoven, které zprostředkovávají komunikaci s aplikačním serverem, na němž probíhají veškeré operace systému.

technologie
Obr. 2:Architektura ERP systému Helios Green

Základní funkcionalita systému

Jádro systému tvoří moduly, které jsou zaměřeny na podporu základních podnikových procesů, jako jsou ekonomika, finance a správa majetku, řízení lidských zdrojů, logistika a skladové hospodářství, řízení vztahů se zákazníky a dodavateli. Uvedenou funkcionalitu vytváří pro svá řešení přímo společnost LCS. Dále také zajišťuje vývoj v oblasti workflow, řízení dokumentů, EDI a podporu systému čárových kódů. Tyto funkcionality jsou již v systému integrované tak, aby je mohli používat i partneři pro vývoj svých řešení.

struktura produktu
Obr. 3:Modulární uspořádání systému Helios Green

Ostatní moduly jako Výroba, Doprava aj. jsou vyvíjeny partnerskými organizacemi nebo s jejich podporou. Téměř všechna partnerská řešení jsou ale vyvinuta přímo na platformě Helios Green, nejedná se tedy o aplikace třetí strany. LCS má navíc pro každou oblast systému vždy nejméně jednoho stabilního a solidního partnera, který má řešení dobře zmapované a integrované. Tyto skutečnosti přispívají k tomu, že Helios Green dnes tvoří kompaktní, funkčně rozsáhlý softwarový komplex, který má navíc ve všech oblastech silnou konzultační podporu.

Výkaznictví a řízení dokumentů

LCS jako výrobce systému má dále na starosti udržování české a slovenské legislativy, mezinárodních účetních standardů a lokalizaci produktu do čtyř jazyků (čeština, slovenština, angličtina, němčina). Veškeré jazykové mutace jsou uloženy ve formě metadat odděleně od programového kódu a definic formulářů, šablon a dalších entit systému. Toto řešení umožňuje uživatelským organizacím snadnou aplikaci překladů do jiných jazyků.
Silnou podporu poskytuje Green v mezinárodních účetních standardech IFRS, IAS, US GAAP. Nejedná se však o pevné nastavení v systému, jde o záležitost, která vyžaduje konfiguraci dle požadavků konkrétního zákazníka. Mateřská společnost organizace s více pobočkami v různých regionech pak má možnost vytvořit jakýkoliv účetní report v definované struktuře, díky němuž získá informace o hospodaření svých dceřiných společností v zahraničí. K tomu se využívá nastavení účetních okruhů tak, aby při zaúčtování dokladu vzniklo několik verzí pro potřeby definovaných výkazů.
Zmiňme se ještě o nativní podpoře elektronického řízení dokumentů (EDM – electronic document management), což je velmi často požadovaná funkcionalita ze strany průmyslových i obchodních podniků. EDM v Greenu umožňuje nejen verzování, propojování a další obvyklé operace s doklady. Je připraven rovněž na provoz v EDI režimu (EDI Ready). Uživatel může definovat typy dokladů (objednávka, faktura), které chce využívat v rámci EDI komunikace, pořídit si licence na každý doklad a zaplatit požadovanou službu.
workflow
Obr. 4:Definice workflow v systému Helios Green

Možnosti komunikace

Helios Green lze provozovat v off-line i on-line režimu. Off-line přístup najde uplatnění u obchodníků v terénu, kterým postačí pracovat s daty ve svém přenosném zařízení a posléze provést synchronizaci s centrálou. Jedním z těchto řešení je mAgent od společnosti Sunnysoft, který je určen obchodním a servisním firmám. Používá se pro mobilní sběr dat a řízení pracovníků v terénu. Jeho výhodou je pořizování dat na jednom místě v ERP systému a nízké nároky na konektivitu.
Existují i další možnosti off-line provozu aplikací ve spolupráci s Helios Green. Při řízení poboček (např. benzínových stanic) lze pracovat bez propojení s centrálou, přičemž data jsou následně vyměňována pomocí replikace. Takového řešení je samozřejmě náročnější na údržbu i zpracování dat. Aktuálním trendem je nasazování on-line řešení, a to například v oblasti velkoobchodu. On-line mobilní přístup totiž poskytuje aktuálnost dat, zjednodušení a zefektivnění celkové správy systému.

Komu je Helios Green určen

Jak jsme již uvedli na začátku, Helios Green je primárně směřován do segmentu středně velkých a velkých společností. Je proto dimenzován na podporu stovek současně pracujících uživatelů a na zpracování velkého objemu dat (stovky gigabajtů), které si již vyžaduje využití optimalizačních nástrojů. Uživatelé nejsou omezeni přístupy do konkrétních oblastí nebo funkcionalit, tuto pravomoc má plně v rukou správce systému.
Green se nejvíce nasazuje v soukromé sféře, a to jak v obchodních, výrobních i servisních organizacích. V menší míře nalézá uplatnění také ve veřejném a státním sektoru. Příkladem může být Správa Pražského hradu, kde Green pokrývá oblast ekonomiky a správy majetku.
Mezi největší zákazníky patří akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace s pěti sty uživateli, kde Helios Green pokrývá zajištění údržby a podporu manažerského rozhodování relevantními analýzami směřujícími k modernizaci a dalšímu rozvoji provozované vodovodní a kanalizační sítě. Pražské vodovody a kanalizace patří do skupiny Veolia Voda, která rovněž využívá Helios Green, a to dnes již pro stovky svých uživatelů.
PTM
Obr. 5:Snadná orientace a ovládání systému

Robustní a výkonné řešení pro menší podniky

U zrodu myšlenky připravit verzi robustního a výkonného ERP systému s omezenou funkcionalitou, krátkou dobou implementace a nižší cenou stála již v roce 2001 společnost Langmaster, která se rozhodla implementovat LCS Noris. Požadovala ovšem pouze funkcionalitu, kterou skutečně využije, a to za přijatelnou cenu.
Podobně tomu bylo u televizní společnosti Galaxie Sport (dnes již ve vlastnictví TV Nova) a dalších organizací. Proto se společnost LCS rozhodla připravit odlehčenou přednastavenou verzi Helios Green (v té době Noris), pod názvem Now. Cílem této aktivity bylo učinit nabídku menším organizacím, které očekávají svůj dynamický rozvoj, a tudíž i zvyšování nároků na rozšiřování systému.
Verze Now obsahuje výběr nejčastěji implementovaných modulů Greenu v přednastavené konfiguraci. Snahou takto koncipovaného řešení je výrazně zkrátit dobu implementace na období jednoho měsíce a snížit pořizovací náklady do výše jednoho milionu korun. Základní nabídka zahrnuje moduly Ekonomika, Logistika a Majetek, licenci pro deset současně pracujících uživatelů, implementaci systému a MS SQL Server pro příslušný počet uživatelů. Pro verzi Now je možné rozdělit cenu do měsíčních splátek, které mohou zahrnovat také poplatek za údržbu systému.
Prvním zákazníkem, který se rozhodl pro pořízení Now, byla společnost Ranger Czech Republic, alternativní telekomunikační operátor poskytující převážně hlasové služby malým a středně velkým firmám na území ČR, SR a Maďarska. Helios Green Now byl v této společnosti nasazen během pouhých 26 dní. K dalším klientům tohoto řešení patří vydavatelství Economia nebo společnost Quelle.

Omezení a možnosti rozvoje odlehčeného Greenu

Díky omezenému rozsahu funkcionality není možné verzi Now dostatečně dobře uplatnit ve výrobních a servisních společnostech. Ty totiž požadují mnoho různých standardů, které nelze pokrýt jinak než plnou verzí systému Green, s řádně provedenou analýzou a implementací. Podobně je tomu v oblasti controllingu, který je specifický pro každý subjekt, a musí být tudíž upraven na míru.
Zákazník, který si pořídí verzi Now, má zaručen rozvoj systému do budoucna a může jej rozšiřovat o libovolné moduly plné verze Helios Green či oborová řešení. Navyšovat lze také počet licencí, samozřejmě již bez cenového zvýhodnění týkajícího se základních možností Now. Pokud se tedy odlehčené řešení rozšiřuje například o oblast výroby, je dobré počítat s možností menší reimplementace, protože specializovaným modulům nemusí dostačovat původní standardní skladové hospodářství Now či pokrytí navazující nákupní a prodejní logistiky.

Jak se daří Greenu na českém a slovenském trhu

V současnosti Green využívá 290 převážně velkých společností (220 v ČR, 70 v SR). Polovinu těchto zákazníků obsluhuje přímo společnost LCS, druhou polovinu partnerské organizace. Každá reference přitom představuje podepsanou licenční smlouvu, pod níž však může figurovat několik dceřiných společností. Mateřská společnost, s níž je smlouva podepsána, je v jejím rámci oprávněna přikupovat licence dalších společností, které musí být majetkově propojené. Každá dceřiná společnost samozřejmě může zvolit také cestu vlastní licenční smlouvy.
Přestože ERP systém Green nedosahuje takového počtu referencí jako Helios Orange, představuje oproti svému menšímu, lehčímu a u zákazníků rozšířenějšímu sourozenci kompaktní ucelené řešení s velkým potenciálem do budoucna. Reference dokazují, že Green dokážou efektivně využít nejen velké společnosti, ale i zákazníci s nižším obratem a počtem zaměstnanců. Těm menším se investice do Helios Green vrací ve vysoké přidané hodnotě a dlouhodobé podpoře růstu společnosti.


Hana Klčová je analytičkou Centra pro výzkum informačních systémů, odbornou asistentkou Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a konzultantkou poradenské společnosti CVIS Consulting.

Petr Sodomka je předsedou Centra pro výzkum informačních systémů, docentem Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a jednatelem poradenské společnosti CVIS Consulting.


 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP