Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Tematické seriály

Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Partneři webu

ERP formou hostingu? Dnes už ano!

Úterý, 19 Duben 2016 14:37

asseco250Ještě nedávno platilo, že řešení založená na bázi cloudu jsou vhodná spíše pro soukromé osoby či pro malé firmy. Velké firmy, pokud už cloud využívaly, budovaly převážně tzv. privátní cloud nebo využívaly služeb tzv. dedikovaných serverů fyzicky umístěných v datovém centru. V poslední době však lze pozorovat čím dál masivnější příklon k využívání cloudových technologií i středními a velkými firmami. A to i v oblasti využívání ERP systémů.

Pod pojmem cloud se ve skutečnosti skrývá množství jednotlivých služeb, například infrastruktura jako služba, platforma jako služba, disaster recovery jako služba, úložiště jako služba a mnohé další, až po služby s vysokou přidanou hodnotou, jako je např. geocloud, kdy služby běží současně ve více lokalitách nebo druhá lokalita, která je aktuálně neaktivní, je připravena okamžitě spustit službu, takže jsou vzájemně nahraditelné a v případě problémů v jedné z lokalit systém nepřestane fungovat.

Bezpečnost

Otázkou je, proč se obliba hostovaných služeb rozvíjí od menších firem k těm středním a nakonec k velkým.

Důvodů je několik. Prvním jsou bezesporu obavy o bezpečnost. Malá firma řeší tuto otázku ve významně menší míře než větší společnost. Důvodem je i relativně jednoduché prostředí s malým počtem uživatelů. Pro střední, či dokonce větší firmy s desítkami či stovkami uživatelů je naopak toto téma zásadní. Nicméně zkušenosti ukazují, že obava z bezpečnosti cloudu je přežitá. Dnes už lze považovat za ověřené, že bezpečnost u hostovaných služeb je paradoxně vyšší než na serverech provozovaných ve vlastní firmě.

K bezpečnosti se přidává otázka zálohování a zabezpečení vytvořených záloh. Přitom běžná firma není schopná v plné míře splnit bezpečnostní standardy, například ten, že záloha má být umístěna jinde než v primárním prostředí.

Mnoho IT manažerů si již plně uvědomuje, že zabezpečení vlastní IT infrastruktury tak, aby bylo na úrovni profesionálních datových center, stojí nepřiměřeně velké prostředky, nehledě k tomu, že udržet profesionální bezpečnostní úroveň vyžaduje mimo jiné i neustálé investice do vzdělávání pracovníků. Je tedy zřejmé, že bezpečnost je také lepší nechat v rukou profesionálů v datovém centru, kde práci sdílí množství vysoce kvalifikovaných odborníků.

Finance

Dalším problémem jsou finanční prostředky, které byly již vloženy do pořízení serverů. Zatímco malá firma s jedním serverem pravděpodobně nebude mít problém jej rychle nahradit hostovaným řešením, střední či velká firma má ve svých serverech investice v řádu stovek tisíc, které se odepisují čtyři roky.

Posledním důvodem je rychlost internetových linek. Malé firmy ji zpravidla neřeší – pro několik málo uživatelů stačí běžné ADSL připojení. Střední a větší firmy však pro hostované řešení nutně potřebují synchronní linky s kapacitou v řádu megabitů, které ještě v nedávné době nebyly zdaleka všude k dispozici.

To byly hlavní důvody, proč střední a větší firmy začínají s cloudem jen zvolna. Podívejme se však na důvody, proč by na toto téma měly začít uvažovat intenzivněji. Ačkoli stále přetrvává rezistence středních firem k přemístění serverové základny, mnohé z nich si již uvědomují, že přemístění části infrastruktury může přinést výrazné úspory.

Vlastní servery vs. hosting

Příkladem služeb, které mají viditelný finanční dopad, je ukládání a zálohování dat. Případová studie ukázala, že je o 30 až 40 % výhodnější než nákup technologií k ukládání dat „in house". Navíc tím firma získá výhody, které se vážou k bezpečnosti, například již zmíněné zálohy mimo vlastní objekt firmy.

Tyto produkty dnes už střední firmy poměrně často využívají. Co však pro ně může být motivací k přemýšlení o dalších cloudových či hostovaných řešeních?

Peníze na IT jsou jen jedny

Hlavním motivem jsou finance, konkrétně investiční náklady. V současné době poměrně velké množství firem řeší „generační" obměnu infrastruktury. Je tedy na místě právě nyní se zamyslet nad tím, zda obrovské částky investované do vlastních serverů jsou skutečně vhodným řešením, anebo je lepší hledat ideální cestu jinde. Statisíce či možná miliony s odpisy na čtyři roky, nebo měsíční částka za pronájem, s tím, že není třeba řešit údržbu...?

Další významnou částí výdajů je investice do softwarové platformy, například SQL serverů a podobně. U nich je ovšem patrná masivní snaha výrobců zkracovat jejich životní cyklus i délku základní podpory. Tím jsou podniky nuceny k opakovaným zrychleným investicím. Oproti tomu hostované služby nabízejí upgrade všech částí bez nutnosti investic, což je zajímavý argument zejména pro IT manažery. Ušetřené finance pak mohou použít na rozvoj aplikací a projektů přímo akcelerujících podnikatelský záměr firmy.

Kdykoli a odkudkoli

Mezi potřeby uživatelů, které vedou k úvahám o změně způsobu provozování podnikových aplikací, patří i čím dál rozšířenější zájem o práci mimo kanceláře, tedy o mobilní přístup k datům kdykoli a odkudkoli. To se týká lidí na mnoha pozicích – obchodních, backofficeových nebo manažerských. Proto je IT oddělení v mnohých společnostech nuceno zajistit svým lidem zabezpečené mobilní přístupy, což znamená vytváření poměrně drahých řešení.

Výpadek není nezbytný

V situaci, kdy firma má svůj server pod vlastní střechou, má jistě s dodavatelem podepsanou smlouvu o jeho servisu na místě. Ovšem do druhého či třetího dne od nahlášení poruchy. To v praxi znamená, že při činnosti aplikace, u níž je nutný nepřetržitý provoz, se musí uživatel vypořádat s dvou- či třídenním výpadkem. Naopak v hostingu hovoříme o dostupnosti 99,99 %, což v praxi představuje připravit se na výpadek v řádu minut.
Zde příklad z praxe: pomoci EDI komunikace k vám přicházejí objednávky. V případě dvou- či třídenního výpadku lokálního serveru se může stát, že po tuto dobu nebudete schopni objednávky zpracovat, což může mít fatální dopad na váš obchodní vztah. V případě hostovaného zařízení s možným maximálně několikaminutovým výpadkem váš odběratel ani nic nezaregistruje.

Už jen z těchto několika uvedených důvodů jasně vyplývá, že pro střední či větší firmu je bezesporu zajímavé začít uvažovat o přenesení všech byznys-aplikací do hostovaného prostředí.

Hostované „byznys" aplikace

Pokud se firma rozhodla přejít do hostovaného prostředí, narazí logicky na jednu ze zásadních otázek: co vše je účelné do tohoto prostředí převést? Předmětem našich úvah jsou nyní především „byznys aplikace" jako CRM, ERP a další, které se jeví jako vhodní adepti pro přechod do hostovaných služeb. Při těchto úvahách však dojdete k závěru, že čím více těchto aplikací budete vzdáleně provozovat, tím intenzivnější bude, v případě jakéhokoli problému, nutnost komunikace s nejrůznějšími subjekty. Řešit s více dodavateli, kterého z nich se vlastně problém týká, zda spočívá v infrastruktuře, v platformě,ve vlastním ERP nebo v komunikačním můstku na další aplikaci, je problematické a časově náročné. Proto je pro každou firmu výhodné, najde-li dodavatele ERP, který dokáže zajistit kompletní služby „pod jednou střechou". To znamená, že i pracovníci v dohledovém centru hostingu musí být schopni řešit situace, kdy se uživatel nemůže přihlásit do hostovaného ERP. S tím souvisí i otázka dostupnosti a též SLA (Service Level Agreement) garancí. Někteří výrobci ERP si však již dnes tento problém velmi dobře uvědomují a staví své služby jako profesionální sdílené centrum pro celý provoz firemního IT.

Let bez zbytečných starostí

Pokud si chcete komplexní provoz hostovaného ERP a všeho, co s ním souvisí, názorně představit, zkuste si vybavit mezinárodní letiště. Představte si, že váš systém je dopravní letadlo. Pokud se rozhodnete letět, nechcete se starat o jeho přípravu, stav pohonných hmot či catering. Stejně tak svěříte-li se do služeb producenta ERP, který zajišťuje kompletní hostingové služby, nemusíte se starat o stav ERP systému, který využíváte. Péče o systémy a vše, co s jejich užíváním souvisí, by samozřejmě měla být zahrnuta v ceně za využívání „letiště". K servisní podpoře by měla patřit i kompletní obsluha hardwaru (např. proaktivní monitoring součástí hardwaru, řešení závad na něm, správa storage a datacenter a další...), dále správa virtualizace, tedy například obsluha virtualizační platformy, update a patchování, zálohování celého VS a všechny další související služby. Teprve pak lze mluvit o opravdu komplexním hostingu ERP.

Autor článku Martin Kršňák je manažerem partnerské sítě HELIOS ve společnosti Asseco Solutions, a. s.

Martin Kršňák, Asseco Solutions Martin Kršňák
Autor článku je manažerem partnerské sítě HELIOS ve společnosti Asseco Solutions, a. s.

 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP