Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Tematické seriály

Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Partneři webu

Představujeme ERP systémy na českém trhu - QAD

Středa, 17 Červen 2009 09:52

QAD – špičkové řešení pro průmyslové podniky

QAD Podnikové řešení QAD Enterprise Applications patří do první desítky světového ERP trhu. Jeho tvůrce, americká společnost QAD, šla nejprve cestou definování cílových odvětví, na něž se posléze zaměřila při vývoji svého ERP produktu. Podařilo se jí tak vytvořit detailně propracovanou funkcionalitu pro vybrané obory podnikání, kterou dnes oceňuje více jak šest tisíc zákazníků po celém světě. Dnes si představíme nejen možnosti tohoto systému, ale i nejvýznamnější projekty, které v ČR a SR realizovala společnost Minerva, významný implementační partner QAD pro region střední a východní Evropy.

 

Architektura, technologie a uživatelské rozhraní systému

Tříúrovňová architektura systému QAD je postavena na principu klient/server. Postupně je transformována na servisně orientovanou architekturu (SOA). Například nový základ modulu financí (Enterprise Financials) je napsán již v prostředí SOA. Systém umí pracovat se standardy SOAP, UDDI, WSDL a strukturovanými dokumenty v XML.
Výhodou systému QAD je hardwarová nezávislost. Z operačních systémů je podporován Windows Server, Unix a Linux, výjimku tvoří proprietární operační systémy od IBM (OS400, VM a MVS). Z databázových systémů je možno volit mezi nativní platformou Progress, Oracle Database a MS SQL Server. Pro zajímavost: databázovou platformu Progress využívá většina zákazníků Minervy. Patří k nim mimo jiné i pekárenská společnost United Bakeries, která pracuje s přibližně 550 GB uložených dat, nashromážděných během dvou let. Data přitom zatím nebylo nutné přesouvat nebo archivovat.

K interní komunikaci mezi moduly, jednotlivými instancemi QAD softwaru a případně dalšími konkurenčními aplikacemi slouží tzv. QXtend rozhraní (balík služeb QAD EA). To například umožňuje, aby závody jedné organizace, dislokované na různých místech a pracující v různých legislativních podmínkách, přistupovaly k jedné entitě – databázi mateřské nadnárodní korporace – a pracovaly ve svém vlastním prostředí respektujícím všechny nezbytné požadavky. QXtend lze dále využít pro externí integraci.
QAD nabízí současné využití více typů uživatelského rozhraní. Základní uživatelské prostředí je postaveno na platformě Microsoft .NET, vytvořeno a vyvíjeno v Microsoft Visual Studiu a C#. Přístupy k funkcím, ale i ke konkrétním polím lze definovat přímo pro daného uživatele či roli. Uživatelské rozhraní lze přizpůsobit rovněž podle oblasti, kterou pracovník (finanční ředitel, skladník) obsluhuje.
Užitečnou funkcí je definice odkazů ke konkrétním hodnotám a polím, a to buď napříč systémem do jiných funkcí a modulů, nebo i vně systému (CAD soubor, webové stránka).

Rozhraní QAD
Obr. 1: Rozhraní QAD: znakové, .NET a rozhraní pro RF terminál

Významný prvek v systému představují tzv. procesní mapy, které lze tvořit přímo u zákazníka, nebo lze použít a upravit mapy přednastavené, zejména ve verzi QAD EA Rapid. Jedná se o lokální označení pro zrychlený způsob implementace určený pro menší společnosti, při němž se využívá předpřipravených procesů pro daný průmyslový segment.
Procesní mapy nepředstavují pouze modelovací nástroj, jde o integrální součást systému, která může sloužit přímo k jeho ovládání. Pokud chce uživatel vidět například tvorbu zakázky, systém ukáže podrobnější mapu a její rozpad přesně dokládající průběh tvorby zakázky. Přes mapu lze zakázku do systému i zadat, a to tak, že systém rovnou spustí funkci pro založení zakázky a mapu převede do navigačního sloupce. Systém tak lze ovládat nejen přes menu, ale i přes mapy procesů. Tuto skutečnost oceňují mimo jiné také auditoři ISO standardů.

Modeler procesů
Obr. 2: Modeler procesů z pohledu koncového uživatele

Hlavní nástroje pro řízení průmyslového podniku

Základ systému QAD je postaven na plánování a řízení výroby a všech návazných procesech. Systém je proto určen zejména pro výrobní podniky vybraných segmentů (automobilový, strojírenský, spotřebitelský, farmaceutický, potravinářský a nápojový), kterým nabízí vynikající funkční podporu nejen pro plánování a řízení výroby a navazující logistické procesy, ale také pro řízení ekonomiky, financí, majetku, údržby a dalších důležitých oblastí.
Společnost QAD se dlouhodobě zaměřuje na funkční posílení a rozšiřování systému o speciální systémy, zejména na stejné technologické bázi jako ERP systém, která již k němu byla integrována. Jednou z významných akvizic byl v roce 2003 CRM/SFA, dnes QAD CRM. Dalším se stal QAD Warehousing (dříve AIM) pro řízení rozsáhlých dynamických paletových skladů. Podstatný přínosem do rodiny produktů QAD byla také aplikace MTL určená pro enterprise asset management, dnes pod názvem QAD EAM. Tento modul obsahuje kompletní řízení majetku a údržby budov včetně strojů, nástrojů a náhradních dílů. Tuto aplikaci využívá v ČR například nadnárodní společnost Arvin Meritor.
V rámci systému QAD je integrováno externí APS řešení Preactor, které běží na stejné platformě jako ERP systém a využívá totéž uživatelské prostředí. Řešení Preactor v ČR implementovala Minerva ve čtrnácti organizacích, převážně z oblasti automobilového průmyslu a strojírenství.

Struktura QAD aplikací
Obr. 3: Struktura QAD aplikací

Co nelze podcenit u výroby?

Zejména u procesní výroby je důležitá oblast technologické přípravy výroby včetně definice receptury, velikosti dávek, obrácených kusovníků (co/by-product), kdy z výrobního procesu vystupuje více souběžných hlavních výrobků (co-products) a výrobky vedlejší (by-products). Tento rozpad opačným směrem se vyskytuje například u masné výroby a má velké dopady do kalkulací, které tak mění svou strukturu, a dále do plánování a hlášení výroby.
Výroba vyžaduje také pečlivé řízení jakosti včetně neshod, problematiky šarží, mapování skladů, kdy se omezí pohyb surovin a materiálu tak, jak budou skladem procházet. U neshodných výrobků probíhá rozhodování o použitelnosti suroviny s dopadem do plánování. Systém QAD nabízí řízení jakostních testů včetně generování jakostních příkazů, na základě kterých se sbírají naměřené údaje. Ty se dále evidují a hodnotí v systému. Díky těmto záznamům je zaručena zpětná dohledatelnost pro každý konkrétní výrobek.
Ve výrobě obecně je velmi důležitý způsob jejího sledování a odvádění. K nejužitečnějším pomocníkům patří čárové kódy, které využívá devadesát procent zákazníků Minervy. Čárové kódy výrazně snižují jednak pracnost evidence šarží či sériových čísel u surovin a materiálů, jednak zjednodušují hlášení práce například přes terminály přímo ve výrobě. Čárové kódy umožňují zaznamenat začátek a konec výrobní operace, začátek a konec seřízení stroje, odvádění po operaci atp. On-line nahlašování znepříjemňuje, či dokonce znemožňuje manipulaci s výsledky výroby. Někteří zákazníci, například společnost Magna Cartech, mají navíc vizualizační tabule založené na barevném zvýraznění neplnění stanovených hodnot.

Vizualizace v Magně
Obr. 4: Elektronická nástěnka ve společnosti Magna

Jak uspět v automobilovém průmyslu

Podnikové řešení QAD má nasazeno 17 z 25 nejlepších mezinárodních dodavatelů v automobilovém průmyslu. Řada z nich působí i v ČR, například Lear, Johnson Control, Magna Cartech, Valeo. Pro kompletní řízení používají QAD také nadnárodní zákazníci z řad OEM.
Společnosti QAD a Minerva vychází tomuto průmyslu vstříc, například aktivním členstvím v evropské automobilové asociaci Odette a americké AIAG (QAD). Podílí se tak na definici a vývoji standardů uplatňovaných v automobilové vertikále. Minerva má také vlastní specialisty pro standard MMOG/LE (Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation) a je autorizovaná pro školení v celé ČR a SR. Jedná se o globální směrnici zahrnující obsáhlý celek podnikových praktik a postupů pro řízení materiálového hospodářství a logistiky.
Automobilový průmysl řídí vztahy s dodavateli pomocí odvolávek, rozvrhů, předpovědí (forecastů), EDI (electronic data interchange), případně konceptu JIT. EDI představuje dnes již neopomenutelný standard, který zjednodušuje a zrychluje komunikaci v řetězci. Zákazník místo běžných objednávek pravidelně zasílá forecasty a k nim odvolávky, v nichž je často „i na hodinu“ přesně uvedeno, co má být distribuováno.
Novinkou posledních let je JIT sequencing modul. Zákazník neposílá jenom forecasty a odvolávky, ale přímo sekvenční čísla i na minutu vypočtených dodávek. Dodavatel podle toho musí naplánovat, vyrobit a opatřit dodávky sekvenčními čísly, které přitom nelze na produkty umístit již ve výrobě. Mohou být totiž na poslední chvíli změněny, a proto se přidělují až v okamžiku expedice. Výrobky se zašlou zákazníkovi, ten načte jejich sekvenční čísla, podle nichž jsou přemístěny rovnou do montáže na určenou pozici. V montáži se na základě těchto čísel může měnit i charakter artiklu, například zelené auto má kožený potah, zakódovaný v čísle.
Zajímavým specifikem automobilového průmyslu je tzv. selfbill (samofaktura), který nahrazuje vystavování faktury. Systém eviduje dodávky a objem fakturace, zákazník posílá přímo peníze. Systém páruje došlé peníze s fakturací, která by měla proběhnout, a ukazuje rozdíly (došlo méně peněz) a zajišťuje i účtování. Organizace si sama podle přijatých peněž vystaví fakturu, která je evidována pouze v systému. Tuto problematiku řešila společnost Minerva například pro komunikaci s Volkswagenem a ve světě společnost QAD pro Ford.

Strojírenství a slévárenství

V oblasti strojírenství a metalurgie podniká jeden z největších zákazníků Minervy, společnost Unex. V době, kdy ještě firma existovala samostatně, realizoval krizový management jako jedno z prvních opatření investici do informačního systému. QAD byl napojen na historicky používané řešení APS. QAD provede MRP plánování, ve kterém vyhodnotí poptávku, zohlední technologii, optimalizace nastavené k artiklům, zásoby, rozpracovanost a materiál na cestě a vygeneruje příkazy k výrobě a požadavky na nákup. Příkazy jsou vstupem do APS plánování, které zajistí přesnější plán v čase do omezených kapacit a takto zpřesněný plán vrátí do QADu pro následné řízení výroby. Spolupráce obou systémů funguje na principu nočních dávek, z důvodu velkého množství artiklů a operací, které se pohybují ve statisících.
Vizí společnosti Unex při pořizování systému bylo, aby umožnil pokrýt chod společností, které se do budoucna stanou předmětem akvizice. Tato situace nastala v roce 2006, kdy Unex zakoupil firmu Moravská železárna. Poté se akvizice uskutečnily na Slovensku (Unex Slovakia) ve výrobním závodě ve Snině a také ve slévárenském podniku Prakovské oceliarské spoločnosti. Minerva byla v této společnosti úspěšná díky referenci ze slévárny Metal Steel v Dubnici nad Váhom (dříve Metalurg), kde QAD kompletně řídí slévání široké škály speciálních směsí. Řízení slévárny je obecně pro každý informační systém oříšek. Zásadním problémem je fakt, že i když je znám požadavek na výsledek, dopředu nelze říci, co se přesně vyrobí. Vznikne-li produkt odlišné povahy, než určoval požadavek, musí systém umět vzniklou situaci ošetřit.
Řešení QAD bylo rozběhnuto v roce 2008 rovněž ve společnosti VOP 025 v Novém Jičíně zaměřené na specializovanou výrobu a opravu tanků. Složité řízení výroby je uplatněno také u společnosti Sklostroj vyrábějící na zakázku velká zařízení na výrobu skleněných lahví.

Spotřební a nábytkářský průmysl

V oblasti spotřebního průmyslu ukončila Minerva nedávno implementaci QAD u největšího výrobce barev, společnosti Colorlak. Její součástí je dnes také Ecolak, výrobce fasád, a Pantercolor, distribuční síť pro ČR a SR, zahrnující okolo dvaceti středisek s vlastními sklady a regionálními prodejci.
Mezi další zajímavé reference patří nábytkářská firma Jitona. Zde byla provedena implementace QAD (tehdy MFG/PRO) již v roce 1998. Společnost postupně přešla na částečný outsourcing (on-demand řešení) a v roce 2004 se rozhodla pro plný outsourcing informačního systému. Tento přístup byl zvolen i pro společnost Tusculum, kterou Jitona odkoupila a v níž byl rovněž nasazen ERP systém QAD.
Další úspěšný projekt byl uskutečněn u výrobce dřevěných podlah, společnosti Magnum Parket. Již během několika týdnů se Minervě podařilo připravit řešení implementace a poté byl proveden opět kompletní outsourcing.
Minerva uspěla také u výrobce kovového nábytku, společnosti metal design slovakia. Management byl zprvu překvapen množstvím procesních změn, po čase se však ukázalo, že činnosti, na které byli ve firmě zvyklí, se dají dělat jinak a podstatně lépe. Díky provedeným procesním změnám byla společnost schopna splnit požadavek svého švédského majitele, který očekával od implementačního projektu zkrácení termínů dodávek ze tří na jeden týden. Specifikem této společnosti je B2B komunikace se švédskými partnery (v Rakousku, Německu apod.). Do QAD jsou načítány jejich elektronické požadavky jako speciální objednávky, které prochází odpovědná osoba a tvoří z nich zakázku. Před dvěma lety byl navíc zřízen velkosklad, aby se produkty nemusely vozit do Švédska a odtud zpět po Evropě. Tento sklad řídí plně automatizovaný QAD Warehousing, a to včetně systému čárových kódů.

Potravinářství a nápojový průmysl

Mezi prestižní potravinářské zákazníky dlouhodobě pracující s QAD, patří společnosti Hamé Babice, Madeta nebo největší pekárenská skupina ve střední Evropě United Bakeries. Hamé již byla velkou korporací samostatných akciových společnosti (Babice, Podivín, Otma, Mařatice, Kunovice, Hamé Slovakia), když uskutečnila jedno z největších a nejnáročnějších výběrových řízení, které kdy vůbec v českých podnicích proběhlo. Cílem bylo vybrat systém, který dokáže zvládnout finanční a logistické řízení takto rozsáhlého holdingu.
Pilotním místem projektu byly Babice, kde proběhla kompletní implementace včetně přímého reengineeringu. Ve všech společnostech bylo zavedeno EDI a HACCP, což je systém řízení jakosti na základě definice kritických kontrolních bodů. Poté co „základ“ systému fungoval, byly spouštěny další speciální moduly včetně přímé podpory obchodníků v terénu (SFA) a prodeje z aut. QAD byl dále nasazen v Hamé Rusko i v Hamé Rumunsko.

Přehled zásob
Obr. 5: Grafický přehled o stavu zásob

Nápojový průmysl se z hlediska požadavků na funkcionalitu ERP systému překrývá v řadě věcí s potravinářskou výrobou, a to například v oblasti řízení vratných obalů. Modul výroby počítá i se strukturalizací obalů, takže lze definovat vratný obal pro množství výrobku, který dále spadá do jiného vratného obalu (např. se definuje 0,7 litru limonády do jedné lahve, dvacet lahví do jedné bedny atd). Pokud zákazník objedná určité množství lahví nebo litrů, systém dopočítá obaly a navrhne počty pro expedici. Obaly mohou být navíc různého druhu, například evidenční, fakturovatelné nebo zálohové, s čímž umí QAD pracovat.
Základem výroby nápojů je proces míchání, do něhož vstupují položky, které není třeba definovat v kusech nebo v hmotnostních jednotkách. Na vstupu se pracuje s koncentrací výchozí látky a velikostí dávky podle výrobního zařízení. Systém pak propočte, kolik vznikne hlavního produktu a kolik produktů vedlejších, a na ně vytváří kalkulace. K těm se stanoví tzv. rozpad, z něhož vyplyne, že například hlavní produkt jako výsledek procesu bude vázat osmdesát procent nákladů.
V systému QAD lze řídit i tzv. private labels, a to jako samostatný artikl. V kusovníku je tak podchycena etiketa, která k nim patří, případně rozdílné balení, podle nichž lze plánovat.
Podniky obou zmíněných vertikál ocení široké možnosti pro podrobnou cenotvorbu každé položky, a to na základě přesných informací o nákladech, jejich vývoji, plánové a výsledné kalkulaci na šarže. K řízení cenotvorby slouží podrobně nastavený a upravený controlling a speciální nástroj, tzv. dynamická cenotvorba.
Systém QAD obsahuje také unikátní možnosti pro řízení kalkulací a tvorbu kalkulačních vzorců tzv. nákladové soustavy. Standardní soustava nákladů je využívána jako plánová kalkulace (na úrovni pevných nákladů) a běžná soustava nákladů může zobrazovat aktuální kalkulaci (na úrovni váženého aritmetického průměru). Systém také umožňuje porovnání nákladů na výrobu daného artiklu v různých místech a s rozdílnou technologií.
Velmi důležitým pomocníkem souvisejícím s řízením nákladů je tzv. odchylková metoda. Princip spočívá v kontrole nákladů již v průběhu realizace zakázky a jejich srovnávání s plánem. Sledují se odchylky v čase, na základě nichž pak systém vydává upozornění.

Dynamická cenotvorba
Obr. 6: Dynamická cenotvorba v systému

Zdravotnická výroba

Zdravotnická výroba, jako další významná průmyslová vertikála, zahrnuje výrobu materiálů, nástrojů a pomůcek pro zdravotnická zařízení a zároveň farmaceutickou produkci. Na první pohled nevypadá toto spojení jako zcela běžné, nicméně požadavky na systém jsou u obou výrob velmi podobné. Jedná se o procesní i diskrétní výrobu, jejíž pokrytí nabízí QAD v jednom softwarovém balíku. Závisí pouze na zákazníkovi, kterou z nich využije.
Farmacie má rovněž řadu společných požadavků s potravinářskou výrobou, patří k nim například možnost rozšířeného sledování exspirace či podpora dosažení GMP (správná výrobní praxe), což je důležitý soubor legislativních pravidel, která jsou závazná pro výrobce léčiv.
K významným zákazníkům Minervy z oblasti zdravotnické produkce patří společnost Spofa-Dental, která se orientuje na výrobu nekovových dentálních materiálů. Spofa-Dental nasadila systém QAD již v roce 1995, kdy měla tři pobočky a 290 zaměstnanců. Hlavními přínosy implementace bylo zavedení centrálního plánování, nákupu a expedice. Výrazně se také zvýšila průchodnost výrobou, zpřesnilo se sledování šarží a zprůhlednily náklady na výrobek. Za hlavní přínos lze označit prokazatelný pokles zásob o 23 procent, a to po třech měsících plánování v systému.

Hana Klčová
Autorka je analytičkou Centra pro výzkum informačních systémů, odbornou asistentkou Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a konzultantkou poradenské společnosti CVIS Consulting. 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP