ERP news 20. října 2009
ERP news 20. října 2009
SystemOnLine.cz: Aktuální zprávy Kalendář konferencí Přehledy IS Přehledy HW
20. října 2009
Časopis IT Systems / Speciální vydání
Ceník inzerce portálu SystemOnLine Ceník inzerce portálu SystemOnLine
Získejte větší návratnost menší investice do ERP

Implementovali jste podnikový informační systém ERP na základě slibu, že zefektivní Vaše operace a ušetří Vaši společnosti peníze? Teď, ale naneštěstí zjišťujete, že díky zvyšování poplatků a nákladným upgradům se finanční přínos Vašeho ERP řešení snižuje?
Položili jste si již otázku kdo vlastně vlastní koho ve vztahu mezi Vámi a Vašim ERP dodavatelem? Epicor věří, že jste to právě Vy, kdo by měl mít navrch nad Vaším ERP dodavatelem. To ale není možné bez účinné kontroly poplatků, možnosti ovlivňovat vlastnosti a funkcionalitu dalších verzí Vašeho řešení a bez snadného přístupu k službám dodavatele.


Výběr informačního systému pro podporu obchodních a logistických procesů

Následující článek si neklade za cíl přímo vybrat informační systém či předkládat argumenty pro výběr systému podle typové konfigurace, ale upozornit na určité parametry procesu výběru a následné implementace systému. Existuje totiž celá řada poptávkových dokumentů, kde jsou uvedeny různorodé požadavky, které by měl informační systém splňovat. Řada těchto požadavků má ale charakter přání, z hlediska uživatele snad důležitých, ovšem z hlediska firemních toků méně významných a řešitelných například definicí a dodržováním pracovního postupu. ...
Krok za krokem projektem ERP, 5. díl
Rekapitulace zkušeností z reálného ERP projektu

Od října loňského roku do května letošního roku jste se mohli na stránkách IT Systems (čísla 10/2008, 12/2008, 3/2009, 5/2009) a současně na webovém portálu www.ERPforum.cz setkat se čtyřmi pokračováními seriálu Krok za krokem projektem ERP, které popisovaly vývoj reálné implementace podnikového informačního systému ve výrobním podniku. Jednotlivé články s malým odstupem komentovaly aktuální situaci a při psaní prvního příspěvku tedy nebylo vůbec jasné, jak celá implementace nakonec dopadne. V tomto samostatném článku bych se rád vrátil k rekapitulaci celého projektu a k některým obecným závěrům. ...Kritická místa ERP projektů

Jednou ze základních podmínek úspěšného dokončení projektu je překonání jeho kritických míst. Naší specializací jsou ERP projekty, u kterých, vzhledem k jejich komplexnosti, o kritická místa rozhodně není nouze. Při predikci a prevenci kritických míst ERP projektu je důležité si uvědomit, že projekt nezačíná až podpisem smlouvy. Analýza a ošetření rizik musí tedy být nejen součástí fáze realizační, ale stejně důležité je věnovat jim dostatečnou pozornost i ve fázi obchodní. ...


Trendy v ERP

Trendem ve vývoji podnikových informačních systémů bylo po dlouhá léta neustálé rozšiřování jejich funkcionality. Tento trend vyplýval především z požadavků zákazníků na co nejširší pokrytí všech podnikových agend a procesů. V současné době se od neustálého zvyšování funkcionality a z toho plynoucího narůstání složitosti ERP systémů upouští a trendem je integrace. Moderní informační systém si v sobě ponechává hlavně funkce, pro které byl původně vytvořen – informační podporu podnikových procesů včetně evidence všech potřebných dat. Další funkcionalita se řeší integrací s dalšími specializovanými produkty. ...ERP news zasílá redakce edice IT Business
Vydavatelství CCB, spol. s r.o. | Okružní 19, Brno 638 00 Tel./Fax: +420/ 545 222 779
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám ERP news zasílali, kontaktujte nás prosím.
Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora.
Technická realizace: Webservis © 2009 CCB, spol. s r.o.


další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP