Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Tematické seriály

Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Partneři webu

Dotace na zavádění ERP a CRM systémů

Úterý, 02 Březen 2010 15:19
dotace-erp-crmOd nového roku mohou čeští podnikatelé žádat o dotace na systémy ERP, CRM nebo pořizování hardwarového zařízení. Od 1. ledna 2010 byla totiž zahájena registrace do třetí výzvy dotačního programu s názvem ICT v podnicích. Malé a střední podniky tak mohou získat finanční prostředky na zavádění informačních a komunikačních technologií až do výše dvaceti milionů korun.

Dotace jsou určeny na nákup softwarových a hardwarových prostředků, které umožní zvýšení efektivity vnitřních procesů a komunikace ve firmě. Správcem programu ICT v podnicích je Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím agentury CzechInvest. V rámci této výzvy byla vyčleněna alokace ve výši pět set milionů korun. Podniky mohou získat čtyřicet až šedesát procent finančních prostředků z proinvestovaných nákladů. Minimální výše dotace na projekt je programem stanovená ve výši nejméně tři sta padesát tisíc korun. Při padesátiprocentní podpoře tak musí mít realizovaný projekt rozpočet nejméně sedm set tisíc korun. Registrační žádosti o dotace je možné podávat až do 15. října 2010, plné žádosti budou moci společnosti předkládat do poloviny února roku 2011.

Komu je program určen

V programu ICT v podnicích mohou o dotace žádat podniky do dvou set padesáti zaměstnanců, které mají uzavřená dvě po sobě jdoucí zdaňovací období. Projekt, na který je finanční podpora čerpána, musí být realizován mimo území hlavního města Prahy. Aby mohla být firma zařazena do dotačního programu, musí rovněž splňovat odvětvové vymezení činností, pro které je podpora určena. O podporu tedy mohou žádat podniky ze zpracovatelského průmyslu nebo stavebnictví, dále společnosti podnikající v IT odvětví, poštovních službách, vydavatelstvích či v architektonické a inženýrské činnosti. Dotace mohou být rovněž získávány na výzkum a vývoj v oborech technických a přírodních věd nebo v oblasti oprav a servisu počítačů.

Na co je možné dotace čerpat

Výhodou dotačního programu je, že podniky mohou žádat o dotaci na komplexní řešení informačních systémů, jež zahrnuje i ERP či CRM systémy. Podpora se rovněž vztahuje na širokou paletu hardwarového vybavení, které zajistí zvýšení kvalitativní vybavenosti podniku a umožní pracovat s nejnáročnějším softwarem. Podnikatelé mohou čerpat finanční příspěvek například na nákup nových ERP či CRM systémů nebo rozšířit licence řešení. Zajímavou možností je podpora docházkových či stravovacích systémů, výrobních terminálů a nově i CAD systémů a dalšího vývojového softwaru. Kromě komplexních záměrů lze projekt koncipovat i jako nekompaktní řešení skládající se například z nákupu pracovních stanic pro vývojové oddělení, z nákupu licencí CAD systému, rozšíření licencí již používaného ERP systému a například pořízení čteček čárových kódů pro skladový management.

Co je nutné udělat pro získání dotace

Aby byl projekt v dotačním řízení úspěšný, je důležité kvalitně zpracovat podnikatelský záměr, který je rozhodujícím faktorem pro udělení finanční podpory. Pokud firma plánuje nákup ERP či CRM systémů, hardwaru nebo jiného softwaru, musí zajistit, aby veškeré náklady, které mají být z programu dotovány, byly vynaloženy nejdříve po schválení jejich registrace do programu. Dále je třeba absolutně respektovat pravidla nastavená správcem programu, tedy Ministerstvem průmyslu a obchodu. Na veškeré náklady, které svou hodnotou překračují pět set tisíc korun, musí být vypsáno výběrové řízení podle pravidel Operačního programu podnikání a inovace, z něhož jsou finanční prostředky na projekty čerpány. O projekt je zároveň nutné dbát i po jeho schválení, a to z pohledu výběrových řízení i dotačního managementu. Pokud žadatel zanedbá některé z povinností, nemusí mu být peníze z dotací vyplaceny.

Pomoc dotačního poradce

Agenda spojená s vyřízením žádosti je časově i organizačně náročná, proto je výhodné oslovit dotačního poradce, který zajistí veškerou administraci a zpracuje kompletní dokumentaci k projektu. S agenturou CzechInvest zároveň vyřizuje veškerou komunikaci, která s žádostí o dotaci souvisí. Po schválení projektu rovněž poradce zaštítí vedení dotačního managementu, který spočívá v tvorbě a odesílání povinných průběžných zpráv z realizace projektu.

Alokace prostředků pro tuto výzvu je pouze půl miliardy korun a vzhledem k rozšíření odvětvového vymezení potenciálních žadatelů o dotaci lze očekávat vysoký zájem o finanční podporu. Může se tak stát, že alokace bude vyčerpána ještě před termínem ukončení registrace do dotačního programu ICT v podnicích a hodnocení podaných projektů může být kvůli zvýšenému zájmu přísnější.

 

Michal Janota
Autor je odborník společnosti Renards na dotační poradenství v oblasti rozvoje podnikání.


 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP