Inzerce
E LINKX
Helios
Aimtec

Přihlášení ERP NewsTematické seriály

Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

BERGHOF

Partneři webu

„Aktualizace ERP by neměly být otázkou měsíců či let,"

Středa, 16 Říjen 2013 11:45

říká Petr Schaffartzik, ředitel systémové integrace společnosti K2 atmitec

PetrSchaffartzikInformační systém „Kádvojky" je na českém ERP trhu zavedená značka. Její byznys už ale nestojí čistě na softwaru. V roce 2010 otevřela jako první z tuzemských výrobců ERP vlastní datové centrum a posunula se směrem k poskytování komplexních ICT služeb, včetně cloudových. Jak se v poslední době mění požadavky zákazníků? Co bude určujícími faktory ERP trhu? Na to jsme se Petra Schaffartzika zeptali v krátkém rozhovoru.

Oblast podnikových informačních systémů se poměrně rychle rozvíjí. Prakticky každý den slyšíme o nějaké nové aplikaci, aktualizaci nebo zlepšení. Promítlo se to nějak do požadavků zákazníků na funkce a vlastnosti ERP systémů?

Největší rozdíl je v tom, co očekávají zákazníci, že je součástí standardního řešení. Mnohem více požadují tzv. řešení na klíč. Výrazně se také stupňuje důraz při výběru systému na přímé užitky. Častěji se řeší otázky typu, o kolik více dokážu po implementaci vyrobit, o kolik více produktů dokážu prodat a podobně. Další výraznější změny ale nevidím. Stále totiž platí, že hlavní přínos ERP je v tom, že vám umožňuje vaši firmu řídit a mít ji pod dohledem. Mění se jen způsoby, jak k datům přistupujeme.


S tím přirozeně souvisí cloud. Vy jste v posledních letech investovali do vybudování vlastního cloudového datového centra. Jak podle vás funguje osvěta v této oblasti?

Bude ještě nějakou dobu trvat, než bude zcela zřejmý rozdíl mezi tím, kdy dodavatel poskytuje ERP formou hostingu, a skutečným cloudovým řešením. U hostingu se prakticky nic nemění, pouze je vlastní ERP nainstalováno mimo prostory zákazníka. U vlastního cloudového řešení a pronájmu ERP jako služby přechází kontrola nad celým systémem na dodavatele.


Z toho plyne několik výhod, které jsou s tímto modelem poskytování IT spojeny. Kterou považujete za klíčovou? Pomineme-li často skloňované úspory na infrastruktuře, správě řešení, ...

Jako klíčové téma jsou podle mého názoru aktualizace ERP. Stále se zrychluje životní cyklus produktů, nové technologie nastupují na trh stále rychleji. Nezbytné bude, aby výrobci ERP dokázali nabídnout své systémy tak, aby vlastní přechod na novější verzi nebyl otázkou měsíců či let jako u některých ERP dinosaurů, ale aby byl ERP naopak aktualizován průběžně. To vše přináší možnost mnohem striktnějších smluvních podmínek a větších garancí, tedy SLA ze strany dodavatele. Dodavatel na druhou stranu získává jistotu, že neodborný zásah do ERP v produkčním prostředí nezastaví celý systém. Pro výrobce ERP je a bude možnost nabídnout celý systém jako službu jednoznačnou konkurenční výhodou s jistým ekonomickým přínosem.


Podíváme-li se na implementace jako celek, jak se vyvíjí přístup zákazníků k realizaci IT projektů? Je zřejmý nějaký posun v připravenosti podniků z hlediska zmapování procesů, kvalifikace pracovníků, definice reálných cílů projektu apod.?

Pozitivně vnímám to, že potkáváme stále více firem, které ví, co chtějí. Jsme v etapě, kdy většina společností už nějaký ERP systém zažila a mění jej. Mnohem více se tak můžeme při analýzách soustředit na to, aby nasazené řešení přinášelo firmě měřitelnou přidanou hodnotu. Stále je ale propastný rozdíl mezi dvěma typy zákazníků. Jedni považují ERP za pouhý provozní systém, kde lze vystavovat doklady, mít přehled o zásobách, financích a umět vykázat legislativu. Investoři a majitelé s vizí však navíc vnímají ERP jako nástroj, který jasně definuje pravidla hry uvnitř firmy, a tím výrazným způsobem definuje popis pracovních pozic. To znamená, že ERP pomáhá organizovat firmu uvnitř i navenek, a pomáhá jí tak nejen budovat dobrý obraz v očích dodavatelů a zákazníků, ale také jí dává prostor pro růst do budoucna.


Na druhé straně „barikády" stojíte vy, výrobci a dodavatelé. Myslíte si, že bude budoucí vývoj trhu určovat spíše schopnost dodavatelů udržet krok s aktuálními technologickými trendy, nebo jejich ekonomická stabilita?

Obojí. Konkurence v každém oboru je obrovská a tam, kde dneska existuje příležitost, už zítra být nemusí. Výrobci ERP systémů tak musejí být schopni reagovat na potřeby a požadavky zákazníků velmi pružně a nabízet hotová řešení založená právě na nejmodernějších technologiích, protože jen tehdy si mohou být jisti, že bude nabízené řešení v rámci trhu zákazníka opravdu konkurenční výhodou, a ne naopak. S tím ale přímo souvisí i stránka ekonomické síly a stability dodavatelů ERP. Je třeba investovat více do infrastruktury, vývojových analýz, testů, školení konzultačních týmů a zaměstnanců obecně, aby společnost dokázala na technologický vývoj včas reagovat.

Lukáš Dolníček

 
další články o ERP

Automatizace procesů v ERP

 

Kritická místa ERP projektů

 

Digitální transformace a ERP