E LINKX
Minerva
DT Summit MP

Přihlášení ERP NewsTematické seriály

Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

BERGHOF

Partneři webu

ERP systém pro výrobu stejně a zároveň tisíckrát jinak

Středa, 15 Červen 2016 08:55

PDC Conceptokrok zastavit nelze, přesto není možné doufat, že stroje budou donekonečna rychlejší a výkonnější. Výrobní firmy tedy musí volit jinou cestu – pro dosažení vynikajících výsledků na trhu by měly plně využívat svůj potenciál. Tento záměr ideálně podpoří stále častěji využívané ERP systémy. Jaké jsou možnosti moderních IT technologií napříč celým výrobním spektrem?

V obecné rovině můžeme výrobu rozdělit na diskrétní (nespojitou) a procesní (spojitou). U obou najdeme společné požadavky na ERP systém, zároveň je ale potřeba soustředit se na odlišnosti. Podstatné rozdíly hledejme v navazujících procesech – jedni váží, dávkují, sledují šarže, pro druhé je důležité optimální využití skladových zásob. Podívejme se nyní na konkrétní potřeby jednotlivých odvětví zastoupených jak v diskrétní, tak procesní výrobě.

Diskrétní výroba

Diskrétní výrobu lze definovat jako komplex několika fází, mezi kterými může být časová prodleva. Její využití je časté například ve strojírenství. V této oblasti je trendem nasazování nástrojů pro pokročilé plánování výroby (APS), které umožňují udělat z plánování standardní proces, jenž nezávisí na heroických výkonech několika málo talentovaných jedinců. Jak to celé funguje? APS na základě dat z kmenového informačního systému průběžně vyhodnocuje aktuální stav na skladech a ve výrobě. Díky této znalosti získáte odpovědi na otázky: Které zakázky jsou prioritní? V jakém termínu je možné dodat dalším zákazníkům? Jaké důsledky bude mít případný výpadek montážní linky? Firma tak může zoptimalizovat svůj chod a slibovat reálně splnitelné termíny svým klientům.

Podobné potřeby jako ve strojírenství nacházíme také v elektrotechnickém průmyslu. Ten se navíc vyznačuje širším spektrem výrobních procesů, specifičností zakázek a vysokým podílem technologických novinek.

Procesní výroba

U procesní výroby, kterou často využívá potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl, naopak všechny kroky těsně navazují. Stejně jako u strojírenské výroby platí i v případě potravinářských společností požadavek interpretovat firemní data v souvislostech. Ideální situace nastává ve chvíli, kdy je informační systém propojen s etiketovacími zařízeními, podporuje EDI komunikaci, přijímá objednávky, řeší cenové kalkulace, plánování výroby a její průběh až po expedici, dodávky a fakturaci. Samozřejmostí je podpora práce s čárovými kódy, takže spolu s každým produktem putuje také informace o jeho šarži, což souvisí s imperativem potravinářského oboru. Tím je neustálá kontrola kvality a možnost okamžitého stažení výrobků z regálů i skladů konkrétních prodejen.

Do chodu potravinářských firem v dnešní době stále více zasahuje tendence vyhovět požadavkům velkých řetězců. Každý z nich má přitom jiný systém značení a odlišnou představu o podobě zboží (například po kolika kusech má být baleno nebo design jeho etikety). Informační systém pro potravináře tedy musí být také pružný a svým uživatelům poskytovat možnost tvorby vlastních formulářů pro individuální zakázky.

Důležité je myslet i na to, že nejen každý obor, ale také jednotlivé firmy fungují na základě odlišných procesů. Podnik, který zpracovává maso, řeší svou výrobu jinak než například pekárny. První avizovaný je specifický v tom, že se vstupní surovina rozpadá do dalších výrobků, ve druhém případě je do výroby zapojena celá řada surovin a na výstupu je jeden nebo jen několik výrobků.

Podobná specifika jako potravinářství vykazuje i farmaceutický průmysl. Zde je však kladen ještě větší důraz na legislativní i kvalitativní záležitosti. Proto je nutné průběžně upravovat procesy a zároveň zajistit trvalou dohledatelnost všech klíčových informací, které ať přímo, nebo nepřímo ovlivňují kvalitu a bezpečnost produktů. ERP systém by měl mimo jiné zajistit také výstupy pro zpracování auditů a certifikací.

Dalším reprezentantem spojité výroby je chemický průmysl, kde je kladen důraz na podporu práce s nebezpečnými látkami. Proto by měl ERP systém nasazený v těchto typech podniků zajišťovat evidenci ochranných pracovních pomůcek.

Martin Bubeníček, DC Concept Martin Bubeníček
Autor článku působí jako obchodní ředitel ve společnosti DC Concept, a. s., která vyvíjí informační systém QI.
 
další články o ERP

Automatizace procesů v ERP

 

Kritická místa ERP projektů

 

Digitální transformace a ERP