Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Partneři webu

Nasazení ERP jako příležitost k podnikové revitalizaci

Úterý, 09 Srpen 2022 12:01

Proč právě současné, podnikatelsky náročné, klima představuje vhodné období pro nasazení plnohodnotného ERP, případně revitalizaci dříve nevhodně nasazeného systému? Jak z kvalitně nasazeného ERP může firma profitovat?

Proč nasadit ERP systém

Podmínkou udržitelného rozvoje firmy je schopnost provoz podniku škálovat. Dostupnost a kvalita informací ovšem podmiňuje efektivitu firemních procesů. Pokud zaměstnanci využívají excelovské tabulky, aby monitorovali skladové zásoby, sledovali průběh nákupu materiálu a plánovali výrobu, je na čase nahradit účetní systém komplexnějším podnikovým systémem. Podobně, pokud zaměstnanci musí exportovat data do Excelu, tam je složitě upravovat a importovat zpět do ERP v jiném modulu, je čas provést reimplementaci systému spojenou s případným rozšířením funkcionalit.

Pravděpodobně je i vaším očekáváním, aby výroba plnila požadované objemy ve stanovených termínech a předepsané úrovni kvality. Jenže mistr, jenž musí prioritizovat desítky papírových výrobních příkazů, pravděpodobně nebude mít prostor pro práci s operátory linek ohledně používání strojů a monitorování kvality, nebo možnost spolupracovat s technology na racionalizaci norem. ERP systém přitom může zahrnovat také moduly kapacitního plánování výroby (APS) v kombinaci se systémem operativního řízení výroby (MES) a rozváže tak mistrovi ruce pro jiné potřebné činnosti.

Na plánovací a výrobní úkony navazuje neustálé generování reportů, tabulek a grafů, pro které váš podřízený musí při absenci ERP oslovit kolegy z příslušných oddělení, protože data jednoduše nejsou k dispozici. Je vůbec v takovémto prostředí možné delegovat činnosti na podřízené a očekávat požadovanou kvalitu výstupů?

Trendem je nasazení ERP systému v cloudu

Konvenčním modelem bylo provozovat ERP na vlastní infrastruktuře, dnes už je trendem hostování ERP v cloudu. I když u mnohých firem převládá nedůvěra vůči tomuto typu nasazení ERP systému, mnohdy bývá neopodstatněná. Důležitým rozhodovacím faktorem může být i rozdílný profil nákladů na ERP v čase. U provozování na vlastní infrastruktuře dominují dopředné kapitálové náklady spojené s pořízením infrastruktury, licencí a nasazením systému. Přechodem na cloud ulevíte podnikovým financím rozložením plateb v čase. Výdaje jsou především provozního charakteru. Výhodou cloudu je také snadná škálovatelnost řešení.

Jak se připravit na implementaci nebo reimplementaci ERP?

Samotnému nasazení ERP by měla předcházet důkladná optimalizace hodnototvorných procesů v podniku. V tomto případě se může hodit jindy zatracovaný Excel, jelikož jeho vyladění pro potřeby validace procesů skýtá minimální náklady v porovnání s rekonfigurací jinak chybně nastaveného ERP.

Mnoho podniků ovšem nemá dostatečné interní kapacity a zkušenosti pro specifikaci a výběr vhodného systému. Potřebná je ale především chuť podnik dále rozvíjet a případně si vypomoci externě.

„Bez projektového manažera se znalostí IT, který je na vaší straně a rozumí tomu, se do změny ERP nepouštějte,“ přibližuje svou zkušenost Pavel Bršlík, majitel malé výrobní firmy Bršlík s.r.o., která před časem prošla procesem výběru vhodného informačního systému. „Je důležitým prostředníkem mezi vámi – majitelem, který ví, jak to má vypadat, a dodavatelem, který tvrdí, že implementaci ERP zvládne,“ dodává Pavel Bršlík.

Závěrem je potřeba zdůraznit, že důkladně nasazené ERP pomůže každému jeho uživateli v podniku, počínaje operátorem výroby, přes řadového pracovníka logistiky až po vedoucí pracovníky. ERP zajistí zaměstnancům nejen informační rozhled, ale především pomůže řídit jejich každodenní agendu.

„Získali jsme pravidelný reporting, rutinní činnosti jsme zautomatizovali a zbylý čas tak můžeme věnovat zkvalitnění našich služeb,“ shrnuje efekt zavedení ERP ve své firmě Pavel Bršlík.

Erik Odvářka Erik Odvářka
Autor článku je specialistou programu DIGIMAT v centru INTEMAC, které podporuje firmy v digitalizaci výroby.

Mohlo by vás zajímat:
 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP