Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Tematické seriály

Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Partneři webu

Přínos ERP systému pro malé a střední podniky

Úterý, 17 Květen 2011 11:19

04-erpsbs-01-250pxERP systémy jsou v současnosti optimálním řešením pro zpracování firemních agend, protože jsou schopny komplexně pokrýt všechny podnikové procesy. Představují však také optimální variantu pro oblast SMB?


Mezi obecné konkurenční výhody malých a středních podniků oproti velkým organizacím patří vyšší rychlost přijímání podnikatelských rozhodnutí, inovativnost a pružná reakce na změny. Tyto výhody zároveň představují příležitosti k tomu, aby firmy lépe uspěly či stabilizovaly své postavení na trhu. Základní nevýhoda SMB segmentu naopak spočívá v omezených prostředcích na zaměstnávání odborníků, a to jak v řídicích, tak zpravidla i ve specifických činnostech, které přímo nesouvisí s předmětem podnikání (správa IT, PR a marketing, CRM, komplexní náhled na ekonomické a finanční analýzy podniku či zefektivňování organizačních procesů ve firmě vzhledem k měnícím se potřebám trhu).

Podobná omezení však lze eliminovat vhodně zvoleným ERP řešením, které má ve svém standardu zaimplementovány profesionální funkce zaměřující se na zefektivnění práce jednotlivých profesí v podniku. Po nasazení systému je mohou využívat například uživatelé, kteří jsou v podniku zodpovědní za více činností najednou a je pro ně přitom složité prohlubovat své znalosti ve všech směrech jejich kompetencí.

ERP systém může podniku dále přinést výhodu ve formě potenciálu při budoucím rozvoji. ERP produkty jsou zpravidla vyvíjeny a optimalizovány pro práci v síťovém prostředí, kdy může na jedné nabídce pracovat více uživatelů najednou. Ve chvíli, kdy má podnik na trhu potenciál k růstu, není brzděn omezeními vyplývajícími z informačního systému – v případě použitého typu licencování pouze zjistí, zda stávající licence nenaráží svými možnostmi na potřeby provozu, případně zajistí nové licence k rozšíření ERP, a může pokračovat v provozu stejným způsobem i nadále.

Vedle výše uvedené komplexnosti nabízí někteří ERP vývojáři nástroje pro úpravu již nasazeného systému, díky kterým je možné z univerzálně použitelného ERP vytvořit jedinečné řešení plně podporující veškerá specifika organizace, procesní pojetí podniku a konkurenční vlastnosti a schopnosti. Pokud jsou nástroje ERP dostatečně uživatelsky přívětivé, může po proškolení od dodavatele modifikovat ERP sama obsluha systému, což mimo jiné přináší také úspory z potenciální konzultační činnosti na úpravy ERP (obr. 1 a 2).

04-erpsbs-01

Obr. 1: Číselník obchodních partnerů před provedením uživatelských úprav

04-erpsbs-02

Obr. 2: Číselník obchodních partnerů po úpravách, které lze v ERP systému vytvořit během několika desítek minut

V neposlední řadě může být pro malé a střední podniky výhodou pružnost reakce ERP vývojáře na jejich nové podněty. Tato výhoda však souvisí se vztahem a přístupem ERP vývojářů k uživatelům. Na trhu ERP řešení lze nalézt dodavatele, kteří v rámci pořizovací ceny garantují pouze implementaci systému s následnými legislativními upgrady, na druhé straně existují společnosti, které nabízí více než standardní služby.

Nadstandardní přístup pak bývá nabízen například ve formě neustálé komunikace s uživateli, kteří mají možnost zasílat náměty a následně se také spolupodílet na vývoji nových obecných funkcionalit ERP systému. Tímto způsobem dochází k rozšiřování ERP na základě praktických zkušeností uživatele. Implementace nové funkčnosti navíc může přinést přidanou hodnotu všem podnikům provozujícím stejný ERP systém. Rozšiřování ERP systému se pak netýká pouze legislativních upgradů, ale je zaměřeno také na vývoj v oblastech nových funkčních celků a ergonomie systému (oblasti, jež mohou vést k úsporám nákladů, vyplývající z provozu ERP systému u uživatele).

Proto je při výběru nového informačního systému nutné brát v úvahu kromě jistě nezanedbatelného hlediska ceny, také další otázky typu:

  • Jaký je rozsah nabízeného systému a hodí se k mému účelu podnikání?
  • Mohou nastat komplikace při následném rozšiřování produktu?
  • Existují nástroje pro uživatelské modifikace obecného řešení, a pokud ano, jak jsou uživatelsky přívětivé?
  • Mám možnost komunikovat s vývojáři o budoucích vlastnostech ERP a ovlivnit tak jeho vývoj?

Až při porovnání všech těchto a dalších aspektů vyplývajících ze specifik podniku lze dosáhnout maximálního přínosu ERP systému v podnicích segmentu SMB.

Autor je vedoucím vývojového a analytického oddělení společnosti J.K.R., která je producentem informačních systémů Byznys ERP.


 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP