ERP news 23. září 2010
ERP news 23. září 2010
SystemOnLine.cz: Aktuální zprávy Kalendář konferencí Přehledy IS Přehledy HW
23. září 2010
Ceník inzerce portálu SystemOnLine Ceník inzerce portálu SystemOnLine
ERP systémy v řízení výroby

Systémy pro řízení výroby procházejí v současné době zrychleným vývojem, který je vyvolán zvýšenou poptávkou průmyslových podniků, jež jsou nuceny zefektivňovat svoji produkci a udržovat si tak konkurenceschopnost i v hospodářsky méně příznivé době. Na dodavatele ERP systémů přitom bývají ze strany výrobních firem kladeny velké nároky, které je často možné splnit pouze za cenu zpracování na úrovni uživatelských úprav na míru, což však přináší zvýšené náklady na pořízení takového řešení, na které mnohý zákazník nereflektuje. Proto je důležité, aby ERP produkt již ve svém standardu představoval velice flexibilní nástroj, který dokáže konfiguračními možnostmi uspokojit velkou většinu uživatelových požadavků.Lyže ze Sportenu budou vyráběny s podporou ERP QAD

Společnost Sporten se sídlem v Novém Městě na Moravě podepsala s firmou Minerva Česká republika smlouvu na dodávku ERP systému QAD s rozšířenými aplikacemi Nový systém QAD sjednotí veškerá data podniku a přinese na kvalitativně vyšší úrovni podporu řízení podniku a rozhodování ve všech klíčových oblastech. Aplikační část řešení obsahuje kromě modulů výroby, distribuce a finance např. modul pro řízení lidských zdrojů a zavedení čárových kódů ve výrobě. Do budoucna se systém rozšíří o B2B portál, který zkvalitní komunikaci se zákazníky. V rámci projektu Minerva ČR dodá potřebné hardwarové vybavení.Fyzikálně technický zkušební ústav využívá K2 Workflow

Novým klientem společnosti K2 atmitec se stal Fyzikálně technický zkušební ústav. Institut poskytující služby v oblasti zařízení a ochranných systémů pracuje s modulem K2 Workflow v Informačním systému K2 pří řízení svých procesů. Předmětem činnosti FTZÚ je certifikace a zkoušení zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Modul K2 Workflow využívá ústav pro zlepšení procesního řízení. K2 workflow umožňuje odstranit neduh celého procesu certifikace, ať už jde ISO nebo dokumenty generované v průběhu procesu, a to papírování. Kromě toho, že klienti získávají komplexní evidenci dokumentace v digitalizované podobě, mají k dispozici i aktuální verzi směrnic, tedy i kontrolu nad všemi změnami a schvalovacím procesem. Díky K2 Workflow také mohou sledovat požadované metriky. Konkrétně ISO samo o sobě slouží jako základ pro procesní řízení a workflow zajišťuje, že jsou všechny směrnice vedeny jako spustitelný proces.ISAN Radiátory maximalizuje přínosy z řešení Infor SyteLine

Společnost Infor oznámila, že společnost ISAN Radiátory zahájila ostrý provoz řešení pro rozvrhování výroby v rámci využívaného systému Infor ERP SyteLine. Firma tak nyní využívá informační systém jako nástroj pro zlepšení služeb zákazníkům a snížení nákladů díky synchronizaci výrobních plánů postavených na výrobní strategii. Řešení bylo nasazeno společností ITeuro, implementačním partnerem Infor. Společnost ISAN Radiátory uvedla do provozu funkcionalitu APS rozvrhování, která je součástí řešení Infor ERP SyteLine. Funkcionalita APS rozvrhování částečně nahradila funkcionalitu APS plánování, kterou společnost ISAN Radiátory doposud využívala pro plánování a řízení výroby, v oblasti řízení uvolněných výrobních příkazů. Obě funkcionality jsou nyní klíčové pro pokročilé plánování ve firmě.Nadop řídí výrobní zakázky s Byznys ERP

Výrobce bytového nábytku, společnost Nadop, se rozhodl rozšířit stávající informační systém Byznys ERP, jež dosud využíval pouze pro vedení ekonomických a obchodních agend, také o modul Výroba. Projekt realizovala společnost Fugasoft, implementační partner JKR. Hlavními důvody pro zavedení modulu Výroba bylo zejména zvýšení efektivity řízení výrobních činností, zkracování výrobních lhůt, bezchybné zpracování zakázek, a zachování spolehlivosti a flexibility vůči požadavkům zákazníků. Celý projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu a strukturálních fondů Evropské unie.Nová řešení Infor Expres přinášejí vyšší výkonnost

Společnost Infor oznámila Infor Express, novou skupinu podnikových aplikací. S cílem reagovat na odvětvově-specifické potřeby Infor spojil své produktové portfolio do jednotných, předkonfigurovaných řešení. Zákazníci iniciativy Infor Express, která je postavena na flexibilní implementační metodologii vyvinuté na základě úspěšných implementací, si mohou sami určit vlastní tempo implementace dovolující uvedení do provozu již během 90 dnů. První z těchto řešení, Infor Express Projects, je určeno projektově orientovaným výrobním společnostem, které chtějí zvýšit profitabilitu a zlepšit úroveň zákaznických služeb prostřednictvím rychlých a přesných nabídkových procesů, detailního monitoringu projektů a pružné reakce na změny v produkčním cyklu.FLORES přichází s novou generací informačního systému

Společnost FLORES uvádí na trh informační systém nové generace FLORES. IS FLORES je navržen tak, aby nebyl pouhým nástrojem pro pořizování a zpracování dat, ale je koncipován jako ucelená metodika pro řízení firmy. IS FLORES je nazýván přirozeně chytrým informačním systémem. Jeho chytrost spočívá ve schopnosti přirozeně vést uživatele v jeho pracovních činnostech, respektovat přirozený průběh firemních procesů a podporovat odpovědnost jednotlivých uživatelů za výsledek své práce. Do informačního systému FLORES byly promítnuty zkušenosti z desítek implementací v rozličných průmyslových odvětvích a společnostech různých velikostí.Ekonomické systémy Abra, Money a Pohoda formou služby

Společnost ACTIVE 24 uvádí na trh novou službu Aplikační servery. Díky ní mohou zákazníci využívat oblíbené podnikové aplikace jako službu – formou hostingu. Hostované aplikace mají obecně mnoho výhod oproti vlastní instalaci softwaru. ACTIVE 24 u Aplikačních serverů zbavuje zákazníka nutnosti pořizování vlastního hardwaru. Stejně tak přebírá zodpovědnost za bezproblémový běh aplikace a mimo jiné i za vysokou bezpečnost uložených dat. V konečném důsledku tyto výhody představují pro uživatele služby nemalou časovou a finanční úsporu.Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu ERP systémy

Ve vydavatelství CCB vychází
ERP news zasílá redakce edice IT Business
Vydavatelství CCB, spol. s r.o. | Okružní 19, Brno 638 00 Tel./Fax: +420/ 545 222 779
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám ERP news zasílali, klikněte prosím zde na zrušit odběr nebo nás kontaktujte.
Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora.
Technická realizace: Webservis© 2010 CCB, spol. s r.o.


další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP