TEST Jak uspět v cloudu: Pět pravidel pro úspěšnou migraci vašich podnikových systémů
Pokud máte problémy se zobrazením NEWS, klikněte zde.
ERPnews
  
  
  
SystemOnLine.cz
Aktuální zprávy
Přehledy informačních systémů
[DATE]
SAP

Cloud je v současné době velmi sklo­ňo­va­né slovo v oblasti IT a řada podniků volí cestu cloudu s ohledem na jeho očekávané a proklamované přínosy. Ty zpravidla bývají shrnuté do slůvek Time to Value aneb dosa­že­ní výsledku v kratším čase. Pojďme si shrnout několik osvědčených pravidel, jak být s řešením postaveném na cloudu úspěšní a jak uspět s vlastním cloudovým ...


E LINKX

Společnost Draslovka se rozhodla pro implementaci systému SAP S/4 HANA Private Cloud Edition. Přechod na novou generaci cloudových systémů má prostřednictvím vyšší flexibility a možnosti škálování firmě pomoci zvládnout očekávaný několikanásobný narůst tržeb související s akvizicemi v USA. Proto také implementaci nového řešení spouští v Americe ...

Lesto Product, bulharský výrobce kovových pro­duk­tů, přechází na ERP řešení Infor CloudSuite Industrial Enterprise na platformě Amazon Web Services (AWS) s cílem zlepšit koordinaci mezi odděleními a zefek­tiv­nit podnikové procesy napříč celou společností. Cloudové řešení poskytne firmě podporu automatizaci procesů, optimalizaci obchodních postupů v oblasti prodeje ...

Mnoho výrobních firem v pos­led­ních měsících v reakci na nejisté pod­mín­ky či chybějící pracovní sílu pře­kotně auto­ma­ti­zo­va­lo dílčí procesy nejen ve výrobě, ale i v dalších firemních ob­las­tech. Jak­ko­liv jsou tyto kroky užitečné, skutečný poten­ci­ál auto­ma­ti­za­ce lze využít jedině při komp­lex­ním propojení všech nava­zu­jí­cích firem­ních pro­ce­sů v jednom infor­mač­ním systému.


SAP

Podnikání v současné době čelí neustále novým výzvám. Vysoký důraz se proto klade na fle­xi­bi­li­tu, tedy porozumění tomu, co se děje kolem, a schopnost velmi rychle na nastalé změny rea­go­vat. Mysleli jsme si, že koro­na­vi­ro­vá pandemie byla tou nejtěžší zkouškou a nyní přichází další, v mnohých ohledech ještě těžší. K základním cílům firmy – udržitelné ziskovosti a růstu ...

Sabris

Do roku 2023 bude podle analytiků Gartner 40 % všech podnikových agend nasazeno v infrastruktuře cloudu (IaaS, SaaS) nebo ve službách služeb cloudových platforem (PaaS, ITaaS). Přitom ještě v roce 2020 to bylo pouze 20 %. Podnikový svět se bez výhod cloudových prostředí dnes již prakticky neobejde.


POINT.X - Vše pro e-shop

RSM

Proces výběru ERP, CRM nebo jiného podnikového řešení (HR systém, výrobní řešení atd.) není zrovna jednoduchá cesta. Jednou z jejích nejsložitějších částí bývá hledání odpovědí na zásadní otázky: kde a jak začít? Na trhu existuje velké množství dodavatelů, řešení a přístupů. Jde o složitý proces, který můžeme rozdělit na dvě oblasti: funkční a tzv. projektový ...

Mnoho firem se pustilo do automatizace a digitalizace výroby. Období posledních dvou let bylo pro některé podniky náročné především v rámci covidové pandemie a následných dopadů. Manažeři musí řešit krácení nebo zastavení investic, pečlivě určují cíle a vyhodnocují návratnost projektů.


Pimpel

Strojírenská výroba se již nějaký čas potýká se změnou své struk­tu­ry ze sériové výroby ke kusové a více specializované výrobě. Jak tedy řešit optimalizace a mini­mál­ní cenu konečného výrobku?

IFS

Ve výrobních podnicích už dávno nestačí zaměřit se pouze na zlep­šo­vá­ní kvality stávající výroby a zvy­šo­vá­ní efektivity samotného výrob­ní­ho procesu. Přesto se některé podniky i pod vlivem Průmyslu 4.0 při zlepšování svých podnikových systémů zaměřují především na tyto dvě oblasti.

IFS

V dnešní době by se mohlo zdát, že v oblasti ERP je vše vyřešeno a nové trendy není potřeba moc sledovat ‒ náš ERP řeší všechny naše procesy. Opak je ale pravdou. Doba se mění a mění se i nároky na ERP systémy.

Karat

Společnost ICE Industrial Services, a. s., je na trhu od roku 2012 a za tu dobu zrealizovala přes 800 projektů ve 32 zemích světa pro více než 150 klientů. Za necelých 10 let se vyvinula v jednu z nej­rych­le­ji rostoucích auto­ma­ti­zač­ních společností v České republice a nejspíše i v Evropě.


Algotech

Jakákoliv firma, když začíná, si povětšinou vystačí s jedním menším účetním systémem a pro zbylou agendu využívá zejména Excel. Avšak s nárůstem objemu zakázek se potřeby mění, na což podniky většinou reagují nasa­ze­ním dalších a následně dalších systémů, které spolu navzájem sice dokážou komunikovat, ale nedokážou data interpretovat komplexně.

CMIS

ERP nástroje urazily za posledních několik let pořádný kus cesty. Pryč jsou doby, kdy bylo pro firmu náročné najít systém, který by vyhovoval jak byznysovým požadavkům, tak i potřebám jednotlivých zaměstnanců a zároveň jej bylo možné rozšiřovat spolu s růstem firmy. Flexibilita se tak ukázala v oboru klíčovou a nezáleží příliš na tom, zda mluvíme o prodejci aut, nakladatelství nebo e-shopu.

Actum

Většina firem střední a větší velikosti má první kroky směrem k digitalizaci a automatizaci již za sebou. Obvykle tyto snahy spo­čí­va­ly v nasazení velkých řešení, typic­ky ERP systémů od mezinárodních technologických společností SAP, Oracle, Microsoft a dalších. Dodatečné úpravy a rozšiřování těchto robustních systémů ale mohou být drahé a zároveň zdlouhavé ...

  
Inzerce
  
ZW3D 2023 release
  
Kalendář akcí ...
  
 květen - 2022 
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
4
26.5. NEXT 3D: Inovace díky 3D tisku
26.5. CyberSec Forum Bratislava 2022
31.5. Mezinárodní konference ISI 2022: Inteligentní správa...
14.6. Budoucnost v řízení modulárních strojů – otevřená softwarová...
19.10. Konference Future of Cyber + Live Hacking Zóna
  
Inzerce
  
TOPSOLID CZECH
  
Přehledy
  
  
Tematické seriály
  
Industry 4.0
  
RPA – automatizace procesů
  
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
  
Časopis IT Systems / Tematická příloha
  
Aktuální číslo časopisu IT SystemsAktuální číslo speciálu
  
Z obsahu IT Systems
  
Inzerce
  
Siemens - Výroba strojů a nejnovější přístup k návrhům
  
  
ERP news zasílá redakce časopisu IT Systems
Vydavatelství CCB, spol. s r.o. | Okružní 19, Brno 638 00 Tel.: +420/ 545 222 779
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám ERP news zasílali, klikněte prosím nebo nás kontaktujte
Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora
Technická realizace: Webservis © 2022 CCB, spol. s r.o.
  
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP