Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Partneři webu

Helios Orange: nejrozšířenější ERP systém na českém trhu

Pondělí, 21 Prosinec 2009 15:38

Helios-OrangeHelios Orange je nejčastěji nasazovaný ERP systém v českých podnicích od deseti do tisíce zaměstnanců. Vyvíjí a dodává jej společnost Asseco Solutions, jednička českého ERP trhu. Helios Orange představuje funkčně vyspělý a uživatelsky přívětivý informační systém, který je schopen pokrýt jak základní, tak i vysoce specializované podnikové procesy. Může se totiž opřít o celou řadu detailně propracovaných oborových řešení. Následující představení věnujeme hlavním technologickým, uživatelským, funkčním a obchodním aspektům tohoto systému.


Asseco Solutions, staronový lídr českého ERP trhu

Asseco Solutions zastává pozici jedničky mezi českými producenty ERP systémů. Má za sebou více než deset tisíc úspěšných implementací včetně zkušeností s oborovými řešeními. Zaměstnává 450 pracovníků a jeho konsolidovaný obrat za rok 2008 překročil 630 milionů korun. Společnost má celkem dvanáct poboček, z toho čtyři v České republice, sedm na Slovensku a jednu v Německu.

Uskupení Asseco Solutions vzniklo letos 1. července, kdy došlo ke sloučení dvou významných dodavatelů ERP systémů, a to slovenského Datalocku a české společnosti LCS International. Ke stejnému datu došlo i k fúzi jejich mateřských společností Asseco Slovakia a Asseco Czech Republic, čímž vzniklo nové uskupení Asseco Central Europe. Silnou pozici Asseco Solutions potvrzují i téměř dvacetileté zkušenosti obou původních firem s vývojem informačních systémů. Společnost má ve svém produktovém portfoliu celkem dvanáct základních softwarových řešení, z nichž tím nejvýznamnějším a v českých podnicích nejrozšířenějším je Helios Orange.

Základní charakteristika systému

Helios Orange je jednoznačným lídrem českého trhu firem od deseti do tisíce zaměstnanců. K 1. září jej využívalo více jak 4 300 organizací v ČR a tři sta společností v SR. Řadíme jej mezi all-in-one ERP systémy. Je schopen pokrýt hodnototvorný řetězec a podpůrné procesy výrobních, obchodních i servisních organizací. K jeho hlavním vlastnostem patří bohatá detailní funkcionalita v oblasti ekonomiky, personalistiky, plánování a řízení výroby a logistiky. Dalším důležitým rysem je vynikající poměr cena / užitná hodnota. Připočteme-li k těmto vlastnostem jednoduchost nasazení a ovládání, komplexnost řešení s možnostmi uživatelských úprav a dostatečný analytický rozsah pro běžný chod podniku, pak je zcela zřejmé, proč Helios Orange představuje velice lukrativní alternativu, zejména pro malé a středně velké podniky. Ty, v případě dalšího růstu mohou využít dalšího rozšiřování systému pomocí nových modulů nebo specifických funkcionalit, opět za velmi výhodných cenových podmínek.

Největším zákazníkem Helios Orange co do počtu uživatelů je společnost Student Agency, přední jazyková cestovní agentura a prodejce letenek v České a Slovenské republice. Systém uvedla do provozu koncem roku 2007, a to pro tři sta současně pracujících uživatelů. Za zmínku stojí také těžební společnost Mostecká uhelná, dnes člen skupiny Czech Coal, s 250 konkurenčními uživateli.

Obchodní model a partnerská síť

Helios Orange je stejně jako všechny ostatní produkty Asseco Solutions dodáván zákazníkům přímo nebo prostřednictvím některého ze svých implementačních partnerů. Přímý prodej tvoří asi čtyřicet procent z dodávek a zbylých šedesát procent připadá na nepřímý obchodní model. Produkt má v České republice celkem 43 autorizovaných implementačních partnerů, sedm obchodních a čtyři integrační partnery. Na Slovensku jsou tyto počty podstatně nižší, o dodávky Orange pečuje jedenáct implementačních partnerů a čtyři obchodní.

Autorizovaní implementační partneři se mohou kromě zavádění informačního systému podílet také na jeho vývoji. Helios Orange má šest partnerů, kteří splňují tyto podmínky. Jedním z nich je například společnost Celní software, která se podílela na mnoha implementacích modulu Cla, například ve společnosti Hyundai Nošovice. K dalším vývojářům participujícím na Helios Orange patří například společnosti IST, Gatema a Inmedias. Ve srovnání s Helios Green, u něhož se partnerské moduly nasazují pouze při jejich dodatečném zakoupení, jsou řešení partnerů Orange k dispozici v základní distribuci systému.

Master-Detail

Hlavní technologické aspekty produktu

Helios Orange nabízí plnou podporu grafického prostředí Microsoft Windows. Funguje na operačních systémech Windows XP, Vista a 7, ve výjimečných případech i na starších verzích (např. lokální instalace v menších skladech). Řešení je postaveno na dvouvrstvé architektuře klient/server. Podporuje databázovou platformu MS SQL Server 2005 a 2008. V případě menších instalací je možné využít i MS SQL Server Express Edition. Systém využívá pouze technologie tlustého klienta (na bázi Win32). Provoz je však možný i na 64bitové platformě, jejíž nasazení má význam v případě nutnosti zpracování velkého objemu dat. Tenkého klienta systém sice nemá, částečně jej ale nahrazuje tzv. Osobní portál zaměstnance (Opora).

Technologické limity aplikace se odvíjí od kombinace tří faktorů – počtu současně pracujících uživatelů, hardwarového vybavení a charakteru činnosti. Z praxe je ověřeno, že při zachování dostatečné odezvy systému lze Helios Orange nasadit pro 250 až 300 současně pracujících uživatelů. Pro databázový stroj MS SQL Server Express Edition je povolena maximální velikost databáze 4 GB, v ostatních případech je limitujícím faktorem výkonnost a kapacita hardwaru.

Osobni-portal

Vývojové prostředí a podpora komunikace

Vývojovým prostředím je Delphi 2009 Architect. Tento nástroj umožňuje programovat výkonné heterogenní aplikace klient/server a vícevrstvé databázové aplikace v prostředí Windows. Neoddiskutovatelné jsou přínosy Delphi 2009 pro programátory i uživatele systému. Prvně jmenovaným poskytuje nové funkce, procedury a příjemnější vývojové prostředí. Koncového uživatele zase potěší lepším grafickým vzhledem aplikací, novými ikonami nebo možnostmi zobrazování položek formou dalšího rozpadu – tzv. Master x Detail.

Helios Orange podporuje všechny základní protokoly pro komunikaci. Nativní integrace s MS Office umožňuje automatické doplňování dat do předpřipravených formulářů (například v MS Excel) v případě jakýchkoliv změn v systému. Synchronizace s MS Outlook umožňuje načítat e-maily přímo do systému a naopak z něj také elektronickou poštu odesílat.

Se systémem Helios Orange je možné pracovat v on-line i off-line režimu. Samozřejmostí je podpora terminálového provozu. Jednou z možností komunikace s jinými systémy je propojení přímo přes databázové prostředí prostřednictvím datových pump. Příkladem může být společnost IPS Alpha Technology Europe, výrobce LCD panelů pro Panasonic, která má výrobu pokrytou systémem SAP, ale celý ekonomický proces řídí v Helios Orange. Oba systémy jsou propojeny právě pomocí datové pumpy.

Možnosti uživatelských úprav

Nástroje pro customizaci systému můžeme rozdělit podle náročnosti na jejich ovládání do tří kategorií. Základní uživatelské nástroje dokáže ovládat téměř každý uživatel bez potřeby speciálního školení. Patří sem možnost změnit celkový vzhled uživatelského prostředí včetně ikon, nastavení oblíbených položek (modulů a funkcionalit) nebo definování vlastní nabídky pro pravé tlačítko myši. Významným nástrojem je tlačítko Nastav, pomocí něhož lze vytvářet filtry a sestavy, ukládat nastavení a do jisté míry také určovat práva uživatelům.

Druhou skupinu tvoří nástroje pro správce a školený personál. Jde o definované přehledy, kontingenční tabulky, tiskové formuláře, účetní výkazy, externí atributy, dataskop a tzv. Helios Intelligence. Zastavme se u dvou posledně jmenovaných pojmů. Dataskop představuje novou funkcionalitu, v níž lze připravit jakýsi „vlastní miniaturní systém“. Jde o uživatelský přehled, který umožňuje vytvořit vlastní pracovní plochu s informacemi z různých zdrojů systému soustředěných na jednom místě. Dataskop se nejčastěji používá k vytváření přehledů pro vedení společnosti. Helios Intelligence je integrované řešení podobné aplikacím business intelligence, není však samostatně nasaditelným modulem. Nabízí uživateli mnoho různých druhů reportů a statistik napříč celým systémem.

Poslední skupinu představují programátorské nástroje, jejichž používání už vyžaduje odborné znalosti. Slouží především k práci se složitějšími externími atributy, pro definování SQL příkazů, tvorbu pluginů atd.

Programování není jen výsadou vývojářů

Vývoj aplikací pro systém Orange se opírá o komunitu programátorů a vývojářů označovanou jako Helios Space. Ti mohou na základě smlouvy zdarma využívat vývojové prostředí Helios Interface a Helios Core a podílet se tak na tvorbě externích doplňků, tzv. pluginů.

Helios Interface je popis metod a veřejných rozhraní zajišťující komunikaci pluginu s Helios Orange. K tvorbě pluginu v tomto prostředí je možné využít jakýkoliv vývojový nástroj, který podporuje technologii COM (Component Object Model), na níž je celé řešení postaveno. Helios Core představuje nadstavbu nad Helios Interface. Jde v podstatě o vývojové jádro Orange využívající prostředí Delphi. Umožňuje zjednodušenou tvorbu editorů, unifikovanou instalaci, kontrolu konzistence databáze při nové verzi pluginu. Obsahuje sadu knihoven, které umožňují vytvářet i rozsáhlejší řešení.

Menší úpravy v systému Helios Orange mohou provádět i méně zkušení uživatelé, pokud si zakoupí tzv. nástroje přizpůsobení. Jedná se o sadu nástrojů včetně kompletní nápovědy, pomocí nichž lze provádět různé drobné úpravy, definovat tiskové formuláře, vytvářet externí atributy apod.

Uživatelské prostředí a principy ovládání

Ovládání Helios Orange vychází ze standardních možností prostředí MS Windows. Většina akcí je podporována více než jedním způsobem ovládání. Systém umožňuje pracovat celkem se čtyřmi nabídkami, které mají stromovou strukturu. Tvoří ji Přehledy, Oblíbené, Nedávné a Workflow. V nabídce Oblíbené si uživatel vytvoří vlastní strom z modulů a funkcionalit, s nimiž nejčastěji pracuje. Systém sice neumožňuje pracovat s ikonami na ploše, dovoluje ale měnit jejich vzhled v jedné ze čtyř zmiňovaných základních nabídek. Záložka Oblíbené může uživateli posloužit i k vytvoření procesního modelu.

Důležitým nástrojem pro ovládání systému je pravé tlačítko myši, které poskytuje přístup k velmi bohaté funkcionalitě. Základní menu pravého tlačítka si může uživatel sám upravit a vybrat pouze ty funkce, které často využívá. Může například provádět různé úpravy dokumentů, odesílat zprávy, provádět součty hodnot, generovat informace o aktuálním záznamu atd. Zobrazení nabídky pod pravým tlačítkem myši je možné samozřejmě také vypnout, v systému je její použití nastaveno implicitně.

Velmi cennou možností, jak zobrazovat položky v systému, je již zmíněný rozpad – Master x Detail. Jedná se o znázornění hodnot jednoho přehledu v závislosti na hodnotě jiného (nadřazeného) přehledu, například zobrazení položek dokladu.

Filtrování, práce s kartami a dokumenty

V případě, že uživatel chce vybrat jen určité záznamy, má možnost použít několik druhů filtrů. Nejjednodušší je rychlý řádkový filtr. Kromě něj existuje i tzv. rozšířený filtr, který se vytváří pomocí tlačítka Nastav. Má vysokou úroveň parametrizace, uživatel si jeho prostřednictvím může vytvořit vlastní sestavu pouze z údajů, které potřebuje. Filtr je navíc po uložení vytvořené sestavy opětovně použitelný.

Karta organizace obsahuje kromě obvyklých informací také možnost rychlého upozornění (např. firma má dluh), které se uživateli objeví při zadání jakéhokoliv dokladu s hlavičkou dané organizace. Systém podporuje rovněž připojování příloh, tzn. že přímo na danou kartu může uživatel navázat související dokumenty, a to jak přímo, tak nepřímo. Nepřímé navázání přitom znamená, že z karty organizace je možné zobrazit i dokumenty, které jsou navázány na jiné karty s hlavičkou dané organizace (například příchozí faktura).

Ke tvorbě opakovaných dokumentů, jako jsou například různé druhy smluv, lze nadefinovat text v rámci tzv. skupiny dokumentů a doplňovat pouze konkrétní informace o zákazníkovi, dodavateli, zaměstnanci apod.

Modularni-usporadani

Přehledná nápověda a využití Wikipedie

Kromě základní kontextové nápovědy má Helios Orange speciální on-line nápovědu umístěnou na webu. Pracuje na principu Wikipedie a uživatel se k ní může dostat přímo z informačního systému nebo odkazem z kontextové nápovědy. Podobně jako klasická nápověda, i Wikipedie umožňuje vyhledávání. Lze ji navíc zobrazit ve čtyřech jazykových mutacích (čeština, slovenština, angličtina a němčina). Wikipedie obsahuje také historie verzí, které využívají zejména vývojáři pro dohledání změn v nových verzích systému. Jakékoliv změny a opravy jsou zde ihned publikovány.

Jednou z nejoblíbenějších součástí Wikipedie je dokumentace, která obsahuje základní informace o ovládání a správě systému a jeho jednotlivých modulů včetně příkladů použití. Zahrnuje i distribuční pluginy, protože u nich Asseco Solutions garantuje mimo jiné i nápovědu. Součástí Wikipedie je rovněž poradna, která pomáhá řešit aktuální problémy, například změnu výpočtu sociálních dávek apod. K dispozici je dále tzv. znalostní databáze, kterou využívají zejména partneři ke sdílení informací o řešení vybraných problémů u zákazníků. I běžný uživatel zde však může najít odpověď na své aktuální otázky.

Systém a jeho modulární uspořádání

Logika systému je postavena na samostatných modulech, které využívají základní číselníky centralizované na jednom místě v systému. Systém je postaven na jádru Helios Core, kolem něhož se buduje další funkcionalita. Všechny moduly jsou provázány na účetnictví, z něhož pak lze pořizovat veškeré výstupy. Pomocí jádra lze definovat vlastní tabulky, přehledy, vazby, externí akce a atributy (uživatelské i editovatelné), triggery (popisující činnosti, které je třeba provést v případě popsané události nad databázovou tabulkou) i uložené procedury. Dále jádro podporuje automatickou kontrolu konzistence objektů s generováním změnových skriptů. V neposlední řadě umožňuje verzování pluginů s možností určit změnové skripty při přechodu na vyšší verzi.

Systém obsahuje 33 základních modulů. Kromě nich disponuje Helios Orange také moduly rozšířenými. Jejich seznam a charakteristika je součástí tzv. Katalogu řešení. Z rozšířených se postupně mohou stát moduly základní, pokud projdou certifikačním procesem Asseco Solutions. Příkladem takového „povýšení partnerského řešení“ mohou být moduly Doprava a Přepravní služby, které vyvinula společnost IST Plzeň.

Jak vznikají oborová řešení

Oborová řešení pro Helios Orange nebyla připravována cíleně na základě direktivního rozhodnutí bez dostatečné opory v praktické aplikaci a definování obchodního potenciálu. Prvopočátkem každého z nich byl specifický projekt v konkrétním oboru podnikání, který se postupně standardizoval a na jehož základě pak vzniklo oborové (branžové) řešení, opakovatelně využitelné u zákazníků ze stejného odvětví.

Oborové řešení je vytvářeno na základě prvních analýz a implementací u zákazníků. Nejprve vzniká procesní schéma obsahující všechna specifika daného oboru. Dalším krokem je analýza oboru včetně finanční analýzy a odhadu návratnosti investice. Provádí ji většinou implementační partner, který má s danou vertikálou zkušenosti a chce ji dále vytěžovat. Následně je nutné provést tržní analýzu, která už je plně v rukou Asseco Solutions. Na základě výsledků provedených rozborů se společnost rozhodne, do jaké míry je pro ni daná branže zajímavá a jakou podporu je ochotna svému partnerovi nabídnout. Existují obory, pro něž společnost Asseco Solutions připravuje řešení sama. Jedná se zejména o účetní firmy, bezpečnostní agentury, reality, média a vydavatelství. Na některých branžích se naopak podílí více partnerů, typickým příkladem je automobilový průmysl nebo energetika.

V současné době má Helios Orange největší počet implementací ve strojírenském odvětví, dopravě, spedici a celní problematice. Ve strojírenské branži využívá Orange téměř osm set organizací.

Dataskop


Jak pořídit Helios Orange

Cena pořízení se skládá z ceny samotného řešení a povinného servisního poplatku ve výši 18 procent základní ceny licence. V rámci uvedeného poplatku má zákazník zabezpečenou bezplatnou aktualizaci legislativy, opravy chyb, update a upgrade systému včetně integračních řešení, které jsou součástí dané licence a standardní služby hotline.

Cena licence se počítá na počet současně pracujících uživatelů i na počet modulů. Každý modul je jinak oceněný, přičemž se používá degresivní způsob kalkulace – čím více funkcionality zákazník pořizuje, tím klesá cena jednotlivých modulů. Existují však i speciální cenové nabídky, například pro účetní firmy, které mají mnoho samostatných databází a při využívání standardního licenčního modelu by jinak cena pro tyto subjekty byla příliš vysoká.

Licenci je možné zakoupit nebo pronajmout. Při pořízení systému lze využít několik možností financování, včetně splátkového kalendáře, pronájmu, financování od IBM umožňujícího výhodně pořídit i hardwarové komponenty či standardního leasingu.

 

Petr Sodomka je předsedou Centra pro výzkum informačních systémů, docentem Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a jednatelem poradenské společnosti CVIS Consulting.

Denisa Ferenčíková je studentkou doktorského studijního programu Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Specializuje se na výzkum v oblasti ERP a APS systemů


 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP