E LINKX

Exkluzivní partner sekce

Dialog 3000Skylla
IT Systems - předplatné

Přihlášení ERP NewsTematické seriály

Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

BERGHOF

Partneři webu

IFS Aplikace pomáhají v řízení Traťové strojní společnosti

Čtvrtek, 12 Červen 2008 11:45

IFS a TSSV důsledku transformace Traťové strojní stanice Pardubice na dceřinou akciovou společnost Českých drah byl její management nucen mimo jiné vyhodnotit funkčnost stávajícího informačního systému. Po analýze jeho vlastností dospěl k závěru, že jde o řešení nadále nevyhovující potřebám nové společnosti, zejména z důvodu nekomplexnosti a slabého provázání jednotlivých modulů. Stávající IS neobsahoval moduly pro efektivní řízení celé společnosti (výroba a servis, CRM, workflow, personalistika a mzdy, obchod, SRM, QM, logistika). Některé moduly byly proto doplněny a implementovány různými dodavateli a nebyly dostatečně provázány s IS. Musel se pravidelně provádět export dat, který neumožňoval pracovat s daty v reálném čase. Tato možnost nastala vždy až po uzávěrce.

Společnost byla doposud řízena jen ekonomickými ukazateli (moduly finance a správa DLHM), které se omezovaly pouze na čísla, nikoliv na jejich obsah a důsledný rozklad. Proto vedení TSS rozhodlo o výběru a implementaci nového informačního systému, který by komplexně pokryl všechny procesy podniku.

Jak?

Při výběru dodavatele byl kladen největší důraz na pokrytí řídících, podpůrných i hodnototvorných firemních procesů. Především ale bylo nutné najít řešení, které by zajistilo kvalitní podporu pro řízení klíčových výrobních a obchodních procesů.

Prioritou tedy bylo:
 • mít možnost modul výroby dle specifikací každého výrobního procesu upravit,
 • mít neustále přehled o běžících obchodních případech,
 • mít možnost plánovat výrobní i lidské zdroje,
 • minimalizovat ztráty, duplicitu a prostoje,
 • mít modulární systém s možností specifických úprav dle potřeb TSS.
Od historie k současnosti TSS
Historie společnosti TSS se začíná psát už datem 1. října 1952, kdy vznikly první traťové strojní stanice v Plzni, Prackovicích nad Labem, Hradci Králové, Olomouci, Bratislavě a Košicích. Hlavním důvodem zřizování traťových strojních stanic bylo soustředění kapacit pro větší stavebně udržovací práce na dráze a jejich odborné vedení. Dne 1. ledna 2005 vznikla rozhodnutím Českých drah (ČD) dceřiná společnost Traťová strojní společnost, a.s., (TSS), a to vkladem specializované organizační jednotky Traťové strojní stanice Pardubice. V roce 2006 pak vstoupil do společnosti, při zachování majoritního podílu ČD, strategický partner, akciová společnost OHL ŽS. K 31. prosinci 2005 měla společnost TSS celkem 489 zaměstnanců.


Technická platforma řešení pro TSS

Celý informační systém je nyní insta-lován na IBM serveru řady 350. Druhý stejný server slouží jako záložní, zároveň i jako terminálový a event server. Umožňuje on-line přístup pracov-níkům, kteří jsou mimo dosah sítě TSS. Jako operační systém byl použit Windows 2000 Server.

Důležitým parametrem pro výběr bylo také využití stávajícího on-line pokrytí všech závodů TSS (Starý Plzenec, Ústí nad Labem, Hradec Králové a Hulín), kde jednotlivé procesy probíhají. Dále byl požadován on-line přístup do IS prostřednictvím notebooků a PDA pro zaměstnance pracující mimo síť TSS. Jednalo se zejména o obchodníky, vedoucí pracovníky, a do budoucna i strojníky. Mimo modulů finance a výroba byly požadovány i moduly personalistika a mzdy, distribuce, podpora prodeje, správa dokumentů a řízení jakosti. Podpora jednotlivých oblasti měla být implementována postupně, dle možností společnosti i zvoleného informačního systému.

S kým?

Na základě všech uvedených požadavků byl vybrán produkt IFS Aplikace a jako dodavatel byla zvolena společnost Altec a.s. Informační systém IFS se jevil jako nejlepší řešení pro budoucí využití v TSS díky své pružné, modulární architektuře a obsáhlé funkcionalitě pokrývající všechny firemní procesy.
Samotná implementace byla zahájena v polovině měsíce prosince roku 2004 a díky velkému úsilí zaměstnanců TSS i pracovníků dodavatele bylo možné modul finance spustit již k 1. lednu 2005. S tímto modulem byla zároveň připravována i správa skladů a majetku, přičemž odpovídající moduly IFS byly uvedeny do provozu v prvním čtvrtletí roku 2005. Zde ovšem je nutno podotknout, že TSS nešla standardní cestou implementace informačního systému. Společnost TSS neměla čas nastavovat systém od nejkomplikovanějších modulů a tím vytvářet budoucí vazby mezi moduly souvisejícími a vše to završit modulem financí. Z časových důvodů byl zvolen opačný systém implementace, který se dnes nejeví jako příliš šťastný a byl příčinou mnoha problémů.
Dalším modulem, který byl úspěšně implementován, byla podpora prodeje a správa dokumentů. Do správy dokumentů byly převedeny všechny nově vznikající interní dokumenty společnosti. Byl nastaven systém schvalování nových dokumentů a systém informovanosti o nově vydaných dokumentech pomocí event serveru. V druhé polovině roku 2005 byly zahájeny konzultační práce na modulu výroba, proces opravárenství.

Tato část výroby byla nejproblematičtější. Opravy, které probíhaly na TSS, byly jedinečné. Žádný stroj, který se dostal na opravárenskou halu, nebyl stejný jako ten předchozí ze stejné typové řady. Stroje byly za dobu
IFS Aplikace ve výrobě
své existence několikrát modifikovány a výkresová dokumentace se neudržovala. Veškeré kalkulace k opravám se proto doposud provádějí mimo systém. V IFS je odepisována skutečnost výkonů jednotlivých pracovníků, materiálů i kooperací. Výrobkové struktury i technologické postupy je ale nutno pro každou opravu upravovat dle zjištění po demontáži. Stejný problém s kalkulacemi je i v provozu traťových strojů. I tady se provádějí kalkulace mimo systém a ty se pak porovnávají s fakturovanou cenou a odepsanými položkami. I v tomto režimu se však podařilo najít tolik potřebné controllingové nástroje pro kompletní rozklad zakázek.

Hodnocení

Základním posláním akciové společnosti TSS je trvalé zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty, poskytování komplexních služeb v oblasti nasazení ucelených strojních technologií při provádění stavebních prací v rámci rekonstrukcí i nové výstavbě železnic v ČR a poskytování odborných a komplexních služeb v opravárenství traťových strojů a speciálních železničních vozů. Realizace tohoto poslání je možná pouze za přispění kvalitních pracovníků a kvalitních nástrojů rozhodování, čímž se IFS Aplikace ve společnosti TSS postupně stávají.

IFS Aplikace pomáhají v řízení řady výrobních podniků z nejrůznějších průmyslových odvětví:

 • TOSHULIN – zabývá se výrobou obráběcích strojů, zejména svislých soustruhů.
  Použité moduly IFS Aplikace: Finance, Distribuce, Výroba, Údržba, Prodej a marketing
 • DDL – Dřevozpracující družstvo v Lukavci (DDL) je největším výrobním družstvem v ČR. Současnou produkci družstva představují především nábytkové dílce, nábytkářské přířezy, laminované a dýhované desky, palubky a podlahy, dřevovláknité a dřevotřískové desky, sušené jehličnaté řezivo a impregnovaný papír.
  Použité moduly IFS Aplikace: Finance, Distribuce, Výroba, Údržba
 • Bonatrans – řadí se mezi přední světové výrobce železničních dvojkolí a jejich dílů.
  Použité moduly IFS Aplikace: Distribuce, Výroba, Údržba
 • Panav – výrobní program společnosti Panav zahrnuje široké spektrum silničních přívěsů a návěsů o celkové hmotnosti nad devět tun.
  Použité moduly IFS Aplikace: Finance, Distribuce, Výroba, Údržba, Prodej a marketing

Další strojírenské podniky využívající IFS Aplikace:
BOMAR Brno (pásové pily, kutouče), JSP Nová Paka (snímače a ventily) TOS Čelákovice (obráběcí stroje), Armatury Dolní Benešov (průmyslové armatury, hutní a speciální armatury), Adamov – System (zařízení pro čerpání, měření a výdej kapalných a plynných paliv)


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci
 
další články o ERP

Automatizace procesů v ERP

 

Kritická místa ERP projektů

 

Digitální transformace a ERP