ERP news 14. prosince 2010
ERP news 14. prosince 2010
SystemOnLine.cz: Aktuální zprávy Kalendář konferencí Přehledy IS Přehledy HW
14. prosince 2010
Ceník inzerce portálu SystemOnLine Ceník inzerce portálu SystemOnLine
Český ERP trh roste
i v období hospodářské krize

CVIS sleduje trendy na českém trhu s ERP systémy již od roku 2000. Každoročně pak uveřejňuje své hodnocení a stanovisko k dlouhodobému vývoji. V našem již tradičním shrnutí výsledků aktuálního výzkumu pro IT Systems se nejprve podíváme na trh jako celek, okomentujeme podíly ve sledovaných segmentech a na závěr nabídneme náš lokální pohled na hlavní trendy ve srovnání s globálními očekáváními agentury Gartner. Vlastní údaje tentokrát doplníme o výsledky unikátního výzkumu provedeného Českým statistickým úřadem.Řízení ERP projektu - Kritická místa a předpoklady úspěchu ERP projektu

V současné době už asi nikdo nemůže zpochybňovat názor, že implementace ERP systému je velmi složitý a náročný projekt. Obvykle je tato složitost a sofistikovanost vnímána v souvislosti s technicko-odbornou stránkou projektu – hardware, software, modelovací nástroje, implementační metodiky atd. Na ERP projekt je ale možné pohlížet i prizmatem interakce a komunikace mezi jeho jednotlivými účastníky. Právě tato oblast může být zdrojem kritických momentů projektu a rovněž zde můžeme hledat základní předpoklady konečného úspěchu.Přínosy regulačních obvodů ERP

Přizpůsobování parametrů v systému ERP je trvalý proces, který může být optimálně podporován vytvořením regulačních obvodů. Tyto regulátory jsou softwarové moduly, které porovnávají definované podnikové cíle se skutečností a počítají parametry pro vhodné nastavení systému ERP – tím velice rychle reagují na změny trhu. Systém ERP spolu s regulátorem SRM vytvářejí hierarchický systém regulačních obvodů (finanční cíle, průběžné doby, skladové zásoby), který účinně optimalizuje i výrobu s velkým počtem úrovní kusovníkových struktur – tímto se regulační obvody realizované pomocí SRM liší od metody simultánního plánování u systémů APS. SRM průběžně reguluje definované podnikové cíle jako snižování skladových zásob, zkracování dodacích lhůt a zlepšuje dodací spolehlivost. Návratnost investic se zde zpravidla pohybuje kolem několika měsíců za současného zvýšení výkonnosti podniku.Hlad po projektovém řízení roste

Moderní doba přináší výrazné změny ve všech odvětvích trhu, a o výrobním průmyslu to snad platí dvojnásob. Mění se nejen způsob plánování zdrojů, ale i řízení samotné výroby a odbytu. Vše se nese ruku v ruce s potřebou efektivnějšího hospodaření. Protože největších úspor lze dosáhnout v oblasti produkčního procesu, začíná se stále více prosazovat projektové řízení, které dokáže efektivnímu plánování všech zdrojů nejlépe rozkrýt rezervy jednotlivých úseků výrobního procesu.Co vás čeká při implementaci IS

Implementace informačního systému může být pro mnoho firem procesem, při kterém narážejí na celou řadu problémů a překážek. Z pohledu vlastního zavádění systému není podstatné, zda se jedná o projekt náhrady určitého řešení jiným, nebo o implementaci „na zelené louce“. V obou případech je možné vysledovat pozitiva i negativa a je potřeba umět se na ně vhodně připravit či adekvátně reagovat. Následující seriál se pokusí tento proces přiblížit klíčovým „ne IT“ manažerům společností a upozornit na hlavní úskalí, která vás během něj čekají.POTAMON GTS zavedl informační systém ABRA G3

Společnost Potamon GTS, zabývající se poradenskou a projekční činností v geologii, úpravou nerostů, nakládáním s odpady, chemickou a hutní výrobou, nově využívá informační systém ABRA G3. Implementaci předcházelo výběrové řízení, v němž společnost zohlednila především existenci anglické verze systému, velký počet dimenzí na účetním zápise (středisko, zakázka, obchodní případ, projekt) a propracované možnosti podrobného sledování nákladů společnosti.Prodej autokosmetiky řídí ERP Byznys

Dovozce a distributor značkové autokosmetiky, společnost Walmsley enterprises international, se rozhodl kvůli rostoucím nárokům na řízení podnikové agendy nahradit stávající informační systém robustním ERP řešením, které by dokázalo komplexně zastřešit klíčové firemní procesy. Pro Byznys ERP od společnosti J.K.R. hovořily zejména reference z podobných projektů a široké možnosti přizpůsobení systému prostřednictvím uživatelských úprav požadavkům zákazníka. Stěžejním cílem implementace bylo zajištění komunikace mezi Byznys ERP a systémem, který ve společnosti Walmsley plní funkci objednávkového systému pro obchodní zástupce v terénu (PDA zařízení).Krnovské opravny a strojírny zvolily Infor ERP SyteLine

Společnost Infor oznámila, že Krnovské opravny a strojírny nasadí řešení Infor ERP SyteLine. Cílem implementace, kterou bude realizovat firma ITeuro, partner společnosti Infor, je optimalizace výrobních procesů a vyšší efektivita. Rutinní provoz systému bude zahájen 1. února 2011. Součástí implementace je také optimalizace existujících podnikových procesů. Řešení nahradí dílčí, neintegrované aplikace na platformě Paradox vyvinuté vlastními silami, které již nestačily náročným požadavkům na plánování výroby. Infor ERP SyteLine bude jako celopodniková aplikace pokrývat klíčovou oblast podnikových procesů v oblasti výroby včetně zajištění pokročilého plánování výroby (APS).mySAP All-in-One pro společnost Terichem

Slovenský podnik Terichem si vybral nadnárodního systémového integrátora S&T pro implementaci řešení mySAP All-in-One. Rozhodnutí implementovat v Terichemu ERP řešení bylo zčásti ovlivněno používáním informačního systému SAP v mateřské firmě ve Finsku i v dalších pobočkách. Řešení SAP sjednocuje všechny procesy a reportovací nástroje s tím, co se používá v mateřské firmě. Projekt mySAP All-in-One zahrnuje implementaci modulů pro finance, logistiku, kvalitu a workflow. Výhledově se plánuje ještě nasazení modulu údržby. Výhody implementace mySAP All-in-One spatřuje společnost především v náhradě různých a pro některé účely málo vhodných informačních systémů jedním, a to velmi rozvinutým systémem.KOŘAN NÁBYTEK sleduje proces zakázky v ERP ABRA G3

Společnost KOŘAN NÁBYTEK se sídlem v Plzni pro evidenci svých zakázek využívá informační systém ABRA G3. Zavedením nového informačního systému společnost vyřešila sledování jednotlivých kroků procesu zakázky, což vyžadoval zavedený systém jakosti ISO 9001. Evidence procesů probíhá zejména v modulech CRM a Projektové řízení, využívány jsou také automatické úlohy integrované v systému ABRA G3 a elektronické ukládání dokladů výrobních zakázek do agendy Dokumentů.Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu ERP systémy
ERP news zasílá redakce edice IT Business
Vydavatelství CCB, spol. s r.o. | Okružní 19, Brno 638 00 Tel./Fax: +420/ 545 222 779
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám ERP news zasílali, klikněte prosím zde na zrušit odběr nebo nás kontaktujte.
Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora.
Technická realizace: Webservis© 2010 CCB, spol. s r.o.


další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP