Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Tematické seriály

Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Partneři webu

Dobrý dodavatel ERP řešení je pro své zákazníky poradcem

Sobota, 28 Duben 2012 00:00

karat-01Významným faktorem ovlivňujícím rychlý vývoj ERP systémů a jejich dodavatelů je sílící konkurenční prostředí u firem, které je využívají. Neustálý boj o zákazníka přirozeně vyvolává tlak na cenu, kvalitu, rychlost dodávek zboží a služeb. Zvyšují se nároky na maximální efektivitu výrobních, obchodních, zásobovacích, skladovacích, expedičních procesů atd.

S tím vším přirozeně roste potřeba firem mít kvalitní informace o vývoji trhu, požadavcích zákazníků, konkurenci, technologickém vývoji, ekonomické a politické situaci atd. Všechny tyto informace je nutno v reálném čase zpracovat a stanovit si vlastní strategii, jak být dlouhodobě úspěšní. Současně je třeba reagovat na požadavky klíčových zákazníků a dodavatelů, elektronicky komunikovat, poskytovat on-line informace o průběhu a termínech dodání zakázek, stavu skladů, průběhu reklamací, řešení požadavků hotline linek apod.

Tyto zvyšující se požadavky automaticky vytváří tlak na ERP systémy a jejich dodavatele. V současnosti již zdaleka nestačí zabezpečit účetnictví, výkaznictví, evidenci skladů atd. Hlavním cílem je poskytovat komplexní podporu pro řízení celé firmy. Úspěšné nasazení a provozování ERP systému vyžaduje stanovení cílů implementace, analýzu požadavků zákazníka, programování a implementaci zakázkových úprav, konzultaci s klíčovými pracovníky. Výše uvedené činnosti mají společný a pro vývoj informačního systému velmi důležitý prvek – výměnu informací o procesech u zákazníků, monitorování vývoje potřeb trhu, daného segmentu, konkrétního zákazníka, a v neposlední řadě využití tohoto know-how pro další rozvoj vlastního informačního systému.

Kvalitní současný dodavatel ERP systému si neklade otázku „jak co nejlépe naimplementovat systém dle požadavků klienta“, ale „jak podpořit konkurenční výhodu svého partnera, aby byl dlouhodobě úspěšný“. Tato na první pohled zdánlivě nepodstatná změna má v konečném důsledku řadu dopadů. Implementační tým, který takto uvažuje, má k projektu zcela jiný přístup. Zaměřuje se na důležité věci, které pro zákazníka přináší skutečnou hodnotu. Zajímá ho, jak zlepšit informační toky mezi obchodem, výrobou a nákupem tak, aby bylo možno snížit stavy skladů, zkrátit dodací lhůty, zlepšit kontrolní mechanismy, a zvýšit tak kvalitu.

Co to vše znamená v praxi? Dobrý dodavatel kvalitního ERP je schopen svým zákazníkům nejen nabídnout řešení na podporu většiny firemních procesů, ale zejména díky svým praktickým zkušenostem být nositelem know-how a aktivně se účastnit návrhu finálního řešení. Je pro své zákazníky poradcem, který jim neustále předkládá individuální návrhy dalšího rozvoje informačního systému tak, aby si zachovávali a zvyšovali svou konkurenční výhodu.

Aby se však nejednalo pouze o marketingovou proklamaci, musí dodavatel ERP přizpůsobit výše uvedenému cíli své fungování a strategii. Stejně jako jeho zákazníci musí být opravdovým odborníkem v tom, co dělá. Z výše uvedených skutečností je patrné, že požadavky zákazníků jsou daleko sofistikovanější a komplexnější, a tak je zcela logické, že jejich zvládnutí je podmíněno specializací jak ERP systémů, tak jejich implementátorů. Tato specializace je patrná na úrovni řešení jednotlivých složitých úloh (DMS, WMS, APS, BI, ...) a také ve strategii určité segmentové orientace na tu část trhu, kde existuje díky schopnosti poskytnout zajímavou přidanou hodnotu vyšší šance na úspěch. Bohužel pro zákazníky tuto strategii deklarují skoro všichni a bez větších zkušeností někdy není snadné některé „specialisty“ odhalit.

Čím se tedy vyznačuje partner pro ERP, který je skutečně segmentově orientován?

  • Reference – zkušenosti s problematikou daného segmentu lze získat pouze při realizaci skutečných projektů. Čím podobnější firmy má dodavatel ERP ve svém referenčním seznamu a čím delší je jejich výčet, tím reálnější je šance, že budete spolupracovat s odborníky.
  • Znalost problematiky – již při úvodních jednáních bývá patrné, jak potenciální partner rozumí vašim problémům, zná vaši terminologii, umí svými otázkami „trefovat“ vaše problémy, orientuje se v IT řešeních, s nimiž bude realizovat nezbytná propojení a s nimiž má reálné zkušenosti ze svých projektů.
  • Schopnost předat know-how – dobrý partner se pouze neptá „jak to chcete udělat“. Nad vašimi představami přemýšlí a je schopen na základě svých zkušeností navrhovat alternativy. Ne vždy je totiž vaše představa o budoucím řešení ta nejlepší – mnohdy vychází z aktuálního stavu věcí a neumožní vám „překročit vlastní stín“.

Pozitivním důsledkem tohoto přístupu často bývá menší objem změn realizovaných v ERP systému. Segmentově orientované řešení má výhodu, že jeho funkčnost je většinou daleko detailněji přizpůsobena specifickým požadavkům již implementovaných zákazníků. Ve spojení se zkušenostmi implementačního partnera pak vznikají podmínky pro navrhování jiných, kvalitativně výrazně lepších řešení, která není nutné programovat (tj. mnohdy kopírovat a mírně modifikovat aktuální stav) a která posouvají efektivitu firemních procesů o úroveň výš.

Martin Válek
Autor je produktovým ředitelem společnosti Karat Software. 

 


 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP