ERP news 10. listopadu 2009
ERP news 10. listopadu 2009
SystemOnLine.cz: Aktuální zprávy Kalendář konferencí Přehledy IS Přehledy HW
10. listopadu 2009
Časopis IT Systems / Speciální vydání
Ceník inzerce portálu SystemOnLine Ceník inzerce portálu SystemOnLine
Využijte možná poslední vlnu dotací z EU

na pořízení informačního systému

Společnost Minerva Česká republika připravila sérii jedinečných seminářů pro výrobní společnosti ve spolupráci s agenturou CzechInvest a poradenskou společností CVIS Consulting. Jde o časově omezený projekt série regionálních seminářů určených k čerpání dotací ze strukturálních fondů programu ICT v podnicích. Semináře s názvem „Využijte možná poslední vlnu dotací z EU na pořízení informačního systému!“ přinesou tři jedinečné pohledy na projekty programu na jednom místě. ...


Je čas na nový přístup v řízení podniku

Neblahé zprávy z USA – Česká ekonomika stále roste a krize se jí nemusí vůbec dotknout – Ztratil jsem dvacet procent úspor v akciovém fondu – Obama zázračně nevzkřísil americkou ekonomiku – Česká ekonomika je stále ještě v růstu, ale autoprůmysl jede jen na sedmdesát procent – Ztratil jsem dalších deset procent úspor v akciovém fondu – Udrží se Česko na loňské úrovni? ...
Představujeme ERP systémy na českém trhu

QAD – špičkové řešení pro průmyslové podniky

Podnikové řešení QAD Enterprise Applications patří do první desítky světového ERP trhu. Jeho tvůrce, americká společnost QAD, šla nejprve cestou definování cílových odvětví, na něž se posléze zaměřila při vývoji svého ERP produktu. Podařilo se jí tak vytvořit detailně propracovanou funkcionalitu pro vybrané obory podnikání, kterou dnes oceňuje více jak šest tisíc zákazníků po celém světě. Dnes si představíme nejen možnosti tohoto systému, ale i nejvýznamnější projekty, které v ČR a SR realizovala společnost Minerva, významný implementační partner QAD pro region střední a východní Evropy. ...Správa a řízení architektury SOA

Společnosti, které řeší integraci podnikových procesů přechodem k servisně orientované architektuře SOA, by také měly umět provoz této architektury efektivně řídit. Aby zajistily jeho spolehlivost, potřebují tři základní dovednosti. Především by měly mít možnost porozumět tomu, co se děje v prostředí SOA. Dále musí umět rychle odstraňovat problémy analýzou jejich hlavních příčin a mít prostředky pro analýzu historických údajů pro účely plánování. Nutnou podmínkou splnění těchto tří úkolů a celkově efektivního řízení SOA aplikací je náhled do prostředí SOA s mnoha jeho poskytovateli služeb, konzumenty služeb a vazbami mezi nimi. ...


Technologické inovace ve vývoji ERP systémů

Globalizace požadavků na ERP systémy

Globalizace ekonomiky je asi nejvýraznějším aspektem v posledním desetiletí. Pro podnikatelské subjekty nabízí jak velké příležitosti, tak značné hrozby. Firmy mohou získat nové trhy v rozvíjejících se zemích, na druhé straně konkurence využívající levné pracovní síly v těchto zemích je ohrožuje.Zatímco globalizace v oblasti obchodu probíhá již dlouhodobě, v oblasti výroby je globalizace záležitosti relativně novou. Přirozená snaha výrobců vyrábět v zemích s levnější pracovní silou (nebo tam alespoň nakupovat subdodávky) je nezřídka přímo vynucována legislativními bariérami pro dovoz na lokální trhy.Výroba v rozvíjejících se zemích však má mnohá úskalí. Jiné kulturní, jazykové a vzdělanostní podmínky způsobují problémy při začleňování do globálních dodavatelských řetězců, ve kterých je dodržování kvality a termínů zcela nezbytným požadavkem. ...


Informační systém pro řízení údržby

Hodnota výrobních a provozních zařízení průmyslových firem mnohdy dosahuje řádu stamilionů korun. To je třeba si uvědomit a na úrovni vrcholového managementu sledovat vedle klíčových finančních údajů, jako je například cash flow, hodnota skladových zásob a rozpracované výroby, také náklady na údržbu, a to jak strojních zařízení či technologií, tak i movitého majetku. ...


ERP systémy ve výrobě a jako prvek integrace

Další díl našeho seriálu anket ERP Forum jsme věnovali roli ERP systémů v prostředí výrobních podniků. Jejich nároky na funkce a vlastnosti ERP systému jsou pravděpodobně jiné než požadavky firem se zaměřením na ryze obchodní činnost nebo poskytování služeb. Nebo nejsou? ...


Plánování a řízení dopravně-distribučních procesů

Současná ekonomická situace se stává impulzem pro přehodnocování firemních procesů a motivací pro jejich zefektivňování. Podle zveřejněných průzkumů předpovídá nižší obraty z prodejů pro letošní rok více než sedmdesát procent českých firem. Firmy budou nuceny intenzivněji než dříve hledat nové možnosti, jak zajistit maximální efektivitu své činnosti při zachování kvality produktů a poskytovaných služeb. Dá se očekávat, že investice v nadcházejícím období nebudou směřovat do zvyšování kapacit, ale zejména do posilování vnitřní efektivity. Firmy budou hledat s vynaložením minimálních nákladů maximální úspory. ...


Minerva pomáhala při obnově IS QAD

společnosti United Polymers po povodních

Při letošních letních povodních, které postihly opakovaně několik regionů České republiky, zasáhla i společnost Minerva. Stalo se tak ve společnosti United Polymers na severní Moravě, která vyrábí automobilové součástky v Hranicích na Moravě. Odborníci ze systémové podpory Minervy pomáhali při obnově ERP systém QAD, který se podařilo obnovit za necelý týden z disků, které zůstaly v serverech pod vodou. Úspěšný zásah v krátkém termínu se povedl i díky dalším dvěma společnostem z komunity zákazníků Minervy, jmenovitě firmám Hranipex SK a Magnum Parket, které zapůjčily svůj hardware. ...


PBS Velká Bíteš implementuje QAD

Výrobní společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS Velká Bíteš) si zvolila pro své řízení ve třech výrobních divizích ERP systém QAD Enterprise Applications, který dodá Minerva Česká republika. PBS Velká Bíteš stála před rozhodnutím zavedení nového informačního systému delší dobu, především proto, že rozvoj stávajícího systému BPCS nebyl možný z důvodu ukončení podpory systému v České republice. Projekt implementace QAD Enterprise Applications zahájila Minerva začátkem ledna 2009. Systém bude řídit všechny hlavní oblasti společnosti (finance, distribuce a výroba). Ve výrobě bude strojírna využívat například nahlašování práce pomocí čárových kódů. ...


Nová distribuční smlouva Minerva - Preactor

Společnost Minerva Česká republika uzavřela s anglickou společností Preactor novou distribuční smlouvu na prodej, zavádění a údržbu systému pro zdokonalené plánování výroby (APS), Partner Agreement 2009. Minerva ČR postoupila v úrovni partnerství společnosti Preactor z kategorie Reseller do Silver Solution Provider. Nový status byl přidělen především díky znalosti produktu, obratu z realizovaných projektů a licencí a počtu implementací. Minerva se tímto stává jedním z nejvýznamnějších partnerů Preactoru ve střední Evropě a implementátorem dalšího světově uznávaného software, po ERP systému QAD Enterprise Applications. ...


ERP news zasílá redakce edice IT Business
Vydavatelství CCB, spol. s r.o. | Okružní 19, Brno 638 00 Tel./Fax: +420/ 545 222 779
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám ERP news zasílali, kontaktujte nás prosím.
Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora.
Technická realizace: Webservis© 2009 CCB, spol. s r.o.


další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP