Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Partneři webu

SappyCar: ERP řešení pro automobilový průmysl

Úterý, 25 Květen 2010 09:38

carSAP je již po mnoho let světovou jedničkou mezi podnikovými informačními systémy. Systémy SAP dominují především v nadnárodních korporacích a velkých organizacích veřejné a státní správy. Na bázi SAP Business Suite jsou však úspěšně rozvíjena také oborová řešení pro středně velké výrobní a obchodní firmy, které pod názvem SAP Business All-in-One budují a implementují téměř výhradně partnerské organizace. Jednu z nejvýznamnějších na českém trhu, společnost Aimtec a její produkt SappyCar, si představíme v následujícím díle našeho pravidelného seriálu.

Profil dodavatele

Aimtec je ryze česká společnost se sídlem v Plzni. Vznikla již v roce 1996 jako původní poradenská a konzultační firma s několika málo zaměstnanci. Nyní zaměstnává devadesát pracovníků, její obrat činí 95 milionů korun (2009). Více než sedmdesát procent obratu tvoří zakázky z automobilového průmyslu a logistiky. Klíčovým produktem, který pro tento segment Aimtec vyvíjí již deset let, je Delivery Chain Integrator (DCI) určený pro řízení interní logistiky z pohledu operativy. DCI se opírá o technologie čárového kódu a o unikátní značení a sledování přepravních manipulačních jednotek uvnitř systému. Provozují jej například společnosti Staropramen, Karlovarská Becherovka nebo Miele.

Další důležitou sférou zájmu společnosti Aimtec je poskytování implementačních a konzultačních služeb k dodávce ERP systémů podnikům s diskrétním, velkosériovým nebo hromadným typem výroby. Aimtec má bohaté zkušenosti s několika různými ERP systémy, jejichž implementaci se v určitých obdobích věnoval, ovšem časem z nejrůznějších důvodů tyto platformy opustil. Od roku 2005 se věnuje již výhradně jen ERP na bázi SAP Business All-in-One.

Výčet aktivit nezbytných pro IT dodavatele specializujícího se na automobilový průmysl by nebyl úplný bez podpory EDI. Aimtec v této oblasti spolupracuje s firmou Axway, jejíž řešení TradeSync Integration Manager dodává právě pro pokrytí EDI komunikace v rámci svých projektů a pro integraci se systémy třetích stran. Tento robustní produkt slouží ke komunikaci se zákazníky, integraci dodavatelů a řízení logistiky na bázi just-in-time. Podporuje všechny důležité standardy (ODETTE, EDIFACT, VDA atd.) a je plně propojitelný s ERP systémem SAP i řešením DCI. TradeSync je nasazen například ve společnosti C. S. Cargo, která patří k předním poskytovatelům služeb v oblasti mezinárodní a vnitrostátní dopravy, spedice a logistiky, a to i mimo země Evropské unie.

Konkurence ze strany dodavatelů produktů SAP je v ČR velmi silná, stejně tak je tomu u ERP řešení jiných výrobců, ať už světové, nebo tuzemské provenience. Aby Aimtec mohl této konkurenci úspěšně čelit, rozhodl se připravit vlastní řešení s přednastavenou funkcionalitou, která by pro určité skupiny odvětví představovala kvalitativně vysoký standard za přijatelnou cenu.

Tak vznikla odvětvová řešení SappyCar (pro výrobce a dodavatele v automobilovém průmyslu), SappyTrade (pro výrobně-obchodní společnosti) a SappyManufacturing (pro výrobní podniky). Tato řešení mohou být nasazována již za 150 člověkodnů práce a od ceny tři a půl milionu korun za projekt. Neoddělitelnou součástí konceptu All-in-One je samozřejmě funkční pokrytí podpůrných procesů (ekonomika, personalistika a mzdy) a elektronické komunikace. Aimtec rovněž nabízí vlastní ucelené řešení SappyWMS pro pokročilé řízení skladů v produktu SAP. K významným zákazníkům, užívajícím odvětvová řešení na bázi SAP patří AISIN Europe Manufacturing Czech, Lukov Plast (SappyCar) nebo Plzeňský Prazdroj (SappyWMS).

sap-01

Jak se vyznat v nabídce SAPu

Vzhledem k častým změnám v pojmenování produktových řad a používání více zástupných názvů (SAP R/3, mySAP.com, SAP ERP, SAP All-in-One apod.) se neobejdeme bez vysvětlení, co vlastně společnost SAP dodává pro plánování a řízení podnikových zdrojů na český trh.

Produkt určený do nejnižšího segmentu trhu, tedy do malých podniků, se jmenuje SAP Business One. Jde o sadu aplikací, které byly vybudovány na základě akvizice izraelské společnosti TopManage. Vzhledem k tomu, že se tomuto produktu budeme věnovat na jednom z příštích dílů seriálu, nyní zmíníme pouze to, že s následujícími aplikacemi používajícími jádro SAP ERP nemá v podstatě nic společného.

Základním a zároveň nejvyšším produktem je SAP Business Suite, který představuje rozsáhlou sadu aplikací určených pro většinu odvětví. Kromě funkcionality pro interní procesy výrobních, obchodních, servisních firem, stejně jako organizací státní správy obsahuje detailní podporu pro externí nebo specifické oblasti, jako jsou CRM, SCM, PLM, BI atd. Technologickým základem tohoto stěžejního a nejrozsáhlejšího produktu je aplikační a integrační platforma SAP NetWeaver, která kromě jiného poskytuje otevřený zdrojový kód a nástroje pro vývoj komponent systému. Z aplikačního hlediska tvoří SAP Business Suite jádro – obvykle nazývané jako SAP ERP (dříve SAP R/3) – a doplňkové součásti, které se společně s jádrem zavádějí dle potřeb zákazníka.

Produktem střední třídy, z něhož mimo jiné vychází odvětvová řešení společnosti Aimtec, je SAP Business All-in-One. Tento systém vychází ze stejného technologického a funkčního základu jako SAP Business Suite. Je určen pro středně velké organizace s tím, že respektuje složitost procesů a vysoké nároky na jejich řízení, jako by se jednalo o velké podniky. Na druhou stranu vychází z faktu, že středně velké firmy si nemohou dovolit investovat takové prostředky do implementace a rozvoje systému jako korporace nebo rozsáhlé organizace veřejné a státní správy. Jak bylo dosaženo tohoto kompromisu?

Pro SAP Business All-in-One dodává jeho výrobce 25 globálních přednastavitelných šablon odrážejících požadavky vybraných odvětví a nejlepší oborové praktiky, na jejichž základě pak partnerské organizace budují oborová řešení. Mohou postupovat tak, že v implementační fázi upravují na míru danou oborovou šablonu výrobce, anebo předem připraví detailnější řešení pro vybraný obor (SappyCar) nebo soubor vertikál (SappyTrade). Tím výrazně šetří jak čas na zavedení systému, tak náklady. Ne všechny šablony jsou lokalizované v českém jazyce a podporují českou legislativu. Proto také Aimtec vybudoval vlastní odvětvová řešení pod názvem Sappy.

Hlavní technologické aspekty systému

Základní technologickou devizou řešení SAP je nezávislost na platformě. Lze jej nasadit v prostředí Microsoft Windows, Linux, Unix nebo i5/OS (IBM), a to na nejrůznějších databázových strojích, jako jsou Microsoft SQL Server, Oracle Database, IBM DB2 nebo MySQL. K dispozici je i databázová platforma MaxDB, která od roku 2007 opět patří k produktům SAP. Používá se především pro rozsáhlé implementace, neboť je schopna provozovat databáze o velikosti TB v nepřetržitém provozu.

SAP funguje na dvouvrstvé i na třívrstvé architektuře klient/server. Používá technologii tenkého klienta, která umožňuje rychlou komunikaci. Uživatelské nastavení aplikace (protokoly, dokumenty, osobní hodnoty) se ukládá na aplikačním serveru. Terminálový provoz je podporován komponentou ze SAP NetWeaver, která zajišťuje komunikaci s těmito zařízeními. Veškeré operace tak probíhají na serveru, na terminálovém zařízení se zobrazují pouze výsledky zadaných úloh.

sap-2

Vývojové prostředí, modifikace a upgrade systému

SAP má detailně propracovaný způsob vývoje. Zdrojový kód je přístupný všem uživatelským organizacím. Pokud klient potřebuje jakoukoli modifikaci, a to nejen na úrovni reportu, ale i v logice transakcí a funkcí, může tuto změnu provést. Po implementaci systému obdrží charakteristiku celého řešení, včetně manuálu a kompletní dokumentace. V těchto dokumentech je popsán systém, způsob, jakým se provádí modifikace a nastavení a jak jsou monitorovány změny jednotlivých uživatelů. Úpravy lze provádět na několika různých úrovních. Pro klientské modifikace jsou v SAPu tzv. user exit, přes něž uživatel může nastavit vlastní logiku pro zpracování transakce. Příkladem může být oceňování zásob – klient si může vybrat vlastní vyhovující způsob výpočtu, který samozřejmě musí být v souladu s legislativou. Tyto úpravy jsou poté systémem preferovány a používány.

Druhou úrovní je „tvrdý nestandard“, kdy klient skutečně zasáhne do vlastního zdrojového kódu. Systém zaznamená začátek a konec zápisu, zabalí si jej do objektu. Dokáže zaznamenávat úpravy více vývojových pracovníků. Systém je tedy postaven tak, že sleduje všechny provedené změny, zaznamenává je a umožňuje jejich testování. Teprve poté jsou přesouvány do rutinního provozu. V případě neodborného zásahu je možné úpravu vrátit zpět. Veškeré úpravy jsou v systému evidovány a testovány rovněž pro upgrade na nové verze. Důvodem pro tato opatření je ochrana standardní funkcionality a usnadnění přechodu na vyšší verzi systému.

Samotná inovace systému SAP probíhá přes komponentu NetWeaver nazvanou Upgrade Manager. Ten dokáže jednotlivé modifikace oddělit od standardního systému, a po nahrání nové verze vložit úpravy opět zpět. Pokud se změnil zdrojový kód v místě změny, administrátor prostřednictvím nástroje k tomu určenému objekt přiřadí. Poté již dle implementační metodologie proběhne fáze testování a ověřování a přechází se do rutinního provozu. Celý upgrade tak probíhá bez zásahu konzultantů SAP, kteří provedou pouze kontrolu správnosti zařazení do zdrojového kódu. Většina zákazníků ovšem pracuje na úrovni tvorby reportů pomocí systémových nástrojů.

Otevřenost systému a napojení externích aplikací

Možnost napojení externích aplikací je velkým přínosem řešení SAP. Mnoho zákazníků není ochotno vzdát se vyzkoušených a dobře fungujících aplikací, hlavně v oblasti mezd a docházkových systémů. Velký průlom v otevřenosti systému přišel s novou verzí SAP. Technologická komponenta BAPI (Business Application Interface) obsahuje funkční balíčky (účetní doklad, dodavatel, odběratel) a k nim dokumentaci popisující vlastnosti jednotlivých polí. V pozadí jsou technologie (RFC – remote function call), které umí tyto balíčky zpracovat a poslat do transakce. Třetí strana obdrží dokumentaci s údaji vysvětlujícími, která pole je nutné pro účetní doklad vyplnit a jak se vyplňují. Komunikace mezi aplikacemi funguje automaticky v reálném čase, případné chyby jsou řešeny uživatelem prostřednictvím monitorovacího uživatelského prostředí. Jednu z největších realizací tohoto rozhraní mají za sebou konzultanti společnosti Aimtec u netypického zákazníka, na Magistrátu města Plzně, kde je zajištěna komunikace SAP s externími agendami jednotlivých organizací.

Pro spolupráci se systémy jiných výrobců je k dispozici další komponenta, která se jmenuje PI (Process Integration) a je součástí SAP NetWeaver. Jde až za hranice SAP a je určena pro společnosti, které mají více aplikací třetích stran. Umožňuje nastavení pravidel pro provázání jednotlivých polí, komunikaci a protokolování. Zajišťuje také posílání informací zpět do SAP.

Základní rysy řešení SappyCar

SappyCar tvoří jádro SAP ERP, a to v plném rozsahu funkcionality. Společnost Aimtec vytvořila SappyCar tak, že vybrala a popsala jednotlivé procesy důležité pro výrobce a subdodavatele automobilového průmyslu. První oblast tvoří podpůrné procesy z oblasti účetnictví, controllingu, evidence majetku, personalistiky a mezd, dále pak o procesy hodnototvorného řetězce, tedy kompletní nákupní a prodejní logistiku, plánování a řízení výroby. Podstatou součástí je rovněž interní výrobní logistika, do níž spadá řízení skladového hospodářství, policové skladování, využití čárového kódu a dalších technologií pro odvádění a sledování výroby, řízení projektů a kvality. Druhou oblast procesů představují uzávěrky a konsolidace, které popisují, jak se budou provádět měsíční a roční uzávěrky a výkazy pro Intrastat. Za tímto procesem se skrývá celá řada dalších souvisejících podprocesů a dokumentací.

K oběma procesním oblastem byl zdokumentován jejich požadovaný průběh, podmínky provádění, potřeba číselníků a naplnění dat. Dále se vytvořil zcela nový proces nazvaný Organizační struktura a číselníky. Nastavení a číselníky jsou totiž prvním krokem, který je třeba u zákazníka provést, neboť bez odpovídajícího nastavení dat by systém nefungoval správě. V neposlední řadě byly přednastaveny všechny procesy podle definovaných standardů a popsány do podoby uživatelských příruček. Při implementacích nyní umožňuje takto připravené odvětvové řešení výrazně snížit pracnost, a to až o padesát procent.

Aimtec navíc zúročil své bohaté zkušenosti také tím, že do SappyCar včlenil některé speciální funkčnosti, pro automobilový průmysl zcela zásadní. K nim patří zejména plánování výroby a generování odvolávek na dodavatele. Automobilky neustále vylepšují způsob komunikace a značení dodávek, na což musí být dodavatelé připraveni. Proto SappyCar obsahuje propracované sledování skladových pohybů a stavu zásob, podporu EDI i na nižších úrovních dodavatelského řetězce.

Plánování výroby

Klíčové součásti SappyCar představuje funkční podpora pro komunikaci s dodavateli a odběrateli, paletovou logistiku, plánování výroby a nákupu. Pro plán výroby jsou využity rozsáhlé možnosti modulu PP (Production Planning). SAP umí plánovat jak do neomezených, tak omezených kapacit, podporuje tažný i tlačný výrobní systém. Umožňuje rovněž kombinování sériové a zakázkové výroby. V automobilovém průmyslu probíhá celý cyklus takto: na základě shromážděných požadavků se nejprve kontroluje disponibilita zdrojů a následně vzniká výrobní plán, který mimo jiné zahrnuje plány jednotlivých linek, požadavky na přistavení materiálů a polotovarů. Plán lze samozřejmě ručně měnit. V jedné transakci se integrují potřeby výroby, termíny nákupních objednávek, termíny dodání, potřeby zákazníka, nastavení hodnot skladu, minimálních zásob, pojistných zásob či velikosti balení a tato transakce generuje plán potřeb, který se pak „propadá“ do vlastního nákupu.

Aimtec doplnil možnosti v této oblasti o některé algoritmy pokročilého plánování a řízení výroby. PP však již ve standardu obsahuje podporu dopředného a zpětného plánování, CTP a ATP, což řadí SAP Business All-in-One dle klasifikace CVIS do střední třídy produktů podporujících APS. Za zmínku dále stojí přítomnost interaktivního Ganttova grafu, který umožňuje jednotlivé zakázky nebo výrobní příkazy přeplánovat pouhým přetažením myší.

sap-3

Podpora procesů plánování a rozhodování

Plán výroby může být dále použit pro plánování nákupu, na který navazuje generování odvolávek na dodavatele. Součástí plánování jsou varovné reporty, které upozorňují na hrozící problémy. Je tedy možné kdykoliv získat on-line informaci o stavu plánu výroby a nákupu. Výše zmíněné funkčnosti jsou založeny na údajích o stavu zásob.

Pro uživatele je nesmírně důležitá okamžitá dostupnost informací potřebných pro rozhodování a řízení z jednoho zdroje. SAP tento požadavek splňuje bezezbytku a efektivně tak podporuje plánovací i rozhodovací procesy. Uživatelé mají neustálý přehled o reálném stavu ve firmě v každém okamžiku, proto například SAP účtuje skladové pohyby okamžitě, jakmile je transakce provedena. Další podstatnou vlastností systému je vysoká úroveň auditovatelnosti a integrity dat. S tím souvisí využívání funkce „drill-down“ jako klíčového uživatelského postupu. V systému je tak možné prokliknout se až do detailní podrobnosti jednotlivých položek. Důležitou související funkcionalitou je rovněž zachování historie hodnot na poli. Při zadávání hodnoty do pole lze kliknutím mezerníku vyvolat historii a systém automaticky nabídne předchozí zadávané hodnoty.

Odvádění výroby, sklady a expedice

SappyCar podporuje odvádění výrobků, polotovarů, odvádění operací i evidenci neshod na terminálech přímo z výroby. Další zajímavou funkcionalitou je podpora tzv. výdejové strategie. Některé podniky často vyrábějí polotovar a ten samý zároveň nakupují. Jelikož je polotovar evidován jako jeden materiál, který je ale různě zaúčtován, bylo nutné tento problém vyřešit, a to pomocí odděleného ocenění.

Součástí SappyCar je zavedení modulu WM (Warehouse Management) spolu se systémem čárových kódů. Pro systém čárových kódů se využívají unikátně identifikovaná balení, v terminologii SAP se pro ně užívá pojem „handling unit" (unikátní manipulační jednotka).

Expedice je v systému propojena opět od odvolávky, přípravy dodávky, odvolacího listu a odeslané dodávky. Aimtec tuto oblast doplnil o know-how pro plánování interní a zákaznické etikety a zpracování vrácených dodávek a provázanost na tzv. self-billing – zvláštní typ fakturace, kdy příjemce dokladu přebírá zodpovědnost za jeho vystavení.

Štíhlá implementace

Společnost Aimtec využívá při zavádění SappyCar svou vlastní implementační metodiku, která vychází z vlastních dlouhodobých zkušeností a standardní metodiky ASAP (Accelerated SAP). Samotný ASAP je natolik komplexní, že by byl pro použití v segmentu středně velkých výrobních firem příliš složitý. Některé jeho součásti byly tedy pozměněny tak, aby byl zákazník při realizaci projektu co nejméně zatěžován a tam, kde si postup nevyžádá jeho vlastní aktivitu, pouze kontroloval výsledky. Proto také Aimtec nazývá svou implementační metodiku jako „štíhlou“.

Na začátku implementace jsou stanoveny cíle a kritéria, a to opět „štíhlým způsobem“. Tyto výkonnostní ukazatele směřují do hlavních oblastí, jako jsou zásobování, nákup, výroba, u nichž lze výkonnost reálně měřit.

Typickým příkladem, kdy Aimtec změnil standardní postup za účelem zjednodušení a zkrácení implementačního procesu, je předsunutí přípravy dat na úvod projektu. Specialista pro přípravu dat (zkušený senior konzultant s logistickou a účetní praxí) již od počátku projektu koordinuje jednotlivé odborníky a zabezpečuje vytvoření číselníků a migraci dat. Je schopen zákazníkovi přizpůsobit procesy v oblasti číslování výrobků a materiálů pomocí standardizovaných postupů obsažených v produktových šablonách. K řízení celého procesu slouží balíček vytvořený přímo v SAP, který jednotlivé kroky hlídá.

Štíhlá implementace byla aplikována například v případě nasazení SappyCar ve společnosti Plastkov Automotive. Celý projekt zavádění systému trval pouhých šest měsíců, a to i přesto, že se v jeho průběhu firma měnila a restrukturalizovala. Během dvou měsíců od začátku implementace byl nasazen do ostrého provozu modul účetnictví a za další čtyři měsíce již celá firma, čítající osm set zaměstnanců a tři pobočky, využívala plnou funkcionalitu celého systému.

Petr Sodomka je předsedou Centra pro výzkum informačních systémů, docentem Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a jednatelem poradenské společnosti CVIS Consulting. Dagmar Šulová je manažerkou poradenských projektů CVIS a odbornou asistentkou Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.


 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP