E LINKX
Helios

Přihlášení ERP NewsPřihlaste se k odběru newsletteru ERPnews, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Kodys - Honeywell
IT Systems - předplatné

Tematické seriály

Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

BERGHOF

Partneři webu

Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Public relations

Chytré řešení pro řízení všech podnikových procesů

Ilustrace2_250pxPokud chce podnik udržet svoji konkurenční výhodu a být významným hráčem v oboru, znamená to neustálé organizační změny prostřednictvím zefektivnění podnikových procesů, reorganizace a restrukturalizace. Definice, naplánování a realizace těchto aktivit je extrémně složité samo o sobě a v dnešní době prakticky neproveditelné s podporou informačních systémů, které jsou neflexibilní, obtížně implementovatelné, udržovatelné a zbytečně nákladné. Bez kvalitního informačního zázemí prostě moderní společnost fungovat nebude!
Informačním srdcem většiny firem je ERP (Enterprise Resource Planning) systém. Jedná se typicky o softwarové řešení, které unifikuje klíčové i podpůrné procesy do jednoho homogenního celku. Tyto procesy byly dříve často podporovány řadou systémů, novější trendy však směřují k implementaci jedné škálovatelné, rozšiřitelné a datově sjednocené platformy, která by měla podniku umožnit:
 • Dlouhodobé i krátkodobé plánování zdrojů - lidských, finančních, materiálových atd.
 • Vytvoření jednotné podnikové informační databáze – zboží, dodavatelů, zákazníků, majetku, účtů atd.
 • Plánování, řízení realizace a vyhodnocení zakázek z hlediska dodržení kvality, rozsahu, termínu a rozpočtu.
 • Zpracování obchodních dokumentů (objednávky, kontrakty, faktury, dobropisy, celní deklarace) v celém svém životním cyklu napříč organizací (od založení po archivaci).
 • Sledování a plánování nákladů výroby, dostupnosti zdrojů používaných pro výrobu a sledování neshod ve výrobě.
 • Tvorba a prezentace požadovaných přehledů, statistik a analýz.
 • Zpracování výsledků všech vykonávaných aktivit ve finančním účetnictví
Je tedy zřejmé, že výběr kvalitního ERP systému a způsob jeho implementace má významný vliv na efektivní fungování firmy. Investice do ERP systému je dlouhodobá - pokud podnik bude růst a zlepšovat se, musí to systém reflektovat. Talentu organizace musí odpovídat i talent ERP systému!

Oracle JD Edwards Enterprise One

Oracle JD Edwards EnterpriseOne (dále pouze JDE) je ERP řešení pro střední a větší organizace. S tisícem implementací a více než 30 let dlouhou historií se řadí mezi nejčastěji nasazované mezinárodní ERP systémy a představuje mimořádně robustní řešení s moduly pro řízení financí, řízení vztahů se zákazníky, řízení projektů, logistiku, distribuci, diskrétní a procesní výrobu a manažerské rozhodování - vše dostupné jak pro řízení samotné organizace, tak pro správu vícepodnikových struktur.

Logo-JDE

Jednou z hlavních výhod systému je jeho flexibilita - IT oddělení ve firmě s mezinárodní působností může například přizpůsobit modul iProcurement tak, aby zaměstnanci přihlášení ze zahraniční pobočky nalezli důležité informace pro jejich region a zaměstnanci přihlášení z České republiky měli přístup k informacím, které jsou vhodné právě pro ně. Dalším příkladem flexibilní konfigurovatelnosti systému je iExpense - mnoho firem využilo tento modul jako optimalizaci svých podnikových procesů spojených s náhradami nákladů za zaměstnance. Workflow management umožňuje společnostem nastavit v systému své podnikové procesy mnoha různými způsoby, i s možností zasílání e-mailových upozornění a výstrah prakticky komukoli v organizaci. Všechna data v systému operují důsledně nad jedním datovým modelem, který se stává jediným zdrojem transakčního záznamu. Soupeření mezi odděleními již není o tom, které číslo je platné.

Zkladn-moduly-Oracle-JDE

Obr. 1 - Základní moduly Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Rozsah funkcí systému standardně pokrývá více než 95 % funkcionality běžně požadované zákazníky. Navíc obsahuje řadu branžových řešení, předpřipravených pro výrobní společnosti, pro potravinářskou nebo chemickou výrobu, stavební a projektovou činnost, správu majetku apod. Využitím těchto řešení se doba implementace dále zkracuje. Výsledkem je vysoce efektivní TCO v porovnání s konkurenčními řešeními, platforma JDE se navíc vyznačuje velkou "trvanlivostí". Jednou implementované řešení je v organizaci využíváno dlouhodobě, reimplementace na jinou platformu jsou zcela ojedinělé.

Technologie

JDE je postaven na nejmodernější vícevrstvé architektuře s tenkým klientem v podobě standardních webových prohlížečů, které znamenají:

 • Nízké náklady na údržbu systému.
 • Možnost připojení z běžných PC i mobilních zařízení (všechny standardní funkcionality jsou dostupné z webového prohlížeče).
V případě použití databáze Oracle lze těžit z vysoké míry bezpečnosti (na většině platforem dosahuje stupně EAL4+), vysokého výkonu a možnostech rozšíření řešení. Významnou výhodou je i poskytnutí databáze Oracle pro účely používání aplikace JDE zcela zdarma. Kromě databáze Oracle lze systém provozovat také na IBM DB2 a MS SQL. Portfolio operačních systémů rovněž umožňuje výběr široké škály platforem: Linux, OS/400, AIX, Solaris a MS Windows.

Implementace

Společnost může instalovat aplikace Oracle a začít je úspěšně používat už za několik měsíců. Řešení JDE se díky své základní architektuře rozrůstá a rozvíjí spolu s podnikem. Systém je důsledně modulární. To znamená, že v úvodní fázi je možné implementovat klíčové funkcionality potřebné pro nasazení základů systému. V následující fázi může být řešení snadno rozšířené implementací dalších modulů. Protože moduly koexistují v rámci jednoho systému, integrace jednotlivých modulů je lépe vyjádřitelná jako "spojení". Úpravy systému dle přání zákazníka jsou snadné a ve většině instalací se navíc jedná pouze o drobná přizpůsobení, protože téměř všechny procesy jsou pokryty standardní funkcionalitou. Malá míra potřebných zákaznických úprav je výhodnější jak z hlediska nižší vstupní investice, tak z hlediska pozdějších upgradů systému na vyšší verze.

Ovladaci-panel-vedouciho-strediska

Obr. 2 - Ovládací panel vedoucího střediska

Možnosti integrace

Integrace JDE s jinými produkty akceleruje od roku 2008, kdy Oracle uvedl aplikační řešení AIA (Application Integration Architecture), jehož cílem je nabídnout zákazníkům standardní a upgradovatelnou integraci mezi významnými prvky aplikačního portfolia jako produkt. Dnes je v rámci platformy AIA k dispozici již více než 700 standardních integračních vazeb. Strategie pro středně velké až velké společnosti staví na JDE jako na centrálním řešení, v případě specifických potřeb zákazníka doplněném o speciální aplikace jako např. Oracle CRM On Demand (řízení vztahů se zákazníky), Oracle Demantra (plánování poptávky), Oracle Hyperion (finanční plánování), Oracle Business Intelligence Applications (specializovaný manažerský systém), Oracle Advanced Supply Chain Planning (pokročilé plánování výroby) nebo Oracle Transportation Management (řízení distribuce a dopravy). Nastoupený trend potvrzuje dlouhodobý závazek rozvoje aplikací a časově neomezené podpory s cílem dodat nástroje představující konkurenční výhodu a současně ochránit investice zákazníků.

Obchodní výsledky dosažené s Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Ve výčtu přínosů řešení JDE je nutné zmínit výsledky, kterých bylo dosaženo v mezinárodních společnostech s celosvětovou působností. Klíčové přínosy implementace zahrnovaly zejména:

 • Zvýšení efektivity podnikových procesů
 • Zefektivnění plánování a řízení výroby
 • Automatizaci rutinních úkolů
 • Zrychlení reakcí na změny v dodavatelském řetězci
 • Optimalizaci peněžních toků
 • Zrychlení informací o množství, stavu a umístění zásob
 • Zvýšení konkurenceschopnosti
 • Zjednodušení přijímání nových a kvalifikovaných pracovníků
 • Zvýšení produktivity a spokojenosti zaměstnanců
 • Efektivnější komunikaci s obchodními partnery
S implementací ERP řešení Oracle JD Edwards EnterpriseOne vzniká jedinečná příležitost pro společnosti s růstovým potenciálem budovat za příznivých finančních podmínek podnikový systém na základech bezpečné investice. Kombinace silné platformy, databáze a rozšiřitelného řešení nemají na našem trhu obdobu a často předčí jak menší lokální řešení, tak konkurenční nadnárodní systémy.
 
další články o ERP

Automatizace procesů v ERP

 

Kritická místa ERP projektů

 

Digitální transformace a ERP