Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Tematické seriály

Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Partneři webu

Mobilní přístup k ERP

Čtvrtek, 21 Srpen 2014 09:43

Převáží přínosy nad riziky?

07-IFS-01Mobilita je v oblasti podnikového softwaru jedním z hlavních trendů. Zákazníci požadují, aby i kritické aplikace typu ERP systémů umožňovaly vzdálený přístup z mobilních zařízení, samozřejmě při zachování patřičné úrovně zabezpečení klíčových dat i podnikové sítě jako takové.

Zavádění mobility do firemní infrastruktury je v zásadě otázka nákladů a výnosů. Nesporným přínosem je nárůst produktivity zaměstnanců. Na druhé straně vstupují do hry vedle bezpečnostních rizik náklady na implementaci příslušného „mobilního rozšíření". Pokud zaměstnanci používají k práci svá soukromá zařízení (často zmiňovaný trend BYOD), přidává se k tomu ještě nutnost prosadit pro toto heterogenní prostředí firemní politiku a zajistit jeho údržbu. Průzkum, který naše společnost provedla ve Velké Británii, ale ukázal, že se velké firmy dnes vesměs přesto snaží svou infrastrukturu pro mobilní přístup otevřít, protože očekávané business přínosy, včetně vyšší spokojenosti zaměstnanců, podle nich předčí náklady i související rizika. Jako jednu z motivací respondenti průzkumu navíc uváděli, že se prostě jedná o nevyhnutelný trend, přičemž firmy, které ho odmítnou nebo budou příliš dlouho odkládat, ztratí konkurenceschopnost. Navíc se ukazuje, že restrikce v tomto smyslu mají pouze omezenou účinnost a zaměstnanci hledají cesty, jak je obcházet.

Obavy z bezpečnosti, které vyjadřují někteří zákazníci, jsou do jisté míry oprávněné. Nicméně mnoho z nich se samotnou mobilitou tolik nesouvisí. Podnikové aplikace jsou často provozovány v cloudech, data bývají uložena v datových centrech poskytovatelů, tedy stejně mimo bezprostřední kontrolu firemních IT oddělení. Rovněž zabezpečení samotných mobilních zařízení se výrazně zvýšilo, k dispozici není jen bezpečnostní software, ale například i nástroje, které umožňují rozdělit zařízení na soukromou a firemní část, přičemž ta druhá je plně spravovatelná. Jedná se například o zabezpečenou platformu Samsung Knox. Mobilní přístup k podnikovým aplikacím lze zavést se zachováním všech interních politik či vnějších regulačních požadavků, beze změn může při vhodné implementaci zůstat i systém reportů a auditů. Pokud pomineme zcela specifická prostředí, jako jsou banky či vládní agentury, pak dnes podniky nestojí před volbou, zda mobilitu podporovat, ale jak v tomto ohledu postupovat.

Současné podnikání vyžaduje stále rychlejší reakce. Mobilní přístup k firemním systémům tak neznamená jen výhodu pro obchodníky v terénu, ale slouží i na dalších úrovních, od servisu a řízení vztahů se zákazníky a dodavateli až po podporu rozhodování. Poslední bod se sice zatím uplatňuje pouze v omezené míře, má ale velký význam – rozhodování by dnes mělo probíhat na základě aktuálních, „živých" dat. Je však pravda, že mnoho podniků má dosud provozní a analytické systémy od sebe oddělené a tento problém samozřejmě samotná podpora mobilního přístupu nevyřeší.

Mobilita napříč segmenty

Mobilní přístup by měl zvýšit efektivitu zaměstnanců prakticky všech pracovních pozic, ať už jde o servis nebo sběr dat, práci ve skladech nebo schvalovací postupy. Mobilní zařízení dnes podporují geolokaci a umožňují pořizovat fotografie, přičemž tyto informace mohou ihned proudit na firemní servery. To je rovněž důležitý aspekt – procesy by měly být nastaveny tak, aby zařízení nemělo pouze roli pasivního terminálu, ale aktualizace probíhaly obousměrně. Příkladem mohou být systémy kvality. S pomocí chytrého telefonu je možné na několik kliknutí zaznamenat neshodu, přidat fotografie a předat do ERP systému, kde proběhne další zpracování a přijetí příslušných opatření. Podobné využití je zaznamenávání úrazů či zranění přímo na místě vzniku včetně uvedení závažnosti, přijatých okamžitých opatřeních a fotografií lépe ilustrujících, co se stalo.

Významnou součástí celého trendu mobility podnikových IT systémů je samozřejmě volba dodavatele. Stejně jako je mobilita konkurenční výhodou zákazníků, její maximální podpora je dnes současně klíčovou konkurenční výhodou dodavatelů podnikových řešení. Zaměstnanci oceňují, pokud práce s podnikovými aplikacemi na mobilních zařízení funguje podobně jako na PC (bez ohledu na konkrétní technickou realizaci, zda jde např. o nativní nebo plnohodnotnou webovou aplikaci). Kromě uživatelského komfortu by řešení mělo podporovat maximum dnes používaných mobilních platforem. V neposlední řadě by podnikový systém měl umožňovat široce volitelnou konfiguraci, kdy si sám zákazník rozhodne, jaké konkrétní aplikace či moduly budou podporovat mobilní přístup, a jaké naopak, alespoň prozatím, ne.

Pavel Bláhovec
Autor je ředitelem obchodu společnosti IFS.


 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP