Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Partneři webu

PSIpenta.com: specialista na složité výrobní procesy

Čtvrtek, 08 Červenec 2010 15:12
psipentaInformační systém PSIpenta.com pochází z produkce německé firmy PSI. Společnost si dlouhodobě zakládá na úzké spolupráci se svými zákazníky, díky níž vzniklo unikátní řešení, které umožňuje v jediném prostředí řídit různé typy výrob. Systém PSIpenta.com ocení zejména společnosti se smíšenou výrobou a složitými výrobními procesy, kterým pomáhá především zjednodušovat řízení a zvyšovat flexibilitu. V dalším díle našeho seriálu si představíme základní technologické a funkční vlastnosti tohoto systému a seznámíme vás s jedinečným souborem nadstavbových modulů pro efektivní řízení dynamických výrobních procesů.

Zázemí silného dodavatele

Koncern PSI je druhou největší německou softwarovou firmou. Zaměstnává patnáct set pracovníků a působí v šesti pobočkách po celém Německu. Přímé zastoupení má v Rakousku, Nizozemí, Švýcarsku, Velké Británii a Polsku, prostřednictvím partnerů dodává své produkty a služby také ve Francii, Slovensku a České republice. Kromě Evropy má PSIpenta.com své zákazníky a podporu také v některých zemích Asie a severoamerického kontinentu.

Ve své mateřské zemi používá systém PSIpenta.com 550 průmyslových firem, většinou se jedná o lídry v daném odvětví. Za všechny můžeme zmínit například společnosti Audi, Volkswagen, BHS, Eisenmann, GEMÜ, Hobby a Kardex.

V České a Slovenské republice je společnost PSI zastoupena firmou IS Berghof, která je výhradním partnerem a dodavatelem řešení PSIpenta.com pro obě země. IS Berghof slouží také jako centrála lokalizace a podpory zákazníků v tomto regionu. Společně s mateřskou společností Berghof Systeme a jejími pobočkami v Německu a v Rakousku patří do skupiny Berghof Group.

Zaměření na odvětví, typy firem a výrob

Systém PSIpenta.com klasifikujeme jako Best-of-Breed ERP řešení specializované na vybrané oblasti výroby a logistiky. PSIpenta.com je nejvíce nasazována ve středně velkých a velkých podnicích z oblasti strojírenství, elektrotechnickém průmyslu a v organizacích zabývajících se výrobou technologických zařízení. Vhodná je také pro nábytkářský průmysl nebo dodavatele investičních celků.

PSIpenta.com je typickým ERP řešením pro řízení diskrétní výroby s náročnými požadavky. Naopak nehodí se pro řízení procesní výroby (chemický, potravinářský průmysl). Systém podporuje zakázkovou, kusovou, malosériovou a sériovou výrobu. Dobré uplatnění najde v organizacích zabývajících se inženýrskými pracemi na zakázku. Pro řízení hromadné výroby příliš vhodný není.

Systém lze nasadit také do výrobně-obchodních společností s velkým podílem obchodní činnosti (nikoliv však maloobchodu). Typickým příkladem takového zákazníka je společnost Schwarzmüller, výrobce automobilových přívěsů a návěsů, strojírenská firma Mahr nebo zbrojařský koncern Krauss-Maffei Wegmann.

PSIpenta.com bývá v některých případech nasazována společně se systémem SAP a rozšiřuje tak jeho funkcionalitu právě v oblasti výroby a logistiky. I v České republice se lze setkat s takovýmito implementačními projekty. Konzultanti IS Berghof mají zkušenosti s integrací se SAP ve společnosti AVL Moravia, která se zabývá vývojem spalovacích motorů a monitorovací techniky.

Technologické aspekty systému

PSIpenta.com je vybudována na třívrstvé architektuře klient/server. Vzhledem k velkému počtu podporovaných platforem můžeme bez nadsázky říct, že se jedná o platformě nezávislé řešení. Systém je nasazován na operačních systémech serveru Microsoft Windows a Unix, k nimž lze zvolit buď databázovou platformu Microsoft SQL Server, nebo Oracle Database. Na serverech řady IBM iSeries (i5/OS) je PSIpenta.com provozována s IBM DB2. Všechny podporované platformy jsou připravené k okamžitému použití v rámci standardní dodávky, a to včetně servisní podpory a údržby. Systém lze po dohodě vybudovat i na jiných platformách, ovšem s omezeným rozsahem podpory ze strany IS Berghof.

Systém byl vyvinut na bázi objektové technologie a umožňuje obsluhu prostřednictvím internetového prohlížeče. Uživatelské rozhraní podstatným způsobem usnadňuje úpravy systému a standardizovanou komunikaci při elektronickém obchodování.

Vývojové prostředí a nástroje pro přizpůsobení

Jádro systému PSIpenta.com je vyvíjeno v prostředí Penta4GL. To umožňuje zajištění nezávislosti na hardwarové platformě a vytvoření podmínek pro jednoduchou konfiguraci individuálních podnikových procesů, případně integraci dalších specializovaných řešení.

4GL je objektově orientovaný jazyk čtvrté generace, s podporou vícevrstvé intranetové a internetové architektury. Je vhodným vývojovým nástrojem pro multiplatformní řešení, protože není omezen pouze na jednu konkrétní platformu. Kombinuje možnosti běžných procedurálních programovacích jazyků, jako je například C/C++ a dotazovacích jazyků typu SQL. Díky tomuto vývojovému prostředí dosáhla PSIpenta.com zajímavého prvenství, stala se prvním objektově orientovaným ERP systémem v Evropě.

Veškeré úpravy funkčností a vzhledu systému lze provádět bez jakýchkoliv zásahů do standardního vývojového prostředí, a to prostřednictvím plně integrovaného programovacího jazyka VBA (Visual Basic for Application), případně dalších nástrojů pro uživatelské úpravy. Tento přístup má velkou výhodu zejména při přechodu na nové verze systému. Eliminuje totiž možné problémy, které by vznikaly kvůli dodatečným úpravám nebo napojování externích aplikací.

Kolaborativni-planovani-Multisite

Škálovatelnost a možnosti instalace systému

Rozdělení systému na více vrstev poskytuje vynikající škálovatelnost, a to od varianty, kdy celý systém běží na jednom hardwarovém zařízení, až po distribuci jednotlivých vrstev na samostatné fyzické jednotky. Díky těmto možnostem je řešení vhodné jak pro zákazníka s pěti uživateli, tak pro klienta, který má stovky nebo tisíce uživatelů.

Zákazník si při instalaci systému může vybrat jednu z pěti nabízených variant, které se od sebe liší zejména formou přístupu klienta k aplikaci a použitými technologiemi na serveru. Všechny varianty obsahují databázový a aplikační server, které mohou fungovat buď společně na jednom, nebo dvou (případně i více) různých serverech. Pokud zákazník nebude spokojen nebo bude vyžadovat změnu instalace například z organizačních důvodů, může jednoduše zvolit jinou variantu a systém přeinstalovat.

Komunikace a integrace s MS Office

Komunikace mezi jednotlivými částmi systému nebo externími aplikacemi je realizována prostřednictvím objektového rozhraní BOB (Business Object Broker) nebo standardního DCOM rozhraní, které mimo jiné zamezuje vzniku nekonzistence dat (např. z důvodu kopírování neexistujících měrných jednotek z kusovníků CAD systémů). Podobně automatizovaně fungují kontroly integrity také ve vztahu k uživateli systému, který je při zadávání neexistujících hodnot ihned na tuto neshodu upozorněn chybovým hlášením.

PSIpenta.com je plně integrována s aplikacemi Microsoft Office. Umožňuje vkládat jakékoliv reporty a přehledy například do MS Excel a na druhou stranu může z Office importovat potřebná data přímo do systému. Propojení však nekončí pouhým exportem nebo importem dat. Uživatelé mohou přímo ze systému tyto aplikace ovládat a provádět s nimi celou řadu operací. Mohou například vytvářet diagramy na základě přehledu o vytížení pracovníka.

Přes aplikační úroveň (DCOM) lze se systémem pracovat, aniž by jej bylo nutné spouštět. Takto je možné třeba zakládat zakázky pomocí přednastavených šablon v MS Word a ukládat je přímo do databáze ERP systému.

Jazykové mutace a nápověda

PSIpenta.com je k dispozici v různých jazykových mutacích odpovídajících lokalizovaným verzím. Jazyk, v němž chce uživatel se systémem pracovat, se volí při přihlašování. Do zvolené mutace jsou překládány kromě uživatelského prostředí také názvy vybraných polí jednotlivých objektů (např. položka „židle A/15“ se bude uživateli přihlášenému v anglickém jazyce zobrazovat jako „chair A/15“). Konkrétní překlady polí do systému zadává sám uživatel přímo přes své rozhraní (při zakládání nové položky je možné automaticky přidat překlady pro další jazyky). Samozřejmostí jsou rovněž tiskové sestavy vytvořené v požadované mutaci.

Systém obsahuje kompletní on-line nápovědu a dokumentaci ve formátu DokuWiki. Nápověda je dostupná v německém i anglickém jazyce a obsahuje různé zdroje informací, jako jsou uživatelské příručky, popisy procesů, tipy a odkazy. K dispozici je rovněž standardní nápověda pro jednotlivá pole, okna a objekty. Uživatel může nápovědu také doplňovat o své vlastní údaje.

Uživatelské prostředí a ovládání systému

Pracovní plocha systému se skládá ze dvou hlavních částí. První z nich je typická stromová struktura jednotlivých entit, která se nachází v levé části okna a lze ji zobrazit buď kompletně, nebo jen jako výběr oblíbených či aktivních objektů. Pro přepínání mezi těmito variantami slouží tlačítka v levém spodním rohu okna. Uživateli se ve stromu objeví vždycky jenom ty entity, na které má oprávnění.

Druhou část tvoří náhled konkrétního zvoleného objektu, který lze zobrazit v jednom z pěti základních typů oken, jimiž jsou filtr, přehled, detail, kombinace přehled/detail nebo operační okno. Standardní postup při výběru požadovaného objektu je takový, že se nejdříve spustí filtr, z něhož se uživatel dostane do přehledu a odtud do detailu vybraného objektu (případně jeho instance).

Jednou z nesporných výhod systému je intuitivní ovládání na bázi webového prohlížeče Microsoft Internet Explorer. Systém lze plně obsluhovat kromě myši také prostřednictvím klávesnice. Všechny možné operace pro příslušnou oblast systému jsou přehledně zobrazené v místní nabídce, kterou lze vyvolat pravým tlačítkem myši nebo adekvátní klávesou.

Do aplikace lze kromě standardního postupu přistupovat i prostřednictvím aktivních ikon odkazujících na konkrétní oblast (např. objekt nebo jeho instanci), které mohou být umístěné přímo na ploše operačního systému nebo zasílané elektronickou poštou.

abc-rozlozeni-zasob

Funkční struktura systému

PSIpenta.com je rozdělena do tří funkčních vrstev. První z nich tvoří standardní instalace dodávaná jako základní ERP řešení. Druhou představuje balík modulů a funkcionalit, souhrnně označovaný jako PSIpenta Adaptive. Do třetí vrstvy spadají všechny ostatní funkcionality, které je k systému možné dodat nad rámec základního řešení.

Základní ERP řešení obsahuje kromě technologického jádra systému nejčastěji užívané moduly a funkčnosti. Patří sem nákup, prodej, skladové hospodářství, TPV, výroba, standardní expedice a kalkulace. Součástí funkčního standardu jsou dále správa dokumentů, workflow a nástroje pro přizpůsobení a integraci externích řešení.

Standard doplňují externí aplikace

Základní ERP řešení se samozřejmě neobejde bez pokrytí podpůrných procesů – řízení lidských zdrojů, ekonomiky (finančního a manažerského účetnictví) a správy majetku. Tyto aplikace patří tedy neodmyslitelně do první funkční vrstvy systému PSIpenta.com – jedná se ale o externí řešení. Obvykle se pro tyto oblasti integruje software mezinárodně respektované společnosti Varial Software, která je specialistou na ekonomické moduly. IS Berghof však nabízí vlastní cestu, v ČR a SR úspěšně nasazuje řešení od českého dodavatele, společnosti HSF, která poskytuje aplikace více odpovídající potřebám tuzemských podniků. Na přání zákazníka lze k systému PSIpenta.com integrovat jakékoliv jiné řešení.

V rámci dodávky systému PSIpenta.com nemůže chybět ani podpora manažerského rozhodování. Za tímto účelem se nejčastěji nasazují špičkové nástroje platformy Cognos, která poskytuje jak možnosti reportingu, tak multidimenzionálních analýz. Základní ERP řešení obsahuje i některé neobvyklé funkcionality. Jako příklad uveďme podporu pro řízení elektronického kanbanu, konsignačních skladů na straně nákupu i prodeje a dodavatelských řetězců včetně metod VMI a ECR.

Kolaborativní plánování

PSIpenta.com podporuje rovněž nejvyspělejší koncept řízení dodavatelských řetězců, tzv. kolaborativní plánování (CPFR), pro nějž se vžilo označení „multisite“. Multisite zajišťuje plánování napříč více podnikatelskými entitami, ať už je tvoří závody jedné korporace, nebo samostatné podniky jednoho dodavatelského řetězce. Cílem kolaborativního plánování je zabezpečit aktuálnost informací, centrální údržbu dat a vzájemnou konsolidaci všech samostatných organizačních jednotek dané společnosti, obchodní skupiny nebo síťové struktury. PSIpenta.com v této oblasti umožňuje společné plánování a predikci v oblasti zásob, automatizované zúčtování dodávek a on-line převzetí výrobní dokumentace mezi jednotlivými závody. Jednotlivé prvky struktury je dále možné sdružovat do logistického podniku se společnými kmenovými daty a procesy, a to bez ohledu na to, jestli patří do jednoho právního subjektu, nebo nikoliv.

Významnou referencí PSIpenta.com v této oblasti je společnost Schwarzmüller, známý výrobce automobilových přívěsů, návěsů a různých typů nástaveb. Právě schopnost systému pracovat s více závody najednou byla pro tuto firmu klíčovým faktorem při rozhodnutí o pořízení PSIpenta.com. Společnost má celkem deset poboček v Německu i v zahraničí a zajištění automatizace logistických a dalších navazujících procesů mezi nimi je nesmírně důležitá hlavně z důvodu minimalizace nákladů a udržení požadované flexibility.

Řízení dynamických výrobních procesů

PSIpenta.com obsahuje speciální funkční balík aplikací nazvaný Adaptive Manufacturing Control (AMC). Jde o unikátní moduly určené pro řízení dynamických výrobních procesů, které generují přínosy na základě analýzy historických dat ERP systému a následné optimalizace, regulace a pokročilého plánování výroby.

Aplikace AMC vyvinula společnost Berghof Systeme, a to zcela nezávisle na řešení PSIpenta.com. Proto je také lze nasadit s konkurenčními ERP systémy. Koncern PSI si však uvědomil unikátnost a možnosti tohoto řešení, a proto jej zahrnul přímo do systému PSIpenta.com pod názvem PSIpenta Adaptive.

Adaptivní regulace má za úkol zajistit hladký průběh zakázek výrobou, dodržování termínů, kratší průběžné doby, vyšší výkonnost výroby a další aspekty vedoucí k zeštíhlování výrobních procesů a uspokojení zákazníka. Některé dílčí cíle se však navzájem vylučují (např. krátké dodací lhůty často snižují likviditu) a najít ideální řešení je velmi těžkým úkolem. PSIpenta.com proto nabízí ve svém řešení AMC automatizované mechanismy a ukazatele pro regulaci likvidity, které pomáhají řešit právě tento zmiňovaný konflikt cílů.

Využití adaptivních regulátorů a jejich přínosy

Vícestupňové adaptivní regulátory bývají nasazeny na různých úrovních plánování, kde na základě řídicích signálů dynamicky nastavují parametry ERP systému v souladu se stanovenými cíli. Aplikace AMC rozšiřují standardní funkčnost systému PSIpenta.com ve třech oblastech. První z nich je oblast kmenových dat, kde systém prostřednictvím samoregulačních mechanismů (SRM) provádí prognózy spotřeby jednotlivých položek, vypočte a dále reguluje dispoziční řídicí veličiny typu objednací množství, pojistná zásoba, bod objednání apod. Následně probíhá dynamická synchronizace procesů (DSP), jejímž úkolem je on-line sledování a řízení reálných zakázek a operativní řešení vzniklých problémů (např. když se zakázka dostává do časového skluzu). Poslední oblastí, kterou se adaptivní regulace zabývá, je řízení kapacit (DSP3), tzv. trojrozměrná konstelace vytížení kapacit.

Součástí adaptivní regulace je také funkcionalita CTP (capable-to-promise), která slouží pro výpočet nejbližšího možného realizovatelného termínu dodání zakázky a díky kombinaci dopředního a zpětného způsobu plánování zabraňuje stanovení počátečních termínů do minulosti. Na základě těchto plánů se rezervují skladové položky a plánují příjmy materiálu. V případě, že je počáteční datum zakázky pevně stanoveno, systém vyhodnotí všechny zdroje a skladové položky, které ohrožují dodací termín. Při plánování se berou v úvahu omezené kapacity a výroba se rozvrhuje tak, aby nedošlo k přetížení kritických pracovišť. Výsledná struktura zakázek se pak přehledně a srozumitelně zobrazí prostřednictvím Ganttova diagramu.

Před samotnou implementací AMC provádí konzultanti IS Berghof u každého zákazníka důkladnou analýzu všech relevantních procesů a hledají oblasti, v nichž mohou být adaptivní regulátory přínosem. Na základě analýzy současného stavu jednotlivých procesů a odhalení největších problémů pak odhadují, jakých úspor a v jakém čase může společnost dosáhnout.

Pořízení systému, implementace a servisní služby

Informační systém PSIpenta.com lze pořídit v podobě licencí na pojmenované uživatele. K dispozici jsou tři druhy licenci: standardní, která zajišťuje plnou funkčnost, info licence určená pouze pro čtení a automatická licence sloužící pro přístup k externím programům.

Obvyklá doba implementace systému PSIpenta.com se pohybuje kolem devíti měsíců v závislosti na pořizovaných modulech a rozsahu řešení. Při bezproblémovém průběhu projektu lze dobu implementace zkrátit až na šest měsíců. Rychlé a nákladově úsporné nasazení systému v žádném případě neznamená nižší kvalitu celkového řešení. Projekt lze uspíšit na základě struktury systému a metodiky implementace, která se v některých rysech významně liší od většiny konkurenčních pracovních postupů.

Součástí smluvního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem je servisní smlouva. Ta zajišťuje veškeré potřebné služby, včetně hotline, helpdesku, bezplatného odstranění závad, dostupnosti nových verzí systému a průběžné aktualizace legislativy. Každému zákazníkovi je přidělen vlastní odpovědný pracovník, který má za úkol pomoci mu při řešení problémů a dohlížet na jeho spokojenost.

Petr Sodomka je předsedou Centra pro výzkum informačních systémů, docentem Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a jednatelem poradenské společnosti CVIS Consulting. Denisa Ferenčíková je asistentkou Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Specializuje se na výzkum v oblasti ERP a APS systémů.


 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP