ERP news 23. listopadu 2010
ERP news 23. listopadu 2010
SystemOnLine.cz: Aktuální zprávy Kalendář konferencí Přehledy IS Přehledy HW
23. listopadu 2010
Inzerce
Ceník inzerce portálu SystemOnLine Ceník inzerce portálu SystemOnLine
Byznys Office propojuje Byznys ERP a MS Office 2010

Společnost J.K.R. uvedla na trh novou verzi řešení Byznys Office, určeného k propojení podnikových informačních systémů Byznys ERP a kancelářských aplikací Microsoft Office 2010. Řešení Byznys Office verze 3.1 rozšiřuje možnosti aplikace Microsoft Outlook 2010 o zápis e-mailů, kalendářových záznamů či úkolů do vybrané databáze systému Byznys ERP ve formě Přijaté/Vydané korespondence, kontaktu k obchodnímu partnerovi, kalendářového záznamu nebo úkolu. Byznys Office dále využívá vlastností produktu Microsoft Word 2010 – tzv. placeholderů, s jejichž pomocí lze vytvářet, upravovat a ukládat šablony dokumentů MS Word do systému Byznys ERP stejným způsobem, jako by uživatel pracoval přímo s formulářem v systému.IS K2 verze 132 – všechny aplikace pod jednou střechou

Společnost K2 atmitec představila nové možnosti a funkce Informačního systému K2 verze 132, díky kterým získávají zákazníci maximální svobodu v přístupu ke všem důležitým datům svých firem. Základem inovací ve verzi 132 jsou možnosti vycházející z nového aplikačního serveru IS K2 využívajícího vývojové platformy .NET. Samotná platforma aplikačního serveru umožňuje jednoduché propojení IS K2 s ostatními aplikacemi, které zákazník každodenně používá. Výsledkem je snadné a rychlé sdružení všech aplikací pod jednu „střechu“.Výhody sociálních sítí nově v ERP řešení Epicor

Epicor oznámil novou strategii Enterprise 2.0, která má zákazníkům přinést praktické výhody sociálních technologií v prostředí podnikových aplikací. Firmám, které usilují o efektivní provoz, pomůže Epicor nastartovat růst prostřednictvím inovací nové generace ERP aplikací Epicor 9 v kombinaci s portálovým řešením Microsoft SharePoint 2010. Integrace funkcí sociálních sítí do podnikových aplikací představuje čím dál zásadnější strategii pro zvyšování organizační efektivity a produktivity a využívání znalostí prostřednictvím spolupráce. Nicméně riziko záplavy dat v organizacích, které se vrhnou do světa Enterprise 2.0 bez jasně definovaných podnikových zásad a postupů, ohrožuje efektivitu pracovníků a produktivitu podniku.Propojení LOGObox.cz se systémy Money S4 a Money S5

Společnost CÍGLER SOFTWARE realizovala ve svých ERP systémech Money S4 a Money S5 přímé napojení na LOGObox.cz. Každý klient aplikací Money S4 i Money S5 tak automaticky získá ke každému svému firemnímu kontaktu i náhled jeho loga přímo na adresní kartě. Portál LOGObox.cz je otevřená, volně přístupná databáze log firem. Nahraná loga jsou k dispozici k rychlým náhledům pomocí automaticky generovatelné URL adresy pro různé aplikace a služby. Tato služba je nabízena na všech úrovních zdarma.Helios Orange bude řídit provoz společnosti Sitka

Vodohospodářská společnost Sitka se stala dalším zákazníkem systému Helios Orange a jeho branžového řešení pro vodohospodářství ENERGO. Společnost již delší dobu trápila neprovázanost jejího informačního systému. Evidence ekonomické oblasti i aplikace pro řízení vodného a stočného se zpracovávaly v softwarech, které pocházely od rozdílných dodavatelů a vzájemně spolu vůbec nekomunikovaly. Docházelo k duplicitním záznamům a vyhodnocování dat navzájem nebylo možné. Implementační studie vypracovaná na začátku spolupráce odhalila a popsala všechny nedostatky předchozího stavu, zároveň navrhla jejich řešení.Společnost 2VV se rozhodla implementovat IFS Aplikace 7.5

Společnosti 2VV a IFS Czech podepsaly smlouvu o implementaci informačního systému IFS Aplikace 7.5. IFS Aplikace pomohou 2VV zejména v oblasti řízení hlavních firemních a obchodních procesů jako základního předpokladu pro plánovaný výrazný růst firmy. Další významnou oblastí je zabezpečení návaznosti na další firemní procesy, zejména finanční řízení, účetnictví a řízení lidských zdrojů. V neposlední řadě je nutná efektivní vnitrofiremní komunikace, jejímž důsledkem je zkrácení času potřebného na vyřízení jedné zakázky a omezení chybovosti a zmetkovitosti výroby. Očekávaná je lepší kontrola nákladů a výnosů a jejich vývoj v čase.ÚAM Brno a EGP INVEST používají MS Dynamics NAV

V rámci rozvoje informačního systému Microsoft Dynamics NAV ve společnosti Ústav jaderného výzkumu Řež bylo zrealizováno jeho rozšíření do dceřiných společností Ústavu aplikované mechaniky Brno (ÚAM) a EGP INVEST. Implementačním partnerem se stala společnost NAVISYS. Implementace ERP systému Microsoft Dynamics NAV v obou firmách byla na základě požadavků managementu rozdělena do dvou etap. První etapa proběhla v roce 2009 a plně pokrývá oblasti financí a podnikové ekonomiky. Součástí této etapy je také vykazování pracovních výkonů na zakázkách a jednoduché sledování nákladů a výnosů na projektech. Systém byl v obou společnostech spuštěn do ostrého provozu na začátku roku 2010.M.B.A. Finance spravuje pohledávky s Byznys ERP

Společnost M.B.A. Finance, poskytující komplexní servis správy pohledávek, se rozhodla pro vedení ekonomických agend a řízení podnikových procesů zavést v České a Slovenské republice informační systém Byznys ERP od společnosti J.K.R. Projekt realizovala společnost Gosvo, implementační partner J.K.R. pro oblast Moravy a Slovenska. Cílem zavedení nového systému bylo především zpřehlednění všech evidencí a sjednocení systémů v České a Slovenské republice a v neposlední řadě také aplikace nástrojů pro podrobné analýzy výsledků a jejich konsolidaci. Systém Byznys ERP byl zvolen v rámci výběrového řízení především z důvodu své funkcionality v oblasti ekonomických agend a možnosti jednoduše připravovat úpravy přesně podle potřeb zákazníka.Workshop K2 atmitec: Nová verze IS K2 v kabátu .NET

Společnost K2 atmitec představila na tradičním setkání svých zákazníků nejen právě uvolněnou verzi Informačního systému K2, ale i řadu zajímavých trendů v oblasti moderních IT řešení, managementu nebo služeb Datového centra K2. Významná část setkání byla věnována předvedení nových funkčností verze 132 vycházejících z možností nového aplikačního serveru IS K2 a vývojové platformy .NET. Samotná platforma aplikačního serveru umožňuje IS K2 jeho jednoduché propojení na ostatní aplikace, které zákazník využívá, a umožňuje tak sdružit veškeré aplikace pod jednu „střechu“. Uživatel IS K2 tak získává možnost svobodného přístupu do systému odkudkoliv s využitím například webového klienta.Money S5
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu ERP systémy

Ve vydavatelství CCB vychází
ERP news zasílá redakce edice IT Business
Vydavatelství CCB, spol. s r.o. | Okružní 19, Brno 638 00 Tel./Fax: +420/ 545 222 779
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám ERP news zasílali, klikněte prosím zde na zrušit odběr nebo nás kontaktujte.
Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora.
Technická realizace: Webservis© 2010 CCB, spol. s r.o.


další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP