Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Tematické seriály

Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Partneři webu

Vize spolupráce

Pátek, 26 Únor 2010 15:35

Abra Software a Flores

abra-floresJiž od poloviny minulého roku průběžně informujeme o vývoji kolem bývalé společnosti K2 atmitec syst, která si po nuceném ukončení distribuce Informačního systému K2 postupně buduje novou identitu a výrobní program. Důležitým krokem na této cestě bylo přejmenování K2 atmitec syst na Flores, ke kterému došlo koncem října roku 2009. Ještě dříve, prakticky ihned po ukončení spolupráce s výrobcem systému K2, oznámil Flores, že intenzivně pracuje na vlastním ERP systému. Musím zde přiznat, že já sám jsem byl od počátku k tvrzení o vývoji nového ERP systému velmi skeptický a viděl jsem v něm spíše trucpodnik než reálný záměr. Vývoj ERP systému je velmi náročný a především nákladný projekt. Flores ale nestaví tak úplně na zelené louce. Staví na zkušenostech z mnoha projektů, svůj rozsáhlý implementační tým převelel na vývoj, aktivně spolupracuje s uživateli, kteří mají zájem se na vzniku nového produktu podílet. Především ale získal velmi silného partnera, když na konci roku 2009 podepsal strategickou dohodu se společností Abra Software. Na našem trhu tak vzniklo ojedinělé spojení dvou výrobců a dodavatelů ERP systémů, kteří se svým zaměřením vhodně doplňují. Především ale podle všech dosavadních prohlášení a kroků sdílí společnou vizi.

Floresu spolupráce přinese zejména urychlení vývoje nového ERP systému, v rámci kterého využije technologické zkušenosti společnosti Abra. Při součinnosti na tvorbě jádra systému obě společnosti do budoucna ušetří významnou část nákladů na výzkum a vývoj. Abře se díky spolupráci rozšíří produktové portfolio i nabídka v oblasti hardwarových technologií a provozu informačních systémů jako služby.

Podle prvních oznámení si obě firmy zachovají svou právní subjektivitu a své segmenty trhu, ale přitom budou úzce spolupracovat ve všech oblastech svých činností: ve vývoji, distribuci současných i připravovaných řešení a poskytování služeb.

Nás samozřejmě zajímaly podrobnosti, a proto jsme zástupcům obou společností položili několik otázek:

Jaroslav-RasaOdpovídá Jaroslav Řasa,

předseda představenstva Abra Software a United Software

Můžete prosím na úvod krátce shrnout, co vše bude obsahem nově navázané spolupráce se společností Flores?

Předně jde o vývoj nového systému Flores, který využije jádrové technologie Abra G4 a aplikační znalosti Flores z výrobně obchodních podniků, dále autonomní řešení Flores pro oblast pokročilého řízení lidských zdrojů, pokladních terminálů a SharePoint, doplnění vzájemných zkušeností v oblastech, kde jsme jedna i druhá firma silní, a podpora pro ASP na všech frontách. Prakticky vše, co obě společnosti poskytují zákazníkům, se velmi dobře doplňuje, je v tom i kus šťastné souhry okolností. Cílem obou majitelských skupin je plné zapojení Flores do skupiny United Software, jejímž je Abra členem.

Jak mohou ze spolupráce s Flores profitovat vaši současní zákazníci?

Jednak dostupností nových produktů (Pokrokové řízení lidských zdrojů, SharePoint, ...), přenosem některých výrobně-obchodních zkušeností Flores i do produktů řady Abra Gx, a zejména celou škálou nových služeb v podobě poskytování softwaru jako služby. Navíc máme v záloze pár bonbonků, které ale nesmím prozrazovat, veřejnost se o nich dozví v průběhu roku 2010.

Kdy se naplno projeví první výsledky vaší spolupráce s Flores na trhu v podobě nového řešení, společně realizovaného projektu, nebo uplatnění řešení jednoho z partnerů u zákazníka toho druhého?

První výsledky již máme za sebou, spolupráce již nějakou dobu běží na plné obrátky. Plné využití společné práce lze očekávat během roku 2010 a dále plným propojením aktivit firem v rámci United Software. Musím říci, že události běží velice rychle, k naší radosti.

Abra rozděluje své partnery do několika úrovní, jako je enterprise partner, premium partner, certified partner apod. Je možné do některé z nich zařadit i Flores, nebo jde v jeho případě o jiný typ spolupráce?

Nabídli jsme kolegům z Flores přímou spolupráci, majitelské propojení, vedoucí do jedné podnikové skupiny. Vidíme to s ohledem na to, jak se naše společnosti dobře doplňují, jako významné a správné. Zajímavostí je, že se tato příležitost objevila ve chvíli, kdy jsme už téměř rezignovali na podobné snahy, protože za sebou máme několik diskusí s různými subjekty na trhu, které nedospěly k realizaci. Využiji této příležitosti, abych znovu nabídl myšlenku United Software i dalším zájemcům – chceme spíše spojovat síly a kapitál lidí z oboru, kteří něco dokázali a ještě chtějí dokázat, než někoho „převzít“. Považujeme duševní potenciál za klíčový, důležitější než cokoliv jiného.

Jakou roli by mělo v budoucí spolupráci Abry s Floresem hrát sdružení Profitable Solutions? Jde o sdružení zástupců firem, které používají Informační systém K2, ale staví se odmítavě k ukončení podpory K2 ze strany Floresu. Počítáte s nimi jako s pilotními zákazníky nového řešení?

Samozřejmě, počítáme. Osobně se mi myšlenka takového sdružení velmi líbí. Je správné soustavně zlepšovat chod našich firem tak, aby uspokojoval naše zákazníky a my jim co nejlépe sloužili. Poskytování softwaru v nejbližší budoucnosti nebude jen názvem nebo technologií „software jako služba“. Jde o to, tento pojem naplnit novým obsahem, mnohem významnějším, nejen webovými technologiemi. Jde o dobrou službu uživatelům, po všech stránkách. A k tomu sdružení může významně pomoci jako prostředník a zpětná vazba, jako místo, kde mohou zaznít nové myšlenky, které někdy ve své provozní „slepotě“ nemusí výrobce vždy vidět. Dále se mi také líbí rozumný postoj sdružení v tom, že nejde o nákupní družstvo s cílem minimalizovat ceny, že respektuje podnikatelský rozměr celé akce, přesně podle hesla „žít a nechat žít“, nebo lépe, „rozvíjet se a pomoci druhým se rozvinout“. Jestliže se spolupráce osvědčí, zvažujeme rozšíření myšlenky i na produkty Abra. Považuji za významné, že reprezentanti sdružení hovoří o etickém rozměru našeho oboru, to je správně.

Je spolupráce s Flores v nějakém ohledu exkluzivní, nebo jde o zárodek nového obchodního modelu pro Abru? Máte v plánu, aby na základech systému Abra vznikaly další podnikové aplikace, podobně jako vznikají například řešení na platformě Microsoft Dynamics?

Určitě uvítáme další takové případy, život sám ukáže, jestli se další příležitosti objeví, jsme na ně připraveni. Teď nás čeká ještě hodně práce v rámci již uzavřených jednání, výsledky přijdou během roku 2010.

Jan-MosovskyOdpovídá Jan Mošovský,

generální ředitel Flores

Jednali jste po ukončení spolupráce s K2 atmitec o spolupráci s více dodavateli podnikových informačních systémů na českém trhu, nebo byla Abra už od počátku prvním zvažovaným partnerem?

Po tom, co na podzim minulého roku proběhla médii informace o ukončení naší spolupráce s výrobcem K2, se na nás obrátila většina významných výrobců ERP systémů působících na trhu v ČR. V některých případech byl motivací k tomuto kroku zájem o informace pro vlastní využití, případně pro vytvoření si vlastního pohledu na vzniklou situaci. Většinou jsme však obdrželi velmi seriózní návrhy oboustranné spolupráce. Logicky převažovaly exkluzivní nabídky na distribuční partnerství. Vzhledem k tomu, že jsou známé naše široké kompetence v oblasti hardwaru, outsourcingu a poskytování ASP služeb, registrovali jsme i velmi seriózní poptávky po těchto našich produktech. S některými významnými poskytovateli a výrobci ERP jednáme nadále i o spolupráci v oblasti distribuce a sdílení know-how týkajícího se našeho dokončovaného produktu Hi2 pro „Chytré řízení lidských zdrojů“.

Schůzka s kolegy z Abry proběhla jako jedna z posledních, nicméně po ní šlo všechno velmi rychle. Během několika na sebe navazujících konstruktivních jednání jsme dospěli na úrovni managementů obou společností k závěru, že společnou cestu lze složit jako puzzle z kompetencí obou našich společností. To, co nás v tomto směru posouvalo velmi rychle kupředu, byla a je vize všestranně kompetentní ITC skupiny a velmi otevřená komunikace obou stran při hledání společné cesty. Na obou stranách je navíc patřičné vědomí vlastního vkladu do společné věci a odpovídající respekt k práci druhé strany.

Ihned po ukončení spolupráce s K2 atmitec jste oznámili vývoj vlastního ERP systému Flores. Nyní již víme, že jeho základem bude Abra, což by mělo významně urychlit jeho vývoj. Kdy můžeme očekávat první pilotní implementace nového řešení?

První pilotní implementace nového řešení u klientů lze očekávat na podzim letošního roku. Předpokládáme vytipování a následně dohodu s několika našimi vybranými zákazníky, pro které bude přechod na nový informační systém znamenat největší přínos. Dále oslovíme i nové potenciální zákazníky s nabídkou přechodu na nový informační systém od 1. ledna 2011. V neposlední řadě bude v našich společnostech nový systém naimplementován v průběhu letošního léta.

Jaké změny proběhly ve vaší společnosti po ukončení spolupráce s K2 atmitec? Flores, respektive dříve K2 atmitec syst, se orientoval především na poskytování služeb, více než na vlastní vývoj softwaru. Došlo proto k nějaké restrukturalizaci?

Restrukturalizace byla nutná a došlo k ní především v oddělení implementace informačního systému a vývoje. Do vývoje, kde je aktuálně potřeba vynaložit velkou energii, bylo převedeno téměř celé implementační oddělení. Úžasné je, že nový software vytváří lidé, kteří mají hluboké implementační zkušenosti. Důsledkem tohoto kroku je vývoj produktu Flores, který svou analýzou a vlastnostmi ladí na požadavky praxe.

S některými zaměstnanci z oddělení systémové integrace a zákaznické podpory, kteří nebyli dostatečně analyticky vybaveni, jsme se rozloučili. Naopak jsme přijali a přijímáme nové pracovníky na programátorské pozice.

Změna, kterou naše společnost v minulém půlroce prošla, byla jednoznačně prorůstová a prověřila kompetence zaměstnanců na všech úrovních, i celé naší společnosti. Zkušenost se schopností absorbce takovéto změny a nalezení nové cesty pro nás i naše zákazníky, která bezezbytku zapadla do firemní vize a našeho zákaznicky orientovaného kompetenčního modelu, je k nezaplacení. S odstupem tedy „ostravské jaro“ hodnotím jako impulz ke skokovému růstu společností Flores.

Můžeme si představit připravovaný ERP systém Flores jako nadstavbu nad systémem Abra, nebo využijete jen menší část existujícího produktu?

Pro ERP systém Flores využijeme hlavně jádrovou technologii systému Abra, tj. hotovou architekturu klient / aplikační server, dále objektový model jádra (s podporou přístupu k funkcionalitě aplikace přes otevřené standardy OLE/COM), přístup k datům, respektive mapování objektů do relační databáze, skriptovací jazyk, nástroj pro tvorbu reportů, nástroj pro přidání uživatelských atributů k objektům, automatizační server atd. Co se týká vlastní aplikační logiky, využijeme současných algoritmů u některých částí systému. Toto se bude týkat hlavně oblasti ekonomických agend, například majetku a mezd. U ostatních oblastí, například výrobních agend, vyvíjíme vlastní kompletní funkcionalitu.

Jakou formou se do vývoje ERP systému Flores zapojuje sdružení Profitable Solutions?

Sdružení Profitable Solutions mimo jiné kontroluje stav vývoje systému Flores i hospodaření naší společnosti formou auditů. První z nich se uskutečnil 9. prosince 2009 a výrok byl „bez výhrad“. Sdružení se také vyjadřovalo ke spolupráci a k připravované inegraci společností Flores a Abra. To, že zákazníci tak mají přímou a ověřitelnou informaci o dění u svého dodavatele, je ve světě IT a ERP průlomové. Flores takto naplňuje slovní spojení „otevřená společnost“. Je to silně zavazující a motivující proces.

blog-vyvojaru
(Pozn. red.: Vývoj nového ERP systému je možno sledovat také prostřednictvím
blogu vývojářů na webových stránkách www.floresps.cz.)

Jaká další řešení dnes na trhu podnikového softwaru nabízíte? Budete také při jejich prosazování na trhu spolupracovat s Abrou?

Naše společnost vždy poskytovala vlastní softwarové produkty nad rámec implementovaného ERP systému. Nyní to platí v rozšířené míře. Mezi nejúspěšnější patří portálová řešení na bázi MS SharePoint a pokladní systémy pro obchodní a restaurační provozy SmartPOS.

Produktem roku 2010 (kromě IS Flores), bude výše zmiňovaný software pro řízení lidských zdrojů Hi2, na jehož analýze jsme spolupracovali s lídry v oboru firemního vzdělávání v oblasti emoční inteligence. Součástí implementace tohoto produktu je i podpora formou komplexního a systematického rozvoje pracovníků zákazníka. Jde nám o to, aby tento systém byl „živý“ – podporující růst pracovníků na všech úrovních. Tedy výkonnost pracovníků, osobní odpovědnost, odpovědnost za „svůj“ produkt, …

Nelze opomenout ani významné aktivity v oblasti hardwarových technologií, které zejména a jako první bude využívat náš partner – Abra software. U všech uvedených produktů jdeme cestou nezávislosti na nosném ERP zákazníka, avšak s důrazem na respektování jeho potřeb, o čemž svědčí i zájem o spolupráci v uvedených oblastech i u ostatních ERP hráčů na našem trhu.

Vývoj nového informačního systému je časově i finančně velmi náročný projekt. Z jakých aktivit a zdrojů budete vývoj financovat?

Zdrojem pro financování našeho vývoje jsou stálé poplatky od našich zákazníků, přesun aktiv z ostatních produktů naší společnosti a v nemalé míře dotace z EU. Časově nám přidělení dotací velmi dobře zapadlo do našich potřeb.

Lukáš Grásgruber


 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP