Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Tematické seriály

Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Partneři webu

ERP systémy jako služba

Čtvrtek, 01 Duben 2010 13:22

sluzba-erpSaaS (software as a service) model se poslední dobou stává čím dál větším trendem ve volbě dodávky informačních systémů. A přestože v oblasti ERP systémů jde o velmi ojedinělý jev, i zde už existuje snaha nabídnout ERP řešení zákazníkům ve formě služby.

Výhody modelu SaaS jsou zřejmé – pravidelné platby za užívání služby jsou pro zákazníka mnohem přijatelnější než jednorázová vysoká investice a umožňují mu rovnoměrně rozložit své finanční prostředky pokrývající provoz informačního systému. Zároveň kompletní outsourcing informačního systému přináší oproštění se od technických činností spojených s provozem a údržbou systému. Nejen, že dodavatel má pro tyto činnosti k dispozici adekvátní zdroje a disponuje většími zkušenostmi, zákazník se navíc může plně věnovat svému oboru podnikání bez nutnosti vyčleňování dodatečných prostředku a zaměstnanců do sféry IT.

erp-jako-sluzba

S příchodem SaaS do oblasti podnikových informačních systémů ERP však vyvstávají i některá specifická úskalí, na které by bylo vhodné upozornit.

Webová platforma versus klient/server

Převážná většina dnešních ERP systémů je postavena na jedné z variací architektury klient/server. Přestože SaaS je teoreticky možné uplatnit i v rámci této architektury, poskytování systému jako služby je dnes spojováno především s webovými aplikacemi, které jsou používány skrze internetový prohlížeč. Výhody oproti klasické platformě jsou zřejmé – k datům je možné přistupovat odkudkoli, včetně mobilních zařízení, přičemž na klientskou stanici není třeba instalovat žádný speciální software. Webová platforma však skýtá i několik více či méně podstatných omezení.

Je například obecně předpokládáno, že aplikace vázaná na internetový prohlížeč nebude nikdy tak komfortní, jako může být vyladěná desktopová aplikace. Nynější webové aplikace však využívají hojně flash, javascript a další technologie, které práci s nimi koncovému uživateli značně usnadňují. V mnohých případech dokonce desktopové aplikace v přívětivosti uživatelského rozhraní převyšují. Větším problémem může být ona závislost na prohlížeči z hlediska technické stability. Při emisích nových a nových verzí prohlížečů musí vývojáři neustále přizpůsobovat jejich webové aplikace a informační systémy nové funkcionalitě a změnám, přičemž toto proměnlivé prostředí nemusí být pro uživatele systému žádoucí.

Informační systémy na webové platformě rovněž těžko nahradí informační systémy, jejichž nasazení podmiňuje schopnost bleskové využitelnosti ve spolupráci s dalšími technickými zařízeními. Jedná se typicky o restaurační systémy propojené s dotykovými obrazovkami, systémy pro správu skladu velkých logistických společností či pokladní systémy. V tomto případě webová platforma není vhodným řešením. Její využití docení především obchodní společnosti a podniky, které využívají méně specifických „branžových“ procesů.

Cena ERP při užití SaaS

Jednou z obtíží, na které je možné narazit při nasazení SaaS modelu u ERP systémů, je také stanovení vhodného měsíčního paušálu. Z důvodu složitosti a škálovatelnosti ERP řešení nelze uplatnit jednotnou cenu – ta závisí na poskytnutých modulech informačního systému a jeho nadstavbách. Přespřílišná složitost výpočtu ceny řešení však nepřispívá k atraktivnosti SaaS modelu pro koncového zákazníka, který si již zvyknul, že pronajímaná řešení například na správu dokumentace či podporu spolupráce jsou obvykle nabízena za fixní měsíční částku. Přestože tyto aplikace pokrývají pouze velmi specifickou oblast firemních procesů a nezadají si s propracovaností ERP systémů, díky své jednoduché cenové politice se zákaznickému managementu dokázali zalíbit natolik, že kombinaci těchto aplikací mnohdy upřednostnili před centrálním robustním řešením.

Pro dodavatele ERP systému z toho vyplývá, že model SaaS je vhodné do jisté míry zákazníkovi zjednodušit tím, že mu nabídnou několik jasně definovaných cenových alternativ řešení. Neuvádění ceny ERP řešení by mohlo zvláště v případě SaaS mnohé zákazníky odradit. Snaha o ukrytí cen před konkurencí v tomto případě není moc na místě – nejen, že ta si informaci o cenách dokáže obvykle obstarat jinou cestou, ale především zákazník raději upřednostní jasnou konkurenční nabídku, než aby musel složitě ceny zjišťovat přes telefonáty či osobní schůzky s dodavatelem.

Customizace

Customizace, neboli úprava systému s ohledem na požadavky konkrétního zákazníka, je také oblastí, která může způsobit určité obtíže při jednání s potencionálním zákazníkem. Proces přizpůsobení procesů aktuálním potřebám zákazníka může přinést značné dodatečné náklady, které jsou účtovány nad rámec měsíčního paušálu za poskytování systému. Mnoho zákazníků může v tomto případě zaznamenat jisté roztrpčení při zjištění, že cena ERP vyžaduje jistou (a mnohdy nemalou) okamžitou investici na úpravu systému jejich požadavkům. Pomalu se tak vytrácí hlavní výhoda SaaS, tedy rovnoměrné rozložení nákladů za spotřebovávání služby a absence počáteční investice. Řešením je zahrnout cenu za customizaci, ale například i telefonickou podporu a případné další úpravy do samotné ceny měsíčního paušálu služby. Alternativou je pak pro zákazníka výběr řešení, které je postaveno na moderní architektuře umožňující provádět případné úpravy rychle a flexibilně bez vzniku velkých nákladů.

Bezpečnost a riziko zneužití dat

Bezpečnost dat podniku je často zmiňována v souvislosti s využitím SaaS. U ERP systémů navíc riziko zneužití těchto dat stoupá – dodavatel služby hromadně praktikující model SaaS má v rámci ERP k dispozici veškerá podniková data svých zákazníků, a existuje tedy teoretická možnost úniku citlivých informací. V praxi jde však o málo pravděpodobný jev. Dodavatel a zákazník jsou ohledně vlastnictví dat vázáni smlouvou, jejíž porušení by vyústilo ve vážné právní důsledky pro poskytovatele informačního systému. Bezpečnostní zabezpečení serverů dodavatele proti útokům zvenčí je navíc obvykle na vyšší úrovni, než je tomu v případě vlastních serverů zákazníka. Stručně řečeno, obavy zákazníků o jejich data jsou často zbytečné a neopodstatněné.

Jiná je však situace firem, jejichž data jsou z určitého hlediska kritická pro samotnou existenci firmy. Jedná se především o bankovní instituce, farmaceutické firmy či vědecké společnosti zabývající se vývojem nových technologií s vysokým konkurenčním potenciálem. V tomto případě, kdy by riziko úniku informací mohlo vyústit v problém nedozírných rozměrů, je nutné zvážit, zda výhody SaaS modelu kompenzují případná rizika spojená s jeho užitím. Pokud ne, zbývá k dispozici nákladnější řešení ve formě správy informačního systému vlastním technickým oddělením a najmutím interních počítačových expertů pro jeho administraci.

Využít SaaS, či ne?

Při volbě formy dodávky informačního systému ERP je SaaS obecně volbou, která je výhodná jak pro dodavatele, tak zákazníka. Jde o model, který respektuje aktuální vývoj v podnikové informatice – převádění činností, které nesouvisí s primárním oborem podniku, na externí dodavatele.

Dodavatel však musí vzít v potaz i nedostatky či možná omezení modelu, který se chystá nabízet, a pokud možno je eliminovat pomocí volby adekvátní zákaznické cenové a marketingové politiky. Zájemce o ERP systém jakožto služby by měl pak uvážit, nakolik je SaaS pro něj opravdu přínosný. V moderním podnikání se však přespřílišná konzervativnost z dlouhodobého hlediska nikdy nevyplácí.


Vojtěch Burian
Autor působí ve společnosti NetGenium.


 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP