ERP news 21. května 2010
ERP news 21. května 2010
SystemOnLine.cz: Aktuální zprávy Kalendář konferencí Přehledy IS Přehledy HW
21. května 2010
Ceník inzerce portálu SystemOnLine Ceník inzerce portálu SystemOnLine
Nová verze informačního systému Karat

Společnost Karat Software uvedla na trh novou verzi svého informačního systému Karat. Nová verze IS Karat verze 10 přináší legislativní, funkční a technologické inovace dle strategického plánu rozvoje systému, přičemž využívá námětů a požadavků uživatelů.
Webové ERP pro malé a střední firmy

NetGenium s.r.o. je česká společnost zabývající se již více než sedm let vývojem podnikových aplikací a informačních systémů. Po dlouhodobém testování uvádí na trh novou edici svého produktu NET Genium ERP – Řízení podniku, který v sobě implementuje nejnovější technologické trendy, a představuje tak svěží alternativu k robustním podnikovým řešením.-Inzerce-


Nová verze systému řízení výroby AROP

Arsiqa system představuje novou verzi AROP 9.26 , jejíž hlavní inovací je Interaktivní nástroj na podporu optimalizace plánu výroby. Tímto nástrojem lze jednoduše a pohodlně modelovat a konfigurovat výrobní zakázku tak, aby bylo dosaženo jejího optimálního průtoku výrobním systémem. Tato konfigurace se přitom nikterak nedotkne výchozí technologické dokumentace výrobků a respektuje technologické sledy operací podle schválené dokumentace formou předloh, které plní formu závazných skeletů pro pracovníky plánovacího útvaru.


Epicor uvádí na trh novou verzi svého ERP řešení

Epicor Software uvádí novou verzi aplikace pro řízení a plánování podnikových zdrojů Epicor 9.05. Nová generace ERP řešení přináší důležité funkce zaměřené zejména na snižování nákladů, zlepšování procesů a pružnější reakce na potřeby zákazníků. Nová verze vychází z úspěšné sady Epicor 9, u které zákazníci oceňují snadné ovládání, přizpůsobivost konkrétním požadavkům firem a odvětví i škálovatelnost podle aktuálních potřeb expandujících a měnících se organizací. Epicor v nové verzi rozšířil oborově specifické funkce pro podniky ve výrobě, finančních službách, stavebnictví a strojírenství a pro projektově založené organizace.-Inzerce-


Právě vychází IT Systems 5/2010

obalka_sys_05_2010.jpg
Nenechte si ujít rozhovory s:
  • Janou Bínovou (Epicor)
  • Františkem Čulíkem (Altec)
  • Markem Kučerou (K2 atmitec)
  • Janem Melzerem (DC Concept)
  • a Petrem Štrosem (Cleverlance).
Hlavní témata a články IT Systems 5/2010:

Největší pozornost bude věnována IT řešením pro výrobní podniky a to jak v obecné rovině, tak na příkladu úspěšných a zajímavých projektů realizovaných v praxi. Hlavní slovo budou mít řešení pro štíhlou výrobu, pokročilé plánování APS, mechatroniku apod.
V dalším pokračování seriálu Představujeme ERP systémy na českém trhu přinášíme podrobnou recenzi oborového řešení pro automobilový průmysl na platformě SAP All-in-One.


Trendy ERP systémů

Informační systémy pro plánování firemních zdrojů (ERP – enterprise resource planning) představují v současnosti naprosto nezbytnou komponentu pro úspěšné řízení firem. V souvislosti se změnou tržního prostředí se v poslední době objevily nebo zvýraznily některé změny ve využívání ERP systémů.
ERP systém je podle jedné z definic integrovaný počítačový systém, který se používá k řízení a plánování interních i externích zdrojů, včetně hmotného majetku, finančních zdrojů, materiálu a lidských zdrojů.ERP systémy pro projektově orientované podnikání

Spektrum firem realizujících projekty či poskytujících služby je velmi široké a řadí se sem zejména stavební firmy, architektonické kanceláře, právní a konzultační společnosti, mediální či reklamní agentury, úklidové, personální či bezpečnostní agentury nebo jakékoliv firmy, jejichž podstatná část činnosti je poskytována jejich lidmi přímo u zákazníků. Vhodný informační systém by těmto firmám měl umožňovat sledovat správně ziskovost jejich zakázek, podchytit komplikované smluvní vztahy, správně kalkulovat očekávané výnosy ze zakázek a přesně sledovat finanční, lidské i materiálové náklady a výnosy.Reporting a manažerské výstupy z ERP systému

Reporting neboli výkaznictví je dnes jednou z klíčových firemních povinností. Na základě reportingu vlastníci společnosti, akcionáři a banky vyhodnocují stav podniku. Management činí svá rozhodnutí a zasahuje do vnitřních procesů firmy. Orgány státní správy sbírají podklady zejména pro statistické zjišťování. Jednotliví pracovníci jsou na základě výsledků z reportingu odměňováni. Jeho důležitost je tedy zřejmá, a ještě více to platí v případě čísel uvedených ve výkaznictví – jejich přesnost je zásadní.Aimtec implementuje ERP systém SAP


Po úspěšné implementaci podnikového informačního systému SAP ve výrobních závodech firmy HP Pelzer v Radčicích u Plzně, Nošovicích a Bratislavě zavádí společnost Aimtec ERP systém SAP také v ruské pobočce v Kaluze. Zde Aimtec nasadí komplexní informační systém s rozhraním na ruský software 1C. Specialitou řešení je nastavení finančního modulu na ruské účetní zákony. HP Pelzer Group s hlavním sídlem v německém Wittenu představuje největšího světového dodavatele akustických systémů v oblasti automotive.Vema – specialista na řízení lidských zdrojů a ekonomiku

Společnost Vema má na českém trhu výlučné postavení. S tržbami přesahujícími sto milionů korun patří k předním českým producentům podnikových informačních systémů. Vyvíjí a dodává stejnojmenné best-of-breed ERP řešení specializované na oblast řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky, které nachází uplatnění v organizacích na širokém segmentu, a to jak z hlediska počtu zaměstnanců, tak oborového zaměření. Vema je zajímavá také tím, že svůj ERP systém dodává na vlastním nativním databázovém stroji. V neposlední řadě stojí za zmínku úspěšné prosazení pronájmu systému po internetu. Celkem 250 organizací používajících ERP systém prostřednictvím tzv. ASP modelu řadí společnost Vema na první místo v této kategorii na českém trhu.Nový informační systém ve VAK Hodonín

Ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín byl v lednu tohoto roku spuštěn do rutinního provozu a o dva měsíce později předán k užívání nový informační systém pokrývající problematiku evidence a fakturace vodného, stočného a souvisejících služeb. Implementace systému, která byla zahájena v říjnu 2009, provedla společnost Infinity, která je zároveň výhradním autorem modulu FAVOS specializovaného na oblast vodárenství.Obchodní síť s biopotravinami řídí Money S4

Maloobchodní a velkoobchodní síť s biopotravinami LIBERTY CZ GROUP nasadila v lednu 2010 informační systém Money S4, a to společně s pokladním systémem Prodejna SQL. Prozatím celé řešení řídí prodej a ekonomiku čtyř poboček, v dohledné době se ale počítá s rozšířením až na sto prodejních míst. Významnou roli ve firemní strategii hraje kromě kamenných obchodů také internetový obchod. To samozřejmě klade zvýšené nároky na informační zázemí společnosti. Informační systém Money S4 propojený s Prodejnou SQL výrazně zjednodušuje firemní procesy.Spojené kartáčovny implementují IFS Aplikace

Společnost IFS Czech zahájila projekt implementace IFS Aplikace ve firmě Spojené kartáčovny. Projekt je zaměřen na finanční řízení firmy, firemní procesy a podporu jejich workflow, propojení agend jednotlivých útvarů, práci s klienty a dodavateli společnosti, přechod od řízení pomocí úkolů k řízení pomoci cílů a ke kontrole jejich plnění s vazbou na hodnocení výkonu pracovníků a v neposlední řadě na zefektivnění práce s daty.Zdravotní péče v Městci Králové s pomocí Byznysu

Městská nemocnice Městec Králové začala pro komplexní řízení ekonomických agend, skladových procesů a reporting využívat podnikový informační systém třídy Byznys od společnosti J.K.R. Pro nový informační systém se vedení nemocnice rozhodlo zejména z důvodu zvýšení efektivity řízení v oblasti mzdové, skladové a účetní agendy, včetně fakturace a evidence pacientských účtů. Mezi největší přínosy implementace patří rozšíření možností sledování skladové agendy o šarže výrobků a snadné automatizované sledování expiračních dob u naskladněného materiálu.FLORES používá pro vývoj ERP systému nástroj CraftCASE

Společnost FLORES si vybrala pro analýzu informačního systému FLORES modelovací systémový nástroj CraftCASE, který umožňuje modelovat, testovat a simulovat business procesy s možnou návazností na vývoj resp. implementaci software. Nástroj CraftCASE byl vybrán zejména pro jeho jednoduchost a originalitu přístupu k modelování obchodních procesů. „Business proces“ je totiž základním stavebním kamenem nového informačního systému FLORES, který společnost vyvíjí.Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu ERP systémy
QI partner

Ve vydavatelství CCB vychází
ERP news zasílá redakce edice IT Business
Vydavatelství CCB, spol. s r.o. | Okružní 19, Brno 638 00 Tel./Fax: +420/ 545 222 779
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám ERP news zasílali, klikněte prosím zde na zrušit odběr nebo nás kontaktujte.
Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora.
Technická realizace: Webservis© 2010 CCB, spol. s r.o.


další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP